Aukcja nr 16

USD/PLN: 3.400 | EUR/PLN: 3.951 | data: 21-11-1998
Jesteś w: A16  STAROŻYTNOŚĆ
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
81 CESARSTWO RZYMSKIE / Filip II 247-249
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP M IVL PHILLIPPVS AVG, Rw: Roma siedząca w lewo i napis: VIRTVS AVG, Sear 87, RIC 100
II
EF
120 zł
82 CESARSTWO RZYMSKIE / Trajan Decjusz 249-251
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG, Rw: Stojąca Uberitas i napis: VBERITAS AVG, Sear 105, RIC 28b1
II
EF
100 zł
83 CESARSTWO RZYMSKIE / Trajan Decjusz 249-251
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej i napis: IMP CAES TRA DECIVS AVG, Rw: Wiktoria w lewo i napis: VICTORIA AVG, Sear 111, RIC 7 (odmienny awers)
I-
UNC-
160 zł
160 zł
84 CESARSTWO RZYMSKIE / Herennia Etruscilla- żona Trajana Decjusza
antoninian, Aw: Popiersie w prawo i napis: HER ETRVSCILLA AVG, Rw: Pudicitia siedząca w lewo i napis: PVDICI- TIA AVGG, Sear 24a
II
EF
160 zł
150 zł
85 CESARSTWO RZYMSKIE / Trebonianus Gallus
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP CAE Q VIB TREB GALLVS AVG, Rw: Junona z berłem i rogiem obfitości siedząca w lewo i napis w otoku: ..
II
EF
120 zł
96 zł
86 CESARSTWO RZYMSKIE / Walerian I 253-260
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP VALERIANVS AVG, Rw: Securitas stojąca w lewo i napis: SECVRIT PERPET, Sear 204, RIC 256
II
EF
120 zł
110 zł
87 CESARSTWO RZYMSKIE / Walerian II- starszy syn Gallienusa i Saloniny
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej i napis: DIVO VALERIANO CAES, Rw: Orzeł niosący cezara do nieba; napis: CONSECRATIO, Sear 5, RIC 9
III
VF
160 zł
130 zł
88 CESARSTWO RZYMSKIE / Florian 276
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP C FLORIANVS AVG, Rw: Stojąca Aequitas i napis: AEQVITAS AVG; w odcinku XXI, Sear-, Coh.1/2
III
VF
80 zł
130 zł
89 CESARSTWO RZYMSKIE / Dioklecjan 284-305
follis- Heraklea, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP CC VAL DIOCLETIANVS PF AVG, Rw: Stojący Geniusz i napis: GENIO POPVLI ROMANI, w odcinku , Coh.116ff
II-
EF-
200 zł
90 CESARSTWO RZYMSKIE / Dioklecjan 284-305
follis- Heraklea, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP CC VAL DIOCLETIANVS PF AVG, Rw: Stojący Geniusz i napis: GENIO POPVLI ROMANI, w odcinku , Sear 3533, Coh.85
II
EF
200 zł
91 CESARSTWO RZYMSKIE / Konstancjusz II Chlorus 283-306
follis- Antiochia, Aw: Popiersie w prawo i napis: FL VAL CONSTANTIVS NOB CAES, Rw: Stojący Geniusz i napis: GENIO POPVLI ROMANI, w polu KEV, w odcinku ANT, Coh.120ff,..
II-
EF-
200 zł
92 CESARSTWO RZYMSKIE / Maksymian Herkuliusz 286-310
follis- Heraklea, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP C MA MAXIMIANVS PF AVG, Rw: Geniusz stojący w lewo i napis: GENIO POPVLI ROMANI, w odcinku HTB, Coh.151ff, RIC 19a
II+
EF+
200 zł
93 CESARSTWO RZYMSKIE / Galeriusz 293-311
follis- Heraklea, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis: GAL VAL MAXIMIANVS NOB CAES, Rw: Stojący Geniusz i napis: GENIO POPVLI ROMANI; w odcinku HTA, Coh.92ff
II
EF
200 zł
94 CESARSTWO RZYMSKIE / Zenon 474-491
AV- tremissis, Aw: Popiersie w prawo i napis: DN ZENO PERP AVG, Rw: Victoria w lewo i napis: VICTORIA AVGVS- TORVM; w odcinku CONOB, Sear 914, RIC 1.48 g.
II
EF
500 zł
660 zł
95 BIZANCJUM / Maurycy Tyberiusz 582-602
solid, Aw: Popiersie na wprost i napis: , Rw: Victoria na wprost i napis: VICT..AVGGE, w od- cinku CONOB, Sear 478, R.997-9
III
VF
600 zł
480 zł