Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 253 840

W naszym archiwum jest obecnie 253 840 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1 dolar 1899, podpisy Speelman i White, seria V56892642A, nieduże naderwania na marginesach, Fr. 236, KL 51 V 200 zł 30-10-2014
10 dolarów 1914, podpisy White i Mellon, seria F21246896A, bez naddarć, Fr. 927, KL 478 V 150 zł 29-08-2014
5 dolarów 1914, podpisy Burke i Houston, seria B17951834B, naderwania i naddarcia na marginesach, rzadka odmiana podpisów, Fr. 850, KL 278 V 110 zł 21-01-2015
20 dolarów 17.02.1864, VIII seria, numeracja 24732, Friedberg CS-67, Criswell 512 V 250 zł 16-02-2015
1 gulden 1.01.1882, seria Rm 41, numeracja 715841, Pick A153 V 40 zł 04-12-2014
2 dolary 1928G, czerwona pieczęć, seria ★ 03824427 A, podpisy: Clark, Snyder, rzadkie, Friedberg 1508* V 100 zł 29-01-2015
3 dolary 1855, seria A, niewypełniony blankiet, Haxby G 26a V 250 zł 12-02-2015
odznaka pamiątkowa 30 Pułku Artylerii Polowej Brześć, dwuczęściowa wersja oficerska, na stronie odwrotnej numer 23, srebro, bardzo duże uszkodzenia min brak miniatury Dywizji Syberyjskiej, ubytki metalu i emali.. V 185 zł 29-01-2015
1 złoty 28.02.1919, seria 39 C, numeracja 082693, złamania, naddarcia, wiotki papier, Lucow 563 (R3), Miłczak 47b V 55 zł 16-04-2015
10 złotych polskich 08.06.1794, seria C, numeracja 8347, po konserwacji, Lucow 19 (R2), Miłczak A2 V 410 zł 14-05-2015
20 dolarów 1922, seria K80144691, żółta pieczęć podpisy: Speelman i White, Fr. 1187 V 310 zł 09-07-2015
dolar 1923, seria Z55563554B, niebieska pieczęć, podpisy: Speelman i White, Fr. 237 V 70 zł 14-09-2015
dolar 1923, seria A89378253E, niebieska pieczęć, podpisy: Woods i White, rzadszy wariant podpisów, Fr. 238 V 80 zł 29-08-2015
20 dolarów 1922, seria K46137973<-, żółta pieczęć, podpisy: Speelman i White, Fr. 1187 V 350 zł 28-08-2015
2 talary 01.12.1810, podpis komisarza T. Ostrowski, numeracja 54719, z pieczęcią komisji likwidacyjnej, naddarcia na załamaniach, wiotki papier, mała plama, Lucow 65 (R3), Miłczak A13be V 1 750 zł 17-09-2015
2 złote 1.05.1925, seria A 1684542, wielokrotnie złamane, naddarcia, zabrudzony i wiotki papier, Lucow 705 (R3), Miłczak 60 V 320 zł 23-12-2015
500 złotych 1944, w klauzuli “obowiązkowe”, seria Dh, numeracja 721158, wielokrotnie złamany, naderwany na złamaniach i marginesach, ślad atramentu na lewym marginesie, ale rzadka seria zastępcza, Lucow 1144a (.. V 120 zł 24-11-2011
2 złote 28.02.1919, seria 87.A, numeracja 029492, wielokrotnie złamany, liczne naderwania, ale naprawiony konserwatorsko, Miłczak 48b, Lucow 567 (R4) V 200 zł 06-05-2012
5 złotych 1.05.1925, seria F, numeracja 6437556, składany na krzyż, duże naddarcia na złamaniach i marginesach, naprawiany konserwatorsko, rzadki, Lucow 710 (R4), Miłczak 61 V 260 zł 29-11-2012
1 złoty 1944, w klauzuli "OBOWIĄZKOWYM", seria ХВ, numeracja 400269, błąd druku - na stronie głównej brak pomarańczonego poddruku giloszowego, na stronie odwrotnej rysunek główny strony odwrotnej (bez poddruku .. V 105 zł 21-03-2013
20 złotych 1.09.1929, seria CM., numeracja 9457638, kilkakrotnie złamane, duże naddarcia naprawione konserwatorsko, bardzo rzadkie nawet w tym stanie zachowania, ładna prezencja, Lucow 651 (R7), Miłczak 69 V 1 400 zł 16-05-2013
1 marka, odmiana bez "Außenkommando", seria 1468❉, kilkakrotnie złamane, znaczne naddarcia ma załamaniach, rzadkie, Lucow - dołączone do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Campbell 3952a1 V 280 zł 27-06-2014
1 złoty 28.02.1919, seria 53 C, numeracja 063547, przedarcia i naddarcia naprawione konserwatorsko, Lucow 563 (R3), Miłczak 47b V 90 zł 27-03-2014
100 złotych 1.07.1948, seria AU, numeracja 4744039, wielokrotnie złamane, naddacia na załamaniach, wiotki i zabrudzony papier, Lucow 1296 (R2), Miłczak 139b V 22 zł 18-09-2014
10 złotych 1944, w klauzuli OBOWIĄZKOWYM, seria СЕ, numeracja 277458, kilkakrotnie złamane, wiele zagnieceń, naddarcia, wiotki papier, ale rzadkie, Lucow 1090 (R4), Miłczak 108 V 55 zł 27-11-2014

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583