Aukcja nr 67

USD/PLN: 4.150 | EUR/PLN: 4.400 | data: 26-11-2016
Jesteś w: A67  PAPIERY WARTOŚCIOWE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
746 AKCJE
AGRAD Towarzystwo Akcyjne w Grodzisku; akcja na 1.000 marek polskich, III emisja, numeracja 003096, Grodzisk 24.03.1922; bez talona i kuponów; Niegrzybowski VIII-B-1;..
II
EF
250 zł
200 zł
747 AKCJE
Firmowo - Komandytowe Towarzystwo Browar Trawniki; udział imienny na 250 rubli, Trawniki 30.10.1912, numeracja 108, wystawiony na Reginę Sobocką, córkę Edwarda; złama..
II
EF
1 500 zł
1 300 zł
748 AKCJE
Spółka Pedagogiczna S.A. w Poznaniu; akcja na 100 złotych, Poznań 1923, seria B, numeracja 000514; bez talona ani kuponów; Niegrzybowski XVII-A-7; bardzo rzadka i pię..
I
UNC
400 zł
0 zł
749 AKCJE
Towarzystwo Akcyjne Łódzkiej Fabryki Nici; akcja na 5.000 marek polskich, Łódź 1922, numeracja 001768; z talonem i kompletem 10 kuponów; Niegrzybowski XIII-B-34; wyśm..
I
UNC
500 zł
0 zł
750 AKCJE
Towarzystwo Wyrobów Zbożowych; akcja na 100 złotych polskich, Warszawa 1825, numeracja 3960; pieczęcie wypłat dywidendów i podpisy, na odwrocie odręczny zapis przenie..
II-
EF-
4 000 zł
4 200 zł
751 AKCJE
Wilhelm i Hugo Bracia Müller, Merceryzownia, Bielarnia, Farbiarnia, Wykończalnia i Tkalnia w Kaliszu S.A.; 10 akcji na sumę 5.000 złotych, Kalisz 1929, numeracja 0010..
II-
EF-
500 zł
0 zł
752 AKCJE
Związek Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych S.A. we Lwowie; jedna akcja na 100 złotych, Lwów 1930, numeracja 2775, wystawiona na Waleriana Zaklika; z talonem i 18 kupo..
II-
EF-
500 zł
0 zł
753 OBLIGACJE
Bank Gospodarstwa Krajowego (The National Economic Bank); obligacja na 1.000 dolarów w złocie z dnia 1.10.1926 płatna od 1.10.1947 (guaranteed and secured 8 % sinking..
I-
UNC-
1 500 zł
1 200 zł
754 OBLIGACJE
Rzeczpospolita Polska 1918-1939; obligacja I-ej serii 4% Państwowej Renty Złotej na 10.000 złotych w złocie, Warszawa 1.04.1936; numeracja 002062, z talonem i półrocz..
I
UNC
1 000 zł
850 zł
755 OBLIGACJE
Miasto Stołeczne Warszawa; obligacja 3-ej serii Pożyczki Inwestycyjnej szkolnej M. St. Warszawy 1925 roku na 500 złotych w złocie, Warszawa 1.07.1927, numeracja 01131..
III+
VF+
250 zł
320 zł
756 BILETY SKARBOWE
Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Skarbu; 5 % bilet skarbowy na 100.000 marek polskich, Warszawa 10.01.1922; seria III, numeracja 240356; Moczydłowski B10; parę mni..
II
EF
250 zł
200 zł
757 BILETY SKARBOWE
Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Skarbu; 5 % bilet skarbowy na 500.000 marek polskich, Warszawa 1.02.1923; seria IV, numeracja 019980; Moczydłowski B13; złamania, ..
III+
VF+
250 zł
420 zł
758 BILETY SKARBOWE
Generalna Gubernia; 4% bilet skarbowy na 1.000.000 złotych, Kraków 1.05.1942; seria L, numeracja 008593; Moczydłowski GG35; pięknie zachowane z wyraźną suchą pieczęci..
I/I-
UNC/UNC-
2 000 zł
0 zł
759 KWITY I ZAŚWIADCZENIA
Pismo Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa Mazowieckiego zawiadamiające Bank Polski o przekazaniu należności z funduszów Depozytu Generalnego, od Stani..
III+
VF+
500 zł
0 zł