Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 367 748

W naszym archiwum jest obecnie 367 748 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
M. Gumowski- Mennica olkuska i koleje jakie przechodziła, 5 str. 1 tabl. Kraków 1913-15, BNP 3408, wycinek ze Sprawozdań Komisji do Spraw Badania Historii Sztuki w Polsce, T. IX, z.1-2, twarda oprawa 132 zł 03-12-2005
null image
M. Gumowski-Wpływy polskie na pieniężne stosunki Śląska w pierwszej połowie XVI wieku, 84 str., Kraków 1915, BNP 2889, ekslibris M. Gumowskiego, dołączone streszczenie w języku niemieckim, twarda oprawa 132 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Podręcznik numizmatyki polskiej, 296 str. 80 tablic, Kraków 1914, BNP 1872, twarda oprawa, tablice luzem umieszczone we współoprawnej kieszeni 550 zł 03-12-2005
null image
M. Gumowski-Medale Zygmunta III, 130 str., 23 tablice, Kraków 1924, BNP 3788, twarda oprawa, z księgo - zbioru T. Kałkowskiego, zachowane oryginalne okładki 2 310 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Wykopalisko monet z XIII wieku w Brzegach nad Nidą, 65 str. 4 tabl., Kraków 1917, BNP 843 twarda oprawa 143 zł 03-12-2005
null image
M. Gumowski-Pieczęcie śląskie XII- XIV wieku, 194 str., 43 tablice, osobne odbicie z tomu III Historji Śląska, Kraków 1935, twarda oprawa, ekslibris M. Gumowskiego 132 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Mennica wileńska w XVI i XVII wieku, 200 str., 18 tablic, Warszawa 1921, BNP 3452, twarda oprawa 572 zł 03-12-2005
null image
M. Gumowski- Moneta na Śląsku do końca XIV wieku, 165 str. 19 tablic, 16 rycin w tekście, 3 mapy, osobne odbicie z tomu III Historji Śląska, Kraków 1935, BNP 2883, twarda oprawa, ekslibris M. Gumowskiego 319 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Biskupstwo kruszwickie w XI wieku, 68 str. Poznań 1921 oraz Merseburg oder Kruschwitz?, 11 str. odbitka z Berliner Münzblätter N.F. 1918, twarda oprawa 88 zł 03-12-2005
null image
J. Haskova- Prazske grose z let 1471-1526. Vladislav II- Ludvik I, 64 str., 8 tablic, Hradec Kralove 1971, oprawa broszurowa, zapiski proweniencyjne 88 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Monety polskie, 176 str., 32 tablice, Warszawa 1924, twarda oprawa 176 zł 03-12-2005
null image
Horsky- Münzen und Medaillen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie -Sammlung des Herrn Johann Horsky, II. Theil- Adoph Hess Nachf. Frankfurt am Main, 27.Februar 1911, 219 str., 21 tablic, oprawa kartonowa, .. 352 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Szkice numizmatyczno-historyczne z XI wieku, 258 str., ilustracje, Poznań 1924, BNP 2248, twarda oprawa 187 zł 03-12-2005
null image
J. Kalus- Mince knizectvi tesinskeho, 31 str. ilustracje w tekście, Cieszyn 1991, twarda oprawa, ekslibris L. Kokocińskiego 77 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Szkice numizmatyczno-historyczne z XI wieku, 258 str., ilustracje, Poznań 1924, BNP 2248, twarda oprawa 176 zł 03-12-2005
null image
P. Karazija- 1930 M Vilniaus Lobis (skarb grzywien litewskich w Wilnie- Rybiszkach) 38 str., 39 tablic, Wilno 1932, BNP 1764, twarda oprawa, ekslibrisy E. Ivanauskasa i L. Kokocińskiego 352 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Mennica gnieźnienska w czasach piastowskich, 11 str. 2 tabl. Lwów 1926, BNP 3381, ekslibris M. Gumowskiego, oprawa kartonowa 36 zł 03-12-2005
null image
P. Karazija- Aluonos Skleriu ir Kruminiu monetu lobiai , 72 str., 8 tablic, Kowno 1941, BNP-, twarda oprawa, szczegółowy opis wczesnych monet litewskich 209 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Dzieje mennicy krakowskiej, 128 str., 18 tablic, Poznań 1927, BNP 3391, twarda oprawa, rzadkie 1 705 zł 03-12-2005
null image
V. Katz- kontramarky na prazskich grosich, 58 + 2 str., 3 tablice, Praga 1927, twarda oprawa 220 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Zabytki mennicze książąt braniborskich z XII wieku, 25 str. 1 tabl, Sprawa braniborska XII. wieku, 44 str., Sprawa braniborska XII wieku- część II, 63 str, Jaksa ostatni książę braniborski, 20 str,.. 187 zł 03-12-2005
null image
V. Katz- Uvahy o chronologii ceskych denaru na pocatku XI stoleli, 42 str. 3 tablice, Praga 1937, okładka broszurowa 120 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- Bolesław Chrobry w Czechach- Szkic numizmatyczny, 37 str., ilustracje, Poznań 1934, BNP 2219, twarda oprawa i ekslibris M. Gumowskiego 94 zł 03-12-2005
null image
B. Kluge- Die Salier. Deutsche Münzgeschichte von der späten Karolingenzeit bis zum Ende der Salier, 121 str, 88 tablic, Sigmaringen 1991, twarda oprawa z obwolutą 231 zł 04-12-2004
null image
M. Gumowski- I. Bolesław Chrobry w Czechach, II. Denary św. Wojciecha, 33 str., ilustracje, Kraków 1935, BNP 2219, 2224, twarda oprawa i ekslibris M. Gumowskiego 154 zł 03-12-2005

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583