Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 254 384

W naszym archiwum jest obecnie 254 384 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, Aw: Głowa Antoniusza w prawo i napis M ANTON IMP III VIR R P C M BARBAT Q P, Rw: Głowa Augusta w prawo i napis CAESAR IMP PONT III VIR R P C, B.M.C. 103, Craw. 517/2. III 342 zł 23-05-1992
null image
as, (Marek Agryppa), Aw: M AGRIPPA L F COS III, Rw: Neptun SC, Cohen 3. III 33 zł 23-05-1992
as, Aw: C CAESAR AVG GERMANICVS POT, Rw: Vesta S C, Cohen 27. III- 43 zł 23-05-1992
null image
as, Aw: TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P, Rw: Pallas S C, Cohen 84. III 33 zł 23-05-1992
as, Aw: IMP CAES DOMITIAN AVG GERM COS XI, Rw: Ołtarz i napis SALVTI AVGVST S C, Cohen 413. III 54 zł 23-05-1992
denar, Aw: IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P VII, Rw: IMP XIIII COS XIIII CENS P P P, B.M.C. 122, R.I.C. 110. III 41 zł 23-05-1992
null image
AE-30, Ancyra, Aw: AV KAI...ΔPIANOC, Rw: Cybele i napis OANKYPANΩN EF.. ..OΔC, ubytki patyny III- 24 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: IMP CAES TRAIAN HADRIANVS AVG, Rw: P M TR P COS III, B.M.C. 1144. III+ 39 zł 23-05-1992
denar, Aw: IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG, Rw: P M TR P COS III, B.M.C. 148. III+ 43 zł 23-05-1992
Sesterc, Aw: ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVI, Rw: INDVLGENTIA AVG COS IIII S C, Cohen 452. III 74 zł 23-05-1992
null image
as, Aw: ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII, Rw: FELICITAS AVG S C, Cohen 365. III 24 zł 23-05-1992
as, Aw: ANTONINVS AVG PIVS P P, Rw: TR POT CO... S C, PAX, Cohen 578. III 24 zł 23-05-1992
denar, Aw: ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII, Rw: COS IIII, B.M.C. 621. III 28 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVII, Rw: COS IIII, B.M.C. 806. III 24 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: DIVA FAUSTINA, Rw: AVGVSTA, B.M.C. 454. III 21 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: AVRELIVS CAESAR AVG PII F, Rw: COS II, B.M.C. A 594. III 41 zł 23-05-1992
denar, Aw: ANTONINVS AVG ARMENIACVS, Rw: P M TR P XII IMP II COS III, B.M.C. 360. III+ 41 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: IMP M AVR ANTONINVS AVG, Rw: PROV DEOR TR P XVI COS III, B.M.C. 191. III+ 39 zł 23-05-1992
denar, Aw: DIVA FAVSTINA PIA, Rw: CONSECRATO, B.M.C. 714. III 27 zł 23-05-1992
denar, Aw: M COMM ANT P FEL AVG BRIT, Rw: HILAR AVG P M TR P XII IMP VIII COS V P P, B.M.C. 210. III 43 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: M COMM ANT P FEL AVG BRIT, Rw: OPTIME MAXIME, B.M.C. 234 III 21 zł 23-05-1992
denar, Aw: L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX, Rw: AEQVITAS AVGG, B.M.C. 122-6 lub 650-1. III 29 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: SEV PERT AVG IMP X, Rw: CONCORDII..., B.M.C. W 244. III 25 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: SEVERVS PIVS, AVG, Rw: FELICITAS AVGG, B.M.C. 322-5. III+ 33 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: SEVERVS PIVS, AVG, Rw: INDVLGENTIA AVGG, IN CARTH B.M.C. 335-8. III 31 zł 23-05-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583