Aukcja nr 73

USD/PLN: 3.850 | EUR/PLN: 4.250 | data: 16-11-2019
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
484 HOSPODARSTWO WOŁOSKIE pod zwierzchnictwem Imperium Osmańskiego / Michał III Radu 1658-1659
szeląg 1658, Suczawa; Aw: Popiersie zwrócone w prawo, przed nim data pionowo, wokoło IO MICHAEL RAD D GVAL TR PR; Rw: Dwugłowy orzeł pod koroną, wokoło SI DEVS NOBIS..
II-
EF-
600 zł
2 200 zł