Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 254 384

W naszym archiwum jest obecnie 254 384 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
antoninian bilonowy, Aw: IMP PROBVS AVG, Rw: ROMAE AETER, Cohen 531 R. III 20 zł 23-05-1992
null image
antoninian, Aw: IMP C PROBVS P F AVG, Rw: SALVS AVG TXXI, Cohen 579. III 9 zł 23-05-1992
null image
antoninian bilonowy, Aw: IMP C M AVR PROBVS AVG, Rw: VIRTVS PROBI AVG KAB, Cohen 908. III 9 zł 23-05-1992
antoninian srebrny, Aw: ...MVS P F AVG, Rw: PAX AVG, Sear 215. III- 21 zł 23-05-1992
AE-19, Aw: D N VAL LICINIVS NOB C, Rw: IOVI CONSERVATORI, SMKA (Kyzikos), Cohen 21. III 8 zł 23-05-1992
AE-20, Aw: LMP CONSTANTINVS AVG, Rw: PROVIDENTIAE, SMHB (Heraklea Tracka), III+ 8 zł 23-05-1992
null image
AE-17, Aw: IMP CONSTANTINVS MAX AVG, Rw: VICTORIA LAETAE PRINC PERP STR (Trier), Cohen 636. III 8 zł 23-05-1992
AE-20, Aw: IVL CRISPVS NOB C, VICT LAETAE PRINC PERP ΓSIS (Siscia), Cohen 140. III 8 zł 23-05-1992
AE-18, Aw: CONSTANTINVS IVN NOB C, Rw: CAESARVM NOSTRORVM SIS (Siscia), Cohen 31. III 7 zł 23-05-1992
null image
AE-19, Aw: FL IVL CONSTANTIVS NOB C, Rw: PROVIDENTIAE CAES MNA (Mediolan) Cohen 161. III 8 zł 23-05-1992
AE-17, Aw: FL IVL CONSTANTIVS NOB C, Rw: GLORIA EXERCITVS CONSS (Konstantynopol), Cohen 104. III 8 zł 23-05-1992
AE-22, Aw: D N CONSTANTIVS P F AVG, Rw: HOC SIG NO VI SIRM (Sirmium), Cohen 142. III 10 zł 23-05-1992
null image
AE-24, Aw: D N CONSTANTIVS P F AVG, Rw: FEL TEMPORE REPARATIO TST (Thessalonica), Cohen 46. III 12 zł 23-05-1992
AR-hexagram albo podwójny miliarense, Aw: Dwa popiersia i napis hERACLIVS ET.., Rw: Krzyż nad globem trzy schodki i napis ΔEUS AΔITA...K, Sear 798. III 84 zł 23-05-1992
solidus, Aw: Portret Konstansa II i Konstantyna IV, resztki legendy, Rw: Długi krzyż na trzech stopniach, po bokach dwie postacie, napis VICTORIA AV, CONOB, Sear 964, B.M.C. 53-8, 4,20 g. II 220 zł 23-05-1992
denar, Aw: Popiersie w koronie, Rw: Brama z trzema wieżami, Str. 32, Kop. III. j. -RR-. II 271 zł 23-05-1992
denar, Aw: Głowa i napis VLADIZLAVS, Rw: Budynek, Str. 35, Kop. I. 1.-R-. II 58 zł 23-05-1992
denar, Aw: Głowa i napis VLADIZLAVS, Rw: Budynek, Str. 35 (odmiana)-R-. II 72 zł 23-05-1992
denar, Aw: Walka ze smokiem, Rw: Krzyż, Str. 39, Kop. IV.e. -R-. III 54 zł 23-05-1992
denar, Aw: Walka ze smokiem, Rw: Krzyż, Str. 39, Kop. IV.e. -R-. III 49 zł 23-05-1992
denar, Aw: Książe i święty Wojciech, Rw: Krzyż i napis DEALBIDVS, Str. 381. Kop. III. 2. -R-. III 82 zł 23-05-1992
denar, Aw: Książe z mieczem, Rw: Popiersie biskupa, Str. 426e, Kop. III.a. -R-. II 74 zł 23-05-1992
denar, Aw: Książe i jeniec, Rw: Orzeł i zając, Str. 43, Kop. V. -R-. III 86 zł 23-05-1992
denar, Aw: Dwaj książęta za stołem, Rw: Rycerz stojący z tarczą i chorągwią, Str. 59h, Kop. II.b. -R-. II 64 zł 23-05-1992
denar, Aw: Książę na tronie, Rw: Głowa w ramce, Str.51, Kop. I.g. -RR-. II 82 zł 23-05-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583