Aukcja nr 21

USD/PLN: 4.440 | EUR/PLN: 4.216 | data: 03-06-2000
Jesteś w: A21  Starożytność  GRECJA
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1 GRECJA
Galia-Massalia, hemidrachma po 200 pne, Aw: Popiersie Artemidy w diademie we włosach w prawo, Rw: Lew kroczący w lewo, u góry napis, u dołu, wyżej, Szaivert-Sear 88, ..
II
EF
1 500 zł
1 100 zł
2 GRECJA
Sycylia- Himera, drachma- okres archaiczny 530-510 pne, Aw: Kogut stojący w lewo, Rw: Gęś stojąca w pra- wo w kwadracie incusum, Sear 716 (odmiana), BMC 23, 5.26 g
III
VF
600 zł
1 250 zł
3 GRECJA
Korynt, stater 330-300 pne, Aw: Pegaz lecący w lewo, Rw: Atena w hełmie korynckim w lewo, z prawej orzeł, Ravel 1008, 8.59 g, piękny egzemplarz
II+
EF+
1 400 zł
1 120 zł
4 GRECJA
Liga Tessalska, podwójny wiktoriat II w pne, Aw: Głowa Zeusa w wieńcu, z lewej napis , Rw: Atena z włócznią i tarczą w prawo i napis, u góry, Szaivert-Sear-, 5.78 g
III
VF
500 zł
620 zł
5 GRECJA
Karia- Knidos, stater 189-167, Aw: Głowa Heliosa trzy czwarte w prawo, Rw: Głowa lwa w prawo, za nią ró- ża, napis w odcinku, Szaivert-Sear 4876, BMC 94, 74, 5.21 g, ..
II+
EF+
2 800 zł
2 750 zł
6 GRECJA
Cylicja-Tarsos, Datamer 378-372 pne, stater, Aw: Głowa kobieca trzy czwarte w lewo, Rw: Głowa brodatego mężczyzny w hełmie w prawo, Szaivert-Sear 5751, SNG BN 273,10...
II
EF
900 zł
960 zł
7 GRECJA
Cylicja- Tarsos, Mazaios 361-335, stater, Aw: Baal na tronie z orłem i berłem z lotosu w rękach; z prawej na- pis aramejski, Rw: Lew atakujący byka i napis aramejski ..
II
EF
2 000 zł
2 050 zł
8 GRECJA
Syria- Seleucydzi, Antioch X 94-92, tetradrachma, men. Antiochia, Aw: Głowa króla w diademie w prawo, Rw: Zeus na tronie trzymający w dłoniach Nike i berło; po obu st..
II-
EF-
1 200 zł
1 450 zł
9 GRECJA
Tracja- Abdera, tetrobol (2/3 drachmy) 411-385, Aw: Gryfon galopujący w lewo, Rw: Głowa Hermesa w prawo w kwadracie; po zewnętrznych stronach kwadratowej ramki napis,..
II
EF
200 zł
620 zł
10 GRECJA
Tracja- Pantikapea, AE-16, 400-300 pne, Aw: Głowa Pana w prawo, Rw: Protom Pegaza w prawo i napis, Szaivert-Sear 1923, 3.26 g, brązowa ładna patyna
II
EF
150 zł
160 zł
11 GRECJA
Tracja- Pantikapea, AE-16, IV w. pne, Aw: Głowa Pana w lewo, Rw: Głowa byka w lewo i napis, SNG BN 894, 4.28 g,patyna
II
EF
150 zł
200 zł
12 GRECJA
Tracja- Pantikapea, AE-28, IV/III w. pne, Aw: Głowa Pana w lewo, Rw: Głowa byka w lewo i napis, SNG BN 882, 16.12 g, patyna, rzadka moneta
II-
EF-
950 zł
760 zł
13 GRECJA
Tracja-Pantikapea, AE-15, IV/III w. pne, Aw: Głowa młodego Pana w prawo, Rw: Protom Pegaza w prawo i napis, Szaivert-Sear 1923, BMC 25, 2.54 g, patyna
II
EF
150 zł
210 zł
14 GRECJA
Bospor-Fanagoria, AE-13, Aw: Głowa Pana w prawo, Rw: Łuk i strzała; litery, Szaivert-Sear 3590, 3.14 g, patyna
II-
EF-
90 zł
15 GRECJA
Olbia, AE-24, 230-220 pne, Aw: Głowa Heraklesa w skórze lwa w lewo, Rw: Łuk i kołczan i napis u góry, u dołu, Anochin 261, 8.69 g, ładna patyna, rzadki
III+
VF+
350 zł
280 zł
16 GRECJA
Partia- Mitradates II 123-88 pne, drachma, Aw: Popiersie brodatego króla w diademie w lewo, Rw: Łucznik na tronie i napisy wokół, Szaivert- Sear 7553, Sellwood 27/1, ..
III
VF
150 zł
220 zł
17 GRECJA
Partia- Orodes I 80-77 pne, Aw: Popiersie brodatego króla w diademie w lewo, Rw: Łucznik siedzący na tro- nie i napis wokół, Szaivert-Sear 7571, 4.08 g
II
EF
200 zł
210 zł