Aukcja online

pokaż wszystko
Papiery wartościowe, banknoty, monety złote, antyczne, średniowieczne, polskie, zagraniczne, medale i odznaczenia.
Rozpoczęcie: 25-10-2021 18:00
Zakończenie: 04-11-2021 20:00 ÷ 22:33
licytacje zakończone
Zdjęcie Opis Stan Cena Ofert Do końca
Polska, Odpis aktu poświadczającego tożsamość (?), 1825
Polska, Odpis aktu poświadczającego tożsamość (?), 1825
332839
wystawiony w Płocku
III/IV

50 zł

szac. 25 zł

250 wyświetleń

5 zakończona
Polska, karta przynależności, 1912
Polska, karta przynależności, 1912
332840
potwierdzenie prawa swojszczyzny wystawione we Lwowie na ...
III

60 zł

szac. 30 zł

193 wyświetleń

10 zakończona
Rosja, dokument ustawy o protestach wekslowych, 1914
Rosja, dokument ustawy o protestach wekslowych, 1914
332841
III/IV

22 zł

szac. 20 zł

91 wyświetleń

3 zakończona
Polska, świadectwo Żołnierskiej Szkoły Początkowej, 1932
Polska, świadectwo Żołnierskiej Szkoły Początkowej, 1932
332834
świadectwo wystawione w Brześciu nad Bugiem na nazwisko P...
III

270 zł

szac. 50 zł

370 wyświetleń

7 zakończona
Polska, świadectwo Żołnierskiej Szkoły Początkowej, 1932
Polska, świadectwo Żołnierskiej Szkoły Początkowej, 1932
332835
świadectwo wystawione w Lidzie na nazwisko Liebiedziński ...
III/IV

80 zł

szac. 50 zł

162 wyświetleń

8 zakończona
Polska, świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej 6 Pułku Artylerii Ciężkiej, 1936
Polska, świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej 6 Pułku Artylerii Ciężkiej, 1936
332836
świadectwo wystawione we Lwowie na nazwisko Nowak Edward ...
III

350 zł

szac. 100 zł

266 wyświetleń

11 zakończona
Polska, świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej 1 Pułku Artylerii Ciężkiej, 1933
Polska, świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej 1 Pułku Artylerii Ciężkiej, 1933
332837
świadectwo wystawione w Modlinie bombardierowi 1 Pułku Ar...
III/IV

185 zł

szac. 75 zł

185 wyświetleń

10 zakończona
Polska, zaświadczenie, 1948
Polska, zaświadczenie, 1948
332838
zaświadczenie informujące, że Czesław Staniewicz uciekł z...
III

95 zł

szac. 20 zł

189 wyświetleń

6 zakończona
Polska, kopia banknotu 1 złoty, 13.08.1794
Polska, kopia banknotu 1 złoty, 13.08.1794
332662
litera N, na odwrocie Facsimile BN-1967
I

80 zł

szac. 20 zł

189 wyświetleń

9 zakończona
Polska, 1/2 marki, 4.04.1918
Polska, 1/2 marki, 4.04.1918
331224
seria B, numeracja 2341937
I

340 zł

szac. 200 zł

245 wyświetleń

9 zakończona

Do wylicytowanych pozycji doliczana jest opłata aukcyjna WCN w wysokości 10%. Prosimy dokładnie zapoznać się z regulaminem aukcji online.