Aukcja nr 76

USD/PLN: 3.820 | EUR/PLN: 4.520 | data: 15-05-2021
Jesteś w: A76  BANKNOTY  POLSKA
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
334 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
10 złotych, 8.06.1794; seria D, numeracja 32216, podpisy: Michał Pągowski (dowódca Regimentu Grenadierów Lubelskich) oraz Tomasz Staniszewski (kupiec warszawski); pa..
II+
EF+
2 500 zł
2 700 zł
335 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
25 złotych, 8.06.1794; seria B, numeracja 29242, papier bez znaku wodnego; Lucow 25 (R1), Miłczak A3; złamanie w pionie i na trzech rogach, ale dość ładnie zachowane.
II
EF
1 500 zł
2 600 zł
336 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
50 złotych, 8.06.1794; seria B, numeracja 30210, papier bez znaku wodnego; Lucow 30e (R2) – ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak A4; ciekawe, plamiste, lecz natu..
Certyfikat
I-
UNC-
4 000 zł
4 600 zł
337 POLSKA / Powstanie Listopadowe (1830–1831)
Asygnata skarbowa na 500 złotych, 1831; numeracja 4881, podpisy Aleksander Owocki, Leon Dembowski, Hilary Ostrowski; Lucow 197 (R4), Moczydłowski PL3 (R); złamana w ..
I-
UNC-
3 000 zł
3 100 zł
338 POLSKA / Powstanie Listopadowe (1830–1831)
Asygnata skarbowa na 1.000 złotych, 1831, z podpisem ministra Leona Dembowskiego i dwóch dyrektorów; Lucow 198 (R6), Moczydłowski PL4; złamania i lekko postrzępione ..
III+
VF+
15 000 zł
12 000 zł
339 POLSKA / Zabór rosyjski (1831–1864)
1 rubel srebrem, 1858; seria 74, numeracja 4353995, podpisy prezesa i dyrektora banku B. Niepokoyczycki i F. Szymanowski, na stronie odwrotnej odręczny podpis tuszem..
Certyfikat
IV+
F+
10 000 zł
9 500 zł
340 POLSKA / Ostbank für Handel und Gewerbe, Darlehnskasse Ost, Posen
50 kopiejek, 17.04.1916, Poznań; bez oznaczenia serii i numeracji, wariant z krótszą klauzulą i większym drukiem na stronie odwrotnej; Miłczak P2d, Ros. 458c; piękni..
I
UNC
600 zł
600 zł
341 POLSKA / Ostbank für Handel und Gewerbe, Darlehnskasse Ost, Posen
3 ruble, 17.04.1916, Poznań; seria U, numeracja 169657, odmiana z krótszą klauzulą na stronie odwrotnej; Miłczak P4b, Ros. 460b; wyśmienity banknot w opakowaniu firm..
I
UNC
800 zł
2 600 zł
342 POLSKA / Darlehnskasse Ost, Kowno
20 marek, 4.04.1918, Kowno; seria B, numeracja 523936; Miłczak K5, Ros. 468; piękny banknot w opakowaniu firmy PCGS nr 80854964, z oceną 64 PPQ Very Choice New.
I
UNC
800 zł
1 600 zł
343 POLSKA / Darlehnskasse Ost, Kowno
1.000 marek, 4.04.1918, Kowno; seria A, numeracja sześciocyfrowa 190925; Miłczak K8a, Ros. 471a; wyśmienicie zachowany banknot w opakowaniu firmy PMG nr 1529510-032,..
I
UNC
2 000 zł
1 600 zł
344 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
1/2 marki polskiej, 9.12.1916; „jenerał”, seria A, numeracja 0000000, z czerwonym, obustronnym nadrukiem MUSTER; Lucow 250 (R7), Miłczak 1Wa, Ros. 439; kilka złamań,..
III+
VF+
1 000 zł
2 600 zł
345 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
1/2 marki polskiej, 9.12.1916; „jenerał”, seria A, numeracja 6446092; Lucow 251 (R2), Miłczak 1a, Ros. 439.a; pięknie zachowany banknot w opakowaniu firmy GDA nr ZGD..
I
UNC
300 zł
1 300 zł
346 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
1 marka polska, 9.12.1916; „jenerał”, seria A, numeracja 0000000, z czerwonym, obustronnym nadrukiem MUSTER; Lucow 253 (R7), Miłczak 2Wa, Ros. 440; złamana w pionie,..
III+/II-
VF+/EF-
1 000 zł
3 200 zł
347 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
10 marek polskich, 9.12.1916; „Generał”, „biletów”, seria A, numeracja 4615162; Lucow 292 (R3), Miłczak 13b, Ros. 453; ślad po przegięciu w pionie, trzy minimalne ug..
II+
EF+
500 zł
1 000 zł
348 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje przed reformą Władysława Grabskiego
500 marek polskich, 15.01.1919; bez oznaczenia serii i numeracji; Lucow 312 (R8), Miłczak - patrz 17; wyjątkowo rzadki, pierwsza emisja banknotu „wolnej Polski”, wyś..
Certyfikat
I
UNC
12 500 zł
28 000 zł
349 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje przed reformą Władysława Grabskiego
5 marek polskich, 17.05.1919; seria IP, numeracja 579978, papier ze znakiem wodnym „plastry miodu”; Lucow 330 (R2), Miłczak 20c; minimalne ugięcie prawego dolnego ro..
I/I-
UNC/UNC-
300 zł
1 300 zł
350 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje przed reformą Władysława Grabskiego
1.000.000 marek polskich, 30.08.1923; seria M, numeracja 721897; Lucow 453 (R4), Miłczak 37a; małe zagniecenia na marginesie, złamany prawy dolny róg, minimalne prze..
I-
UNC-
1 000 zł
2 800 zł
351 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje przed reformą Władysława Grabskiego
1.000.000 marek polskich, 30.08.1923; seria A, numeracja 8749032; Lucow 452 (R4), Miłczak 37b; kilka pomniejszych załamań, ale mimo defektów, bardzo ładnie zachowane..
I-/II+
UNC-/EF+
800 zł
1 950 zł
352 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje przed reformą Władysława Grabskiego
5.000.000 marek polskich, 20.11.1923; seria B, numeracja 2463411; Lucow 456 (R5), Miłczak 38; małe zagniecenia na prawym marginesie, ale pięknie zachowane.
I/I-
UNC/UNC-
1 250 zł
4 400 zł
353 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje przed reformą Władysława Grabskiego
10.000.000 marek polskich, 20.11.1923; seria A 123456 / A 789000; obustronnie czerwony nadruk Bez wartości / WZÓR / Bez wartości, dwukrotnie perforowane; Lucow 457a ..
II
EF
750 zł
1 500 zł