Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 365 136

W naszym archiwum jest obecnie 365 136 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
30-11--0001
FAŁSZERSTWO RUBLA, 1771 СПБ АШ, Petersburg, Diakov 262, Bitkin 214, srebro 23.56 g 01-05-2017
null image
E. Bahrfeldt- Münzkunde der Niederlausitz im XIII Jahrhundert, 41 str, 4 tablice, Berlin 1892, twarda oprawa 72 zł 04-12-2004
null image
K. Chmielecki- Wykopaliska monet i srebra- Maszenice, Nieciszewo, Poczałkowo w świetle najnowszych badań, 44 str., 2 tabl., Toruń 1907, BNP 1291, twarda oprawa 132 zł 03-12-2005
null image
Brosse, Ustriałow, Dorn - Razbor soczinienij kniazja Baratajewa pod zagławiem numizmaticzeskije fakty Gruzinskago Carstwa 67 str. 1 tablica oraz Piatnadcatoje prisużdienie uczreżdiennych P.N. Demidowym Nagrad, .. 160 zł 04-12-2004
null image
B. Demel- Liczmany mennicze zwane podskarbiówkami, 32 str., 6 tablic, Kraków 1911, BNP 4225, twarda oprawa, ślady kornika 264 zł 03-12-2005
null image
F. Cach- Denary Boleslava II se jmenem Otto, 6 str, 1 tablica,, Praga 1945, okładka broszurowa 80 zł 04-12-2004
null image
D. Fedorow- Moniety Pribałtiki XIII-XVIII stoletij, 422 str.,ilustracje w tekście, Tallin 1966, twarda oprawa z obwolutą 462 zł 03-12-2005
null image
F. Cach- Nejstarsi ceske mince 1-4, 96 str., 22 tablice i 3 mapy, 111 str., 24 tablice, 2 mapy, 110 str., 28 tablic, 2 mapy, 48 str., 2 tablice, 4 mapy, Praga 1970. 1972, 1974 i 1982, twarda oprawa z obwolutą 352 zł 04-12-2004
null image
M. Grażyński- Spór księcia Albrechta z Polską o monetę, 19 str., Kraków 1914, BNP 3137, ze zbioru Stanisława Herstala, twarda oprawa 88 zł 03-12-2005
null image
K. Castelin- Ceska drobna mince doby predhusitske a husitske 1300-1471, 291 str., ilustracje w tekście, Praga 1953, twarda oprawa, dedykacja autora dla Władysława Terleckiego, ekslibrisy 297 zł 04-12-2004
null image
R. Grodecki- Przywilej menniczy biskupstwa poznańskiego z r. 1232, 41 str., Poznań 1921, BNP 2208 K. Tymieniecki- Przywilej menniczy biskupstwa poznańskiego z roku 1232 na tle rozwoju immunitetu w XIII w., 24 s.. 120 zł 03-12-2005
null image
Chełmiński-Sammlung polnischer Münzen und Medaillen des Herrn Sigismund von Chełmiński- Szarawka - Otto Helbing München 1904, 136 str. 17 tablic, w tekście zapisane ceny uzyskane, BNP 363, twarda oprawa, półskó.. 2 255 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Denary pierwszej doby piastowskiej, 47 str. 2 tabl., Kraków 1904, twarda oprawa, BNP 2223 88 zł 03-12-2005
null image
J. Galkus-Lietuvos Banknotai- Lithuanian Banknotes, 244 str. piękne ilustracje w tekście, tekst litewski i angielski, luksusowe wydanie na 80-lecie lita nakładem Banku Litwy, Wilno 2002, nakład 1.000 egz., twar.. 560 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- O grzywnie i monecie piastowskiej, 96 str., Kraków 1908, BNP 2241, twarda oprawa 120 zł 03-12-2005
null image
H. Enno van Gelder- Do Ziemi Świętej i Prus. Kasa podróżna, hrabiego Wilhelma IV, 32 str. bogato ilustrowane, ciekawe studium obiegu pieniężnego, systemu kredytowania i przekazywania pieniędzy w XIV wiecznej Eu.. 18 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- O grzywnie i monecie piastowskiej, 96 str., Kraków 1908, BNP 2241, twarda oprawa 154 zł 03-12-2005
null image
Gębarowicz et al- Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, tom III, 886 str, ilustracje i tablice, w tekście artykułu M. Gumowskiego- Moneta na Śląsku do końca XIV w. Kraków 1936, BNP 2883, twar.. 297 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Szkice numizmatyczne- Zbiór rozpraw i monografii, 108 str., 2 tabl. Kraków 1910, BNP 2247, ekslibris M. Gumowskiego, twarda oprawa 242 zł 03-12-2005
null image
M. Gumowski- Medale Jagiellonów, BNP 3706 , F.. Piekosiński- Pieczęcie polskie wieków średnich doby piastowskiej- uzupełnienie I, 120 + 31 str., 9 tablic, Kraków 1906, twarda oprawa, Rozprawy i materiały, tom 1.. 1 760 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Monety sasko-polskie, 23 str. 7 tabl. Kraków 1919, BNP 2513, ekslibris M. Gumowskiego, twarda oprawa 264 zł 03-12-2005
null image
M. Gumowski, Medale Stefana Batorego, 64 str., 9 tablic, Kraków 1913, BNP 3762, twarda oprawa 2 530 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Moneta złota w Polsce średniowiecznej, 107 str., Kraków 1912, BNP 2234, twarda oprawa 286 zł 03-12-2005
null image
M. Gumowski- Medale Stefana Batorego, 64 str., 9 tablic, Kraków 1913, BNP 3762, z księgozbioru, W. Korskiego, T. Kałkowskiego i J. Kudrzał-Kickiego 1 870 zł 04-12-2004

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583