Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 266 332

W naszym archiwum jest obecnie 266 332 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
10 guldenów 1898, Aw: Głowa i napis w otoku, Rw: Ukoronowany herb i napis w otoku, Fr. 348, złoto 6.71 g. I 621 zł 23-05-1998
talar 1642, Augsburg, Aw: Popiersie cesarza Ferdynanda III i napis w otoku, Rw: Widok miasta i napis w otoku Dav.5039 II 856 zł 23-05-1998
talar 1544, Aw: Półpostacie Georga i Albrechta zwrócone do siebie, w otoku napis, Rw: Cztery tarcze herbowe po- między ramionami krzyża i napis w otoku, Schr.729.b, Dav.8967 III+ 600 zł 23-05-1998
Johann Cicero 1486-1499, grosz 1496 bez nazwy mennicy, Bahr.46.d, bardzo rzadki III 1 284 zł 23-05-1998
Friedrich Wilhelm 1640-1688, 15 krajcarów 1687, Berlin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł Śląski i napis, w polu litery LC-S, Schr.1544 III 364 zł 23-05-1998
Friedrich II Wielki 1740-1786, ort 1751, Królewiec, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł z monogramen królewskim i poniżej litera E i napis w otoku, Schr.928, Olding 180b II 214 zł 23-05-1998
ort 1752, Królewiec, j.w., Schr.934, Olding 181b II 214 zł 23-05-1998
ort 1752, Królewiec, j.w., Schr.935, Olding 181b II 386 zł 23-05-1998
ort 1752, Królewiec, Aw: Popiersie i napis w otoku; litera S w fałdzie rękawa, Rw: Orzeł z monogramem królewskim niżej litera E; napis w otoku, Schr.952, Olding 183 II 193 zł 23-05-1998
ort 1753, Królewiec, Aw: Popiersie i napis w otoku; litery St w fałdzie rękawa, Rw: Orzeł z monogramem królewskim, poniżej litera E, napis w otoku, Schr.969, Olding 184b II 214 zł 23-05-1998
ort 1753, Królewiec, j.w., Schr.975, Olding 184a II+ 214 zł 23-05-1998
ort 1753, Królewiec, j.w., Schr.975, Olding 184a II 289 zł 23-05-1998
ort 1765, Królewiec, Aw: Głowa w koronie i napis w otoku, Rw: Orzeł z monogramem królewskim, poniżej litera E, w otoku napis, Schr.1015, Olding 196a III 193 zł 23-05-1998
ort 1752, Wrocław, Aw: Popiersie i napis w otoku, Rw: Orzeł z monogramem królewskim, poniżej litera B i napis w otoku, Schr.1455, Olding 293a II 236 zł 23-05-1998
ort 1754, Wrocław, j.w., Schr.1460, Olding 293.b II 279 zł 23-05-1998
ort 1755, Wrocław, j.w., Schr.1461, Olding 294 II+ 257 zł 23-05-1998
ort 1756, Wrocław, j.w., Schr.1464, Olding 294 II+ 418 zł 23-05-1998
talar 1861, Berlin, Aw: Głowa i napis w otoku, Rw: Orzeł z monogramem i insygniami królewskimi, w otoku napis, Thun 266 I- 214 zł 23-05-1998
talar 1866, Berlin, Aw: Głowa w wieńcu laurowym i napis w otoku, Rw: j.w., Thun 270 I 311 zł 23-05-1998
półtalar 1580, Aw: Dziki człowiek z kagankiem, w polu data i napis w otoku, Rw: Tarcza herbowa podtrzymywana przez dwóch dzikich ludzi i napis w otoku, Welter 585, ślad po zawieszce III- 257 zł 23-05-1998
talar 1623, Aw: Dziki człowiek, w otoku napis i data, heraldyczne lilie i litery HL, Rw: Ozdobna tarcza herbowa i na- pis w otoku, Welter 1057A, Dav.6306 III+ 578 zł 23-05-1998
talar 1755, Aw: Święty Andrzej z krzyżem, w otoku napis, Rw: Ukoronowane herby i napis w otoku, Welter 2558, Dav.2089 III+ 396 zł 23-05-1998
fenig jednostronny bez daty (około 1700 r), Herb miasta, de Mey 1, miedź III 43 zł 23-05-1998
ćwierćtalar bez daty, Aw: Stojący Wielki Mistrz i napis, Rw: Rycerz na koniu w stroju turniejowym i w otoku szesnaście tarcz herbowych, Neumann 111 III+ 396 zł 23-05-1998
null image
grosz 1606, Aw: Herb miasta na tle kościoła i napis, Rw: Jabłko cesarskie z liczbą 24, po bokach data i napis w oto- ku, H.Kavelage V. Schrock 92b/c III 52 zł 23-05-1998

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583