Aukcja nr 36

USD/PLN: 2.820 | EUR/PLN: 3.800 | data: 26-05-2007
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
760 KSIĘSTWO KURLANDII
Gotthard Kettler 1562-1587, szeląg 1577, Mitawa, Gerbaszewski 1.5.4.1.2.1, Neumann 299
III+
VF+
150 zł
120 zł
761 KSIĘSTWO KURLANDII
Gotthard Kettler 1562-1587, dwudenar 1578, Mitawa, Gerbaszewski 1.1.1.1, Neumann 300, T. 8, rzadki
III
VF
500 zł
400 zł
762 KSIĘSTWO KURLANDII
Fryderyk Kazimierz Kettler 1682-1698, półtorak 1687, Mitawa, Gerbaszewski 4.2.1.1, Neumann 314, rzadki
III
VF
350 zł
460 zł
763 KSIĘSTWO KURLANDII
Ernest Jan Biron 1762-1769, trojak 1764, Mitawa, litera S na ramieniu i litery ICS pod tarczami herbowymi, Gerbaszewski 6.5.3.2, Neumann 329, rzadki
III
VF
750 zł
764 KSIĘSTWO KURLANDII
Piotr Biron 1769-1795, talar 1780, Mitawa, Gerbaszewski 7.1.1.1, Dav. 1624, bardzo ładny egzemplarz
I-
UNC-
4 000 zł
7 800 zł
765 KSIĘSTWO KURLANDII
Piotr Biron 1769-1795, talar 1780, Mitawa, Gerbaszewski 7.1.1.1, Dav. 1624, wada blachy
III
VF
2 000 zł
1 600 zł
766 RYGA - miasto
szeląg 1577, Ryga, Fed. 618, Neumann 423, patyna
II-
EF-
150 zł
767 PRUSY KSIĄŻĘCE / Albrecht 1525-1568
grosz 1537, Królewiec, Bahr. 1164, Neumann 45, ładny egzemplarz, patyna
II+
EF+
125 zł
160 zł
768 PRUSY KSIĄŻĘCE / Albrecht 1525-1568
grosz 1538, Królewiec, Bahr. 1167, Neumann 45
II
EF
100 zł
120 zł
769 PRUSY KSIĄŻĘCE / Albrecht 1525-1568
grosz 1541, Królewiec, rzadka odmiana z krótką brodą, Bahr. 1179, Neumann 45, patyna
III+
VF+
150 zł
120 zł
770 PRUSY KSIĄŻĘCE / Albrecht 1525-1568
grosz 1542, Królewiec, Bahr. 1182, Neumann 46, delikatna patyna
II
EF
100 zł
80 zł
771 PRUSY KSIĄŻĘCE / Albrecht 1525-1568
grosz 1543, Królewiec, odmiana z trójlistkiem na rewersie, Bahr. 1185, Neumann 46
II+
EF+
125 zł
130 zł
772 PRUSY KSIĄŻĘCE / Albrecht 1525-1568
grosz 1545, Królewiec, Bahr. 1195, Neumann 47
II
EF
100 zł
773 PRUSY KSIĄŻĘCE / Albrecht 1525-1568
grosz 1558, Królewiec, Bahr. 1222, Neumann 47, rzadszy rocznik
III+
VF+
200 zł
260 zł
774 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm 1618-1640
dukat 1639, Królewiec, rzadka odmiana - popiersie z odkrytą głową (bez mitry), Bahr. 9675, Fr. 2186, złoto 3.44 g
III
VF
8 000 zł
29 000 zł
775 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm 1618-1640
talar 1633, Królewiec, podobny Bahr. 1505, Neumann 10.33, Dav. 6141
II
EF
8 000 zł
10 500 zł
776 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm 1618-1640
ort 1621, Królewiec, popiersie bez mitry, data pod popiersiem, Neumann 10.97
III
VF
400 zł
540 zł
777 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm 1618-1640
ort 1622, Królewiec, popiersie bez mitry, data przy tarczy herbowej, Neumann 10.98 b
III
VF
400 zł
420 zł
778 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm 1618-1640
ort 1622, Królewiec, popiersie w mitrze i w zbroi, Neumann 10.100, pęknięty krążek
III+
VF+
300 zł
240 zł
779 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm 1618-1640
ort 1622, Królewiec, popiersie w mitrze i w płaszczu, data 2-2, Neumann 10.101, delikatna patyna
II-
EF-
400 zł
500 zł