Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 254 384

W naszym archiwum jest obecnie 254 384 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, Aw: SEVERVS AVG PARTH MAX, Rw: P M TR P VIII COS II P P, B.M.C. 175-7. III+ 33 zł 23-05-1992
denar, Aw: SEVERVS PIVS AVG, Rw: P M TR P XIII COS III T P, B.M.C. 471-3. III 35 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: SEVERVS PIVS AVG, Rw: RESTITVTOR VRBIS, B.M.C. 360. III 33 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: L SEPT SEV PERT AVG IMP X, Rw: VICT AVGG COS II P P, B.M.C. W 258-60. III 37 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: IVLIA AVGVSTA, Rw: FORTVNAE FELICI, B.M.C. S 29. III 37 zł 23-05-1992
denar, Aw: IVLIA AVGVSTA, Rw: HILARITAS, B.M.C. S 31. III 21 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: IVLIA AVGVSTA, Rw: PIETAS AVGG, B.M.C. S 62-7. III 33 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: IVLIA AVGVSTA, Rw: MATER DEVM, B.M.C. S 51. III 33 zł 23-05-1992
denar, Aw: ANTONINVS PIVS AVG BRIT, Rw: P M TR P XV COS III P P, B.M.C. 44. III 35 zł 23-05-1992
denar, Aw: ANTONINVS PIVS AVG BRIT, Rw: P M TR P XVI COS IIII P P, B.M.C. 50-2. III 37 zł 23-05-1992
denar, Aw: ANTONINVS PIVS AVG GERM, Rw: P M TR P XVII COS IIII P P, B.M.C. 94. III 29 zł 23-05-1992
denar, Aw: ANTONINVS AVG, Rw: PONTIF TR P II, B.M.C. 179 III 33 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: ANTONINVS PIVS AVG, Rw: PONTIF TR P VIIII COS II, B.M.C. S 498. III 29 zł 23-05-1992
denar, Aw: ANTONINVS PIVS AVG, Rw: VOTA SUSCEPTA X, B.M.C. S 524-6. III+ 43 zł 23-05-1992
denar, Aw: P SEPT GETA CAES PONT, Rw: PRINC IVVENTVTIS, B.M.C. S 234-9. III 56 zł 23-05-1992
denar, Aw: IVLIA MAESA AVG, Rw: PVDICITIA, B.M.C. 76-8. III+ 43 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: PAX AETERNA AVG, B.M.C. 131-5 III 25 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: P M TR P COS P P, B.M.C. 1007-8. III 29 zł 23-05-1992
denar, Aw: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: P M TR P VI COS II P P, B.M.C. 294-8. III 24 zł 23-05-1992
null image
denar, Aw: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: VICTORIA AVG, B.M.C. 269-73. III+ 33 zł 23-05-1992
denar, Aw: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: VICTORIA AVG, B.M.C. 269-73. III+ 47 zł 23-05-1992
antoninian, Aw: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: LIBERALITAS AVG III, R.I.C. 66. III+ 29 zł 23-05-1992
denar, Aw: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: PIETAS AVGVSTI, R.I.C. 129. III 64 zł 23-05-1992
AE-27 (Gordian i Trankwilina) Anchialus- Tracja, Aw: AVT KM ANT ΓOPΔIANOC AVΓ/CEB TRAHKVΛΛINA, Rw: OV ΛΠIANΩN AΓXIAΛEΩN, Sear 3797 (GIC). III 35 zł 23-05-1992
antonininan, Aw: IMP M IVL PHILIPPVS AVG, Rw: ANNONA AVGG, R.I.C. 28(c). III+ 43 zł 23-05-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583