Aukcja nr 33

USD/PLN: 3.290 | EUR/PLN: 3.860 | data: 03-12-2005
03-12-2005
sobota, godz. 09:30
Miejsce aukcji
Hotel Holiday Inn
sale Scherzo i Ballada
ul. Złota 48/54
Warszawa
Przejdź do pozycji:  
ilość pozycji: 1 234, wartość szacunkowa pozycji: 1 707 715 zł