Aukcja nr 16

USD/PLN: 3.400 | EUR/PLN: 3.951 | data: 21-11-1998
Jesteś w: A16  Monety obce
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1300 Rosja / Mikołaj II 1894 - 1917
rubel 1897, Bruksela /2 gwiazdki na rancie/, Uzdenikow 2078.
I/II
UNC/EF
100 zł
1301 Rosja / Mikołaj II 1894 - 1917
rubel \pomnikowy\" 1898
II+
EF+
1 500 zł
1 650 zł
null image
1302 Rosja / Mikołaj II 1894 - 1917
rubel 1898, Petersburg, , Uzdenikow 2086.
I/II
UNC/EF
100 zł
105 zł
null image
1303 Rosja / Mikołaj II 1894 - 1917
rubel 1901 Petersburg, , Uzdenikow 2117.
II
EF
75 zł
1304 Rosja / Mikołaj II 1894 - 1917
rubel 1912, na 100-lecie bitwy pod Borodino, Uzdenikow 4200.
II-
EF-
400 zł
610 zł
1305 Rosja / Mikołaj II 1894 - 1917
rubel 1914, Petersburg, Uzdenikow 2207, rzadka moneta w pięknym stanie zachowania.
I
UNC
700 zł
760 zł
1306 Rosja / Rosja sowiecka
15 kopiejek 1921.
St. Lustrz.
400 zł
1307 Rosja / Rosyjski Kaukaz
Armawir, 3 ruble 1918, Aw: Orzeł carski, Rw: Napisy pomiędzy gałązkami.
III
VF
125 zł
120 zł
1308 Rosja / Rosyjski Kaukaz
Gruzja, 2 abazi 1807, Aw: Napis pod koroną, Rw: Napisy w poziomie, Uzdenikow 4377.
III+
VF+
150 zł
1309 Rosja / Rosyjski Krym
Kyrmis = 10 kopiejek 1191 /1777/, Aw: Napisy w poziomie, Rw: Napisy w wieńcu, bardzo rzadka, dobrze zachowana moneta.
III+
VF+
1 000 zł
880 zł
1310 Rosja / Rosyjski Turkiestan - Emirat Buchary
20 tenga 1336 /1917/, brąz, 8,56g.
III
VF
60 zł
1311 Rosja / Rosyjski Turkiestan - Emirat Buchary
10 tenga 1337 /1918/, brąz, 4,22g.
III
VF
50 zł
null image
1312 Rosja / Rosyjski Turkiestan - Emirat Buchary
3 tenga 1336 /1917/, miedź, 7,30g.
II-
EF-
50 zł
null image
1313 Rosja / Rosyjski Turkiestan - Emirat Buchary
2 tenga 1336 /1917/, miedź, 4,36g.
III
VF
40 zł
null image
1314 Rosja / Rosyjski Turkiestan - Emirat Buchary
1 tenga 1336 /1917/, miedź, 2,29g.
II
EF
40 zł
1315 Rosja / Chorezm - Republika sowiecka
25 rubli 1339 /1921/, brąz, 7.53g.
III+
VF+
100 zł
1316 Rosja / Chorezm - Republika sowiecka
20 rubli 1339 /1921/, miedź, 7,58g.
III+
VF+
125 zł
1317 Rosja / Rosyjska Mołdawia i Wołoszczyzna
2 para = 3 kopiejki 1773, brąz, Uzdenikow 4916.
III+
VF+
125 zł
160 zł
1318 Serbia
Aleksander I 1921 - 1934, dukat 1931, Aw: Głowa w prawo, poniżej kontrmarka \kłosy zboża, Rw: Orzeł dwugłowy
I
UNC
350 zł
280 zł
1319 Siedmiogród
Zygmunt Batory 1581 - 1602, dukat 1597 Nagy Banya, Aw: Madonna, Rw: Święty Ładysław, w polu literki N-B, Fr. 152, Resch 217, 3,44g.
III
VF
1 400 zł
1 120 zł