Aukcja nr 76

USD/PLN: 3.820 | EUR/PLN: 4.520 | data: 15-05-2021
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
37 Bolesław III Krzywousty (1107–1138) / jako książę śląski (1097–1107)
Denar, przed 1107, mennica Wrocław; Aw: Głowa z perełkową fryzurą, DVX BOLIZLAVS•; Rw: Głowa z perełkową fryzurą, SCS IOAΛNNES; Fbg 3, FbgCDS 478, Gum-H. 8 (RR), Gum..
II
EF
1 500 zł
3 400 zł
38 Bolesław III Krzywousty (1107–1138) / jako książę śląski (1097–1107)
Denar, przed 1107, mennica Wrocław; Aw: Głowa z perełkową fryzurą, BOLEZXLΛS; Rw: Głowa z perełkową fryzurą, X…ANNES; Fbg 3, FbgCDS 478, Frynas P.6.9 (VR), Gum-H. 8 ..
III+
VF+
1 000 zł
1 500 zł