Aukcja nr 57

USD/PLN: 2.980 | EUR/PLN: 4.070 | data: 07-06-2014
Jesteś w: A57  PAPIERY WARTOŚCIOWE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
899 POLSKA
Skarb Państwa 1918-1939, obligacja 4 % Państwowej Renty Złotej wartości imiennej na 10.000 złotych w złocie, Warszawa 1.04.1936, seria I, numeracja 002066, Moczydłows..
I
UNC
1 250 zł
1 700 zł
900 POLSKA
Skarb Państwa 1918-1939, obligacja 4 % Państwowej Renty Złotej wartości imiennej na 10.000 złotych w złocie, Warszawa 1.06.1937, seria II, numeracja 001783, Moczydłow..
I
UNC
1 250 zł
1 500 zł
901 POLSKA
Bank Polski, 10 akcji po 100 złotych = 1.000 złotych na okaziciela 1.04.1934, bez oznaczenia serii, numeracja 128491-128500, z talonem i 15 kuponami, stempel rejestra..
II+
EF+
200 zł
160 zł
902 POLSKA
Cehape” Centrala dla Handlu i Przemysłu Towarzystwo Akcyjne, akcja na 1.000 marek, Katowice 1923, II emisja, numeracja 13476, bez talonu i kuponów, Niegrzybowski IV-E-8
I-
UNC-
750 zł
600 zł
903 POLSKA
Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A., 1 akcja na 10 złotych, Warszawa 1925, numeracja 162405, z talonem i 10 kuponami, Niegrzyb. XIV-B-7, rzadsza wcześniejsza emisja
I-
UNC-
200 zł
200 zł
904 POLSKA
Elektryczne Koleje Dojazdowe S.A., obligacja 6 1/2 % na 200 belgów w złocie (100 złotych), Warszawa 1931, numeracja 0001901, z 69 kuponami, Niegrzyb. XXI-A-40
II
EF
200 zł
180 zł
905 POLSKA
Polski Bank Komisowy Towarzystwo Akcyjne w Poznaniu, akcja na 1.000 marek, 1920, II emisja, numeracja 4656, bez talonu i kuponów, Niegrzyb. I-E-45, naderwana
II/III
EF/VF
400 zł
460 zł
906 POLSKA
Przemysł Drzewny Strug” S.A. w Zakopanem, akcja na 30 złotych, Kraków 1.04.1925, numeracja 346, z talonem i 16 kuponami, Niegrzyb. XV-B-9, bardzo ładna i rzadka, niew..
I
UNC
400 zł
320 zł
907 POLSKA
Radziwiłł, Wimmer i Żeleńscy S.A. Dla Wyrobów z Gliny i Piasku, akcja na 20 złotych, Lwów 1.01.1928, numeracja 00672, dołączony talon z 20 kuponami, Niegrzyb. VIII-B-..
II+
EF+
750 zł
680 zł
908 POLSKA
Śląskie Zakłady Graficzne i Wydawnicze Polonia” w Katowicach, akcja na 1.000 złotych, maj 1927, Katowice, I emisja, numeracja 205, bez talonu i kuponów, Niegrzyb. XVI..
I
UNC
300 zł
900 zł
909 POLSKA
Towarzystwo Zakładów Kotlarskich i Mechanicznych W. Fitzner & K. Gamber” S.A., 10 akcji na 5.000 marek polskich, Warszawa (1921), numeracja 053821-053830, z talonem i..
III
VF
300 zł
420 zł
910 POLSKA
Widzewska Manufaktura S.A., WZÓR 8% 25-letniej obligacji na okaziciela na 20 funtów, 20.03.1930, seria I, numeracja D 00000, trzykrotna perforacja, perforowane kupony..
I
UNC
1 500 zł
1 200 zł
911 POLSKA
Widzewska Manufaktura S.A., WZÓR 8% 25-letniej obligacji na okaziciela na 100 funtów, 20.03.1930, seria II, numeracja B 00000, trzykrotna perforacja, perforowane kupo..
I
UNC
1 500 zł
1 300 zł
912 POLSKA
Widzewska Manufaktura S.A., WZÓR 8% 25-letniej obligacji na okaziciela na 400 funtów, 20.03.1930, seria II, numeracja A 00000, trzykrotna perforacja, perforowane kupo..
I
UNC
1 500 zł
1 400 zł
913 POLSKA
Widzewska Manufaktura S.A., WZÓR 8% 25-letniej obligacji na okaziciela na 4 funtów, 20.03.1930, seria III, numeracja E 00000, trzykrotna perforacja, perforowane kupon..
I
UNC
1 500 zł
1 200 zł
914 POLSKA
Widzewska Manufaktura S.A., WZÓR 8% 25-letniej obligacji na okaziciela na 40 funtów, 20.03.1930, seria III, numeracja C 00000, dwukrotna perforacja, perforowane kupon..
I
UNC
1 500 zł
1 200 zł
915 POLSKA
Widzewska Manufaktura S.A., 4% obligacja na okaziciela na 1.000 złotych w złocie, Łódź 5.02.1937, seria A.III, numeracja 001948, bez kuponów, Niegrzyb. XIII-B-18
II-
EF-
400 zł
400 zł