Aukcja 67 / 761

USD/PLN: 4.150 | EUR/PLN: 4.400 | data: 26-11-2016
Jesteś w: A67  MEDALE  POLSKA  Jan II Kazimierz Waza 1649-1668
Przejdź do pozycji:  
« poprzednia :: wróć :: następna »

medal z 1654 roku, autorstwa Jana Höhna, wybity na pamiątkę dwusetnej rocznicy przyłączenia Prus Królewskich do Polski

Numer: 761
Opis: POLSKA / Jan II Kazimierz Waza 1649-1668. medal z 1654 roku, autorstwa Jana Höhna, wybity na pamiątkę dwusetnej rocznicy przyłączenia Prus Królewskich do Polski; Aw: Orzeł Ziem Pruskich na tle panoramy Gdańska, nad nim w rozpromienionym słońcu i obłokach lecący ukoronowany Orzeł Polski, trzymający berło, w tle napis PRUSSIA, wokoło TEUTONICOS PEPULIT VIRTUS PRUTENICA: PULCHRUM NUMINIS ET REGIS CURA TUETUR OPUS (Męstwem Pruskim siły odparte, Bóg z królem wspiera to piękne dzieło); Rw: Pod herbem Gdańska napis poziomy w 12 wierszach: GEDANI / ANNOS ANTE DUCENTOS / SUB AUGUSTIS D CASIMIRI / AUSPICIIS UNIVERSA PROPE / CUM PRUSSIA AB INFANDA / CRUCIGEROR TYRANNIDE LIBE / RATAE TERTIUM LIBERTATIS / SUAE SECULUM REGNANTE / IOANNE CASIMIRO / FELICITER INCHOANTIS / MEMORIA / AN (I)I)CLIV, (Pamiątka Gdańska, co przed dwustu laty pod wysoką Kazimierza opieką z całymi niemal Prusami od nieznośnego Krzyżaków tyraństwa oswobodzony, pod panowaniem Jana Kazimierza zaczyna szczęśliwie wiek trzeci wolności swojej roku 1654); Raczyński 136, H-Cz. 2043 (R), CNG 578, Stahr 110; srebro 54 mm, 47.64 g, uderzenie na rancie, piękna stara patyna, rzadki i bardzo efektowny medal w wyśmienitym stanie zachowania
Stan: II+, Choice Extremely Fine
Data sprzedaży: 26-11-2016
Cena szacunkowa: 12 500 zł
Cena wywoławcza: 10 000 zł
Cena wylicytowana: 16 000 zł

licytuj na żywo / live bidding

Ilość odsłon: 681