Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 253 840

W naszym archiwum jest obecnie 253 840 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
2 talary 1.12.1810, seria B, numeracja 76638, podpis komisarza "J. Ostrowski", na stronie odwrotnej pieczęć "Kommis:Central:Likwid", naderwania na ubytek papieru, Miłczak A13be, Lucow 65a (R3) V 2 000 zł 27-06-2012
1 grosz 1816/A, Berlin, Plage 53 V 23 zł 10-04-2012
25 centów 1877, Filadelfia, srebro 5.91 g, rzadkie V 70 zł 06-04-2013
20 marek polskich 9.12.1916, '...jenerał...', rzadkie nawet w tym stanie zachowania, Miłczak 4 V 30 zł 06-09-2012
500 marek polskich 15.01.1919, podklejane, rzadkie, Miłczak 17 V 219 zł 06-09-2012
500 złotych 15.01.1946, seria M, Miłczak 121a V 36 zł 06-09-2012
5 złotych 1.07.1948, seria BA, Miłczak 135c V 21 zł 06-09-2012
200.000 złotych 1.12.1989, seria A, numeracja 3011269, Miłczak 177 V 203 zł 04-09-2012
2 dolary 1917, czerwona pieczęć, podpisy: Elliott, Burke, rzadsza odmiana podpisów, prawy górny róg urwany, Friedberg 58 V 220 zł 11-09-2012
2 dolary 1899, niebieska pieczęć, podpisy: Speelman, White, Friedberg 258 V 500 zł 21-01-2013
10 dolarów 1901, czerwona pieczęć, podpisy: Lyons, Treat, Friedberg 115 V 1 500 zł 11-09-2012
10 złotych 8.06.1794, seria B, numeracja 7654, poplamione, naddarcia, Miłczak A2 V 540 zł 10-10-2012
50 marek polskich 9.12.1916, seria A, numeracja 1530066, 'jenerał', po konserwacji, Miłczak 6b V 43 zł 10-10-2012
1.000 marek polskich 17.05.1919, Ser. N, numeracja 842341, banknot podklejany, Miłczak 22b V 30 zł 10-10-2012
lot: 3 x 24 krajcary 1622, 1623 i 30 krajcarów 1621, Wrocław, Oława, razem 4 sztuki, F.u.S. 90, 97, 87 V 263 zł 10-10-2012
2 dolary 1928 G, czerwona pieczęć, seria ★ 03824427 A, podpisy: Clark, Snyder, rzadka odmiana, Friedberg 1508* V 100 zł 12-10-2012
1 dolar 1923, niebieska pieczęć, seria ★ 1035442 D, podpisy: Speelman, White, Friedberg 237* V 150 zł 18-12-2012
2 dolary 1928 A, czerwona pieczęć, seria A80651996 A, podpisy: Woods, Mellon, Friedberg 1502 V 80 zł 06-09-2013
2 dolary 1928 E, czerwona pieczęć, seria D35404818 A, podpisy: Julian, Vinson, dziurka, Friedberg 1506 V 40 zł 28-06-2013
1/12 talara 1764/B, Wrocław V 2 zł 06-12-2012
szóstak 1783/E ?, Królewiec V 23 zł 06-12-2012
500 złotych 1.07.1948, Seria A, ekstremalnie rzadki, maginesy postrząpione, drobne nadarcia na górnym marginesie, papier bez sztywności, drobne zabrudzenia, Lucow 1307 (R6), Miłczak 140.a V 600 zł 21-02-2013
1.000 marek polskich 17.05.1919, Seria N, banknot podklejany, Miłczak 22.b V 50 zł 07-03-2013
100 marek polskich 09.12.1916, Seria II A. 'generał', plamy na dolnym marginesie, kilkakrotnie złamany, naderwania na marginesach oraz naddarcie wewnątrz banknotu, wiele ugięć, faktura umiarkowanie wyczuwalna, .. V 42 zł 19-03-2013
1.000 złotych 15.07.1947, Seria C, kilkakrotnie złamany oraz gięty, nieświeże, postrzępione marginesy, dwa naddarcia, miejscowe zabrudzenia, na banknocie zapisana cyfra 47 ołówkiem kopiowym, Miłczak 133.a V 21 zł 19-03-2013

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583