Aukcja nr 74

USD/PLN: 4.180 | EUR/PLN: 4.520 | data: 16-05-2020
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
173 August II Mocny 1697-1733 / monety sasko-polskie
2/3 talara (gulden), 1698, Drezno; IL-H (inicjały Jana Lorenza Hollanda 1698-1716) pod tarczami herbowymi, hak za napisem w otoku na rewersie, data 16 - 98 rozdzielo..
II/II+
EF/EF+
2 000 zł
2 200 zł
174 August II Mocny 1697-1733 / monety polsko-saskie
szóstak 1702, Lipsk; data na końcu napisu otokowego na rewersie, na dole litery EP-H (mincerz Ernst Peter Hecht); Kahnt 331, Kop. 2011 (R1), Merseb. 1652; mennicze w..
II/II+
EF/EF+
600 zł
900 zł
175 August II Mocny 1697-1733 / monety pamiątkowe
talar zaślubinowy 1719, Drezno; Aw: Napis okolicznościowy, pod nim litery I G S (Jan Jerzy Schomburg 1716-1734) i znak menniczy hak; Rw: Dwa serca powiązane ze sobą,..
II-
EF-
7 500 zł
14 000 zł