Aukcja nr 33

USD/PLN: 3.290 | EUR/PLN: 3.860 | data: 03-12-2005
Jesteś w: A33  ŚREDNIOWIECZE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
109 CZECHY
Jan Luksemburski 1310-1346, denar, Aw: Lew czeski i napis IOHES REX BOE, Rw: Stojący św. Wacław i napis S. WENC.., Donebauer 824, 0.56 g
III
VF
150 zł
140 zł
110 CZECHY
Władysław II Jagiellończyk 1471-1516, grosz praski, Aw: Korona i napis w podwójnym otoku, Rw: Lew czeski i napis, Castelin 93, 2.31 g
II
EF
100 zł
90 zł
111 DANIA
Hedeby, półbrakteat X w- naśladownictwo denarów dorestadskich Karola Wielkiego, Aw: Monogram, Rw: Łukowate linie imitacja napisu, 0.58 g
II
EF
750 zł
1 600 zł
112 NIDERLANDY
Dolna Lotaryngia- Deventer, Konrad II 1024-1039, denar, Aw: Ukoronowana głowa z długą brodą i napis w otoku CON.., Rw: Krzyż równoramienny, w polu cztery kulki i niec..
III
VF
200 zł
190 zł
113 NIDERLANDY
Dolna Lotaryngia- Tiel, Henryk II 1002-1024, denar, Aw: Ukoronowana głowa na wprost i napis HEINRINI...TO, Rw: Krzyż równoramienny, w polach kulki i napis TIEL..., Db..
III+
VF+
300 zł
420 zł
114 LITWA
Witold 1392-1430, pieniądz litewski bity po roku 1401 r, Aw: Grot włóczni z krzyżykiem, Rw: Kolumny Gedymina, Kiersnowski typ II, 0.33 g
III+
VF+
300 zł
320 zł
115 LITWA
Witold 1392-1430, pieniądz litewski bity po roku 1401, Aw: Grot włóczni z krzyżykiem, Rw: Kolumny Gedymina, Kiersnowski typ II, 0.26 g
III
VF
250 zł
200 zł
116 NIEMCY
Kolonia, denar typu kolońskiego-naśladownictwo XI w, Aw: Popiersie (?) i napis ODDO IMP, Rw: Znie- kształcony napis S COLONIA, 1.38 g
III
VF
150 zł
150 zł
117 NIEMCY
Ratyzbona, król Henryk II 1002-1024, denar (1002-1009), Aw: Krzyż równoramienny,w polach kliny, kulka i kropki, napis w otoku HEINRTCVS RX, Rw: Kapliczka i napis REGN..
III+
VF+
400 zł
118 NIEMCY
Ratyzbona, denar typu ratyzbońskiego-naśladownictwo XI w., Aw: Krzyż dwunitkowy; w nim kliny i półksiężyce, Rw: Kapliczka i imitacja napisu, 1.17 g, pęknięty w cztere..
III
VF
200 zł
160 zł
119 POLSKA
Słowianie Zachodni- denar naśladownictwo monety duńskiej, Aw: Krzyż liściasty, wokół perełki, w otoku napis lub jego imitacja, Rw:Krzyż dwunitkowy, w polu kulki, awer..
III
VF
2 000 zł
1 600 zł
120 POLSKA
Słowianie Zachodni (Pomorze)- denar naśladownictwo łupawskie monety duńskiej, Aw: Krzyż, w polu i środku krzyż i perełki, Rw: Krzyż kawalerski i kropki w polu, rewers..
III
VF
1 500 zł
1 700 zł
121 POLSKA
denary krzyżowe, Aw: Krzyż prosty, Rw: Krzyż kawalerski, 3 róźne sztuki
II-/III+
EF-/VF+
300 zł
320 zł
122 POLSKA
denar krzyżowy, Aw: Krzyż prosty , w polach cztery kulki, Rw: Krzyż kawalerski i dwa kliny, CNP 690 (podobny), 1.19 g- rzadki
III
VF
200 zł
310 zł
123 POLSKA / Bolesław Śmiały 1056-1080
denar królewski, Aw: Półpostać króla w koronie, z mieczem w dłoni w lewo, Rw: Brama o trzech wieżach z kulistymi kopułami, Str. 32, 0.75 g, ładny egzemplarz, patyna
III+
VF+
2 000 zł
1 600 zł
124 POLSKA / Bolesław Śmiały 1056-1080
denar królewski, Aw: Półpostać króla w koronie, z mieczem w dłoni w lewo, za nim litera Z, Rw: Brama o trzech wieżach z kulistymi kopułami, Str. 32, 0.76 g, ładny egz..
II
EF
2 000 zł
3 500 zł
125 POLSKA / Bolesław Śmiały 1056-1080
denar książęcy, Aw: W perełkowej obwodce mała głowa w prawo i napis BLEZLVAS, Rw: Jeździec na koniu w lewo, z tyłu litera S położona poziomo, Str. 33, 0.61 g
II
EF
1 500 zł
1 800 zł
126 POLSKA / Władysław Herman 1081-1102
denar, Aw: Wydłużona głowa z karykaturalnie zaznaczonym nosem, wokół WLA., Rw: Brama z trzema wieżami o szpiczastych daszkach z krzyżami, wokół napis, Str. 35, 0.85 g..
II
EF
400 zł
420 zł
127 POLSKA / Władysław Herman 1081-1102
denar, Aw: Duża szpiczasta głowa z długimi włosami, wokół kropki i litery, Rw: Brama z trzema wieżami o szpiczastych daszkach z krzyżami, brak napisu, Str. 35, 0.48 g..
II
EF
400 zł
128 POLSKA / Władysław Herman 1081-1102
denar, Aw: Głowa z długimi włosami na postumencie, wokół napis, Rw: Brama z trzema wieżami, wokół napis, Str. 35, 0.65 g, typ III
II
EF
400 zł
420 zł