Aukcja nr 49 (49-50)

USD/PLN: 3.060 | EUR/PLN: 4.140 | data: 25-02-2012
Jesteś w: A49  PAPIERY WARTOŚCIOWE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
808 Akcyjny Bank Związkowy dla Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych S.A. we Lwowie, akcja zbiorowa obejmująca 5 akcji pojedynczych po 280 marek polskich łącznie na su.. II
EF
300 zł
400 zł
809 Bank Narodowy dla Rozwoju Polskiego Przemysłu Rzemiosł i Handlu Spółka Akcyjna, 10 akcji imiennych na 5.000 marek (1921 r.), z wyciętym 1 kuponem, pozostało 9 kuponów.. II+
EF+
250 zł
200 zł
810 Bank Polski, obligacja 3 %-owa Pożyczki Udziałowej na 300 złotych, zatwierdzonej przez Mikołaja I-ego w 1829 r, druk in blanco, Moczydłowski K 13, Niegrzyb. I-A-1, rz.. I-
UNC-
2 000 zł
2 600 zł
811 Bank Polski, akcja imienna na 100 złotych 1.07.1924 r. z kompletem kuponów, Niegrzyb. I-A-2, duża rzadkość III/IV
VF/F
400 zł
850 zł
812 Centrale Éléctrique Régionale de Pruszków Société Anonyme (Elektrownia Okręgowa w Pruszkowie Spółka Akcyjna) - jedna akcja na 500 marek polskich, trzecia emisja, Prus.. I
UNC
500 zł
550 zł
813 \Chodorów\" Akcyjne Towarzystwo dla Przemysłu Cukrowniczego w Chodorowie II
EF
300 zł
360 zł
814 Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych w Ćmielowie Spółka Akcyjna, akcja na 1.000 marek polskich, Lwów 18.12.1920, z kuponami (wyciętych 3 sztuki, pozostało 17 sztu.. II
EF
600 zł
650 zł
815 Fabryka i Rafinerya Cukru Towarzystwo Akcyjne w Chodorowie, akcja na 140 marek polskich V emisja, Lwów 1.07.1921, z kuponami (5 sztuk wyciętych, pozostało 15 sztuk), .. III+
VF+
300 zł
420 zł
816 Fabryka Mydeł Toaletowych, Kosmetyków i Wyrobów Perfumeryjnych Wildt i S-ka dawniej Ryszard Wildt w Warszawie Spółka Akcyjna, akcja na 25.000 marek polskich (50 akcji.. II+
EF+
200 zł
190 zł
817 Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla Spółka Akcyjna w Krakowie, akcja wartości nominalnej 500 złotych, Kraków 1.12.1932, z 14 kuponami, Niegrzyb. IV-D-3, efektowna i.. II+
EF+
150 zł
120 zł
818 Leon Czarliński Towarzystwo Akcyjne Ostrów - Krępa, akcja wartości 10 złotych z 15.12.1925 r., przedruk na akcji IV emisji serii A, 10.000 marek polskich z 1.08.1923,.. II-
EF-
250 zł
300 zł
819 Magistrat Miasta Warszawy, obligacja 4 1/2 % -owa na 1.000 rubli z 1.10.1896 r, piękna efektowna grafika, rzadka II-
EF-
1 000 zł
850 zł
820 \PEZET I-
UNC-
150 zł
200 zł
821 \Pokucie\" Naftowa Spółka S.A. w Krakowie II-
EF-
300 zł
320 zł
822 Spółka Akcyjna \Cerata\" w Warszawie I-
UNC-
250 zł
260 zł
823 Spółka Akcyjna dla Przemysłu i Handlu Towarami Włókienniczemi, Norymberskiemi i Galenteryjnemi \Hurt, akcja na 500 marek polskich II+
EF+
250 zł
220 zł
824 Spółka Akcyjna Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych \M.Wolski i S-ka\" w Lublinie I-/II+
UNC-/EF+
450 zł
420 zł
825 Spółka Akcyjna Handlu Towarami Włóknistemi \Tkanina\" w Warszawie I
UNC
300 zł
340 zł
826 Spółka Akcyjna Przemysłu Włókienniczego J. Smarzyński, F. Miłobędzki i J. Malewski, akcja na 500 marek, VI emisja, Łódź 1922 r., zachowane 8 z 10 kuponów, Niegrzyb. X.. I-
UNC-
250 zł
260 zł
827 Spółka Akcyjna \WITULIN, akcja na 25.000 marek polskich z 8 maja 1921 r. II
EF
700 zł
650 zł