Aukcja nr 4

USD/PLN: 1.680 | EUR/PLN: 2.020 | data: 22-05-1993
Jesteś w: A4  LITERATURA
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
null image
594 J. Albertrandy - Zabytki starożytności rzymskich w pieniądzach pospolicie medalami zwanych, czasów rzplitej i szesnastu pierwszych cesarzy, zbioru ś. p. Stanisława Au..
250 zł
null image
595 K. Beyer- Wykopalisko wieleńskie , 62 str., 8 tablic światłodrukowych, Warszawa 1876. Podręczny egzemplarz Karola Beyera z jego własnoręcznymi notatkami, później w po..
250 zł
380 zł
null image
596 A. Białkowski, T.Szweycer - Monety ostatnich Jagiellonów, 257 str., ilustracje i ceny w tekście, Warszawa 1975, oprawa broszurowa
15 zł
null image
597 J. S. Davenport- European Crowns 1700-1800, 334 str., cennik, Spink & Sons Ltd, London 1965 oprawa
100 zł
80 zł
null image
598 J. S. Davenport- German Talers 1700-1800, 416 str., cennik, Spink & Sons Ltd London 1965 odbitka kserograficzna w oprawie kartonowej
30 zł
null image
599 J. S. Dye- Dye s Coin Encyclopedia. A Complete Illustrated History of the Coins of the World, 1156 str., ilustracje w tekście, Bradley & Company Philadelphia 1883. Ba..
100 zł
80 zł
null image
600 J. Duplessy- Les monnaies francaises royales de Huges Capet a Louis XVI 987- 1793, 2 tomy 326 + 352 str. w tekście ilustracje i cennik, Paryż-Maastricht 1989 oprawa p..
130 zł
null image
601 M. Gumowski- Podręcznik numizmatyki polskiej, 296 str., 80 tabl., Kraków 1914, półpłótno
100 zł
170 zł
null image
602 M. Gumowski- Mennica wileńska w XVI i XVII wieku, 200 str., 18 tabl., Warszawa 1921 odbitka kserograficzna oprawa
20 zł
16 zł
null image
603 M. Gumowski- Monety polskie, 176 str. , 32 tabl., Warszawa 1924 oprawa płócienna
20 zł
16 zł
null image
604 M. Gumowski- Mennica bydgoska, 291 str., ilustracje w tekście, Toruń 1955 odbitka kserograficzna w oprawie płóciennej
20 zł
16 zł
null image
605 M. Gumowski- Handbuch der polnische Numismatik 226 str., 50 tabl., Akademische Druck- u. Verlagsanstalt Graz 1960 odbitka kserograficzna oprawiona w płótno
30 zł
null image
606 M. Gumowski- Dzieje mennicy toruńskiej, 188 str., ilustracje w tekście, Toruń 1961 odbitka kserograficzna w oprawie broszurowej
20 zł
null image
607 M. Gumowski- Hebräische Münzen im mittelalterlichen Polen, 136 str., 37 + X tabl., Akademische Druck- u. Verlagsanstalt Graz 1975 oprawa płótno z obwolutą
50 zł
40 zł
null image
608 L. Herinek- Österreichische Münzprägungen Ferdinand II und Ferdinand III als Erzherzog und Kaiser von 1592-1657, 666 str. z ilustracjami w tekście, Wiedeń 1984, opraw..
100 zł
105 zł
null image
609 L. Herinek- j.w., odbitka kserograficzna w oprawie płóciennej
50 zł
40 zł
null image
610 L. Herinek- Österreichische Munzprägungen von 1657-1740, 356 str. ilustracje w tekście, Wiedeń 1972 odbitka kserograficzna w oprawie
40 zł
50 zł
null image
611 L. Herinek- Österreichische Munzprägungen von 1740-1969, 378 str., ilustracje w tekście, Wiedeń 1970 oprawa broszurowa
100 zł
null image
612 N. Jaschke, F.P. Maercker- Schlesische Münzen und Medaillen, 227 str., 37 tabl., Ihringen 1985 -uzupełnienie znanego katalogu Friedensburga i Seegera-Schlesische Münz..
50 zł
60 zł
null image
613 H-J. i E. Kellner- Die Münzen der Reichsstadt Nürnberg, 183 str., zdjęcia w tekście, Stuttgart 1991, oprawa
90 zł