Aukcja nr 14

USD/PLN: 3.480 | EUR/PLN: 3.912 | data: 22-11-1997
Jesteś w: A14  ŚREDNIOWIECZE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
54 ANGLIA
Aethelred II 978-1016, denar, Aw: Popiersie w zbroi i hełmie z koroną w lewo, w otoku napis: AEDELRED REX ANG, Rw: Długi krzyż dwunitkowy, w polach rozety i napis: BR..
II
EF
350 zł
470 zł
55 ANGLIA
Knut 1016-1035, denar, Aw: Popiersie w lewo z berłem i napis: CNVT REX, Rw: Krótki krzyź i napis: ECELPIHOLVN, North 790
II
EF
300 zł
440 zł
null image
56 ANGLIA
Edward Wyznawca 1042-1066, denar, Aw: Popiersie w płaszczu i koronie radialnej w lewo i napis: EDPERD R.EN, Rw: Mały krzyżyk i napis: LOHPINE ON PIH, Seaby 1173, Nort..
II
EF
350 zł
470 zł
57 ANGLIA
Wilhelm Zdobywca 1066-1087, denar, Aw: Popiersie na wprost i napis:..LEM.., Rw: Krzyż, w polach kółka z napisem PAXS, w otoku: MO COLEPINIE, North 848, dziura
III-
VF-
200 zł
380 zł
58 ANGLIA
Stefan 1135-1154, denar, Aw: Popiersie w prawo i napis: STIEF.., Rw: Krzyż w rozecie i napis, North 873 (Watford type Cardiff)
III
VF
300 zł
460 zł
59 ANGLIA
Henryk III 1216-1272, denar, Aw: Głowa na wprost i napis: HENRIC..REX.., Rw: Krzyż dwunitkowy, w polach małe krzyżyki i napis: IOHNER ON CAN (Canterbury), Seaby 1369,..
III
VF
150 zł
60 CZECHY
Wacław II 1300-1305, grosz praski, Aw: Korona; w otoku napisy, Rw: Lew Czeski i napisy w otoku, Kop.25.I
II-
EF-
100 zł
105 zł
61 CZECHY
Jan Luksemburski 1310-1346, grosz praski, Aw: Korona i napisy w podwójnym otoku, Rw: Lew Czeski, w otoku napisy, Smolik 1
II
EF
60 zł
110 zł
62 NIEMCY
Dinant X/XI w., denar jednostronny; Krótki krzyż, w polu kulki i napis: COTVDENANCO, Dbg 173 (dziś Fryzja, Hamaland, hr. Wichmann)
III+
VF+
100 zł
80 zł
63 NIEMCY
Mennice Dolnej Łaby, denar, Aw: Mały krzyż, w polach cztery kulki i nieczytelny napis, Rw: Potrójny węzeł i imitacja napisu, Bonhoff 127, Dbg 129
III
VF
100 zł
160 zł
64 NIEMCY
Dortmund- Henryk IV 1056-1084, denar (naśladownictwo lub fałszerstwo z epoki), Aw: Popiersie króla na wprost; wokół nieczytelny napis, Rw: Krzyż, w polach kulki i nie..
III
VF
100 zł
110 zł
65 NIEMCY
Dortmund- Henryk IV 1056-1084, denar jak wyżej
III
VF
100 zł
80 zł
66 NIEMCY / Goslar
denar, Aw: Krzyż; w polu ODDO, w otoku: NOMINE, D, Rw: Kapliczka i napis: DIG..
III
VF
100 zł
130 zł
67 NIEMCY / Goslar
denar, Aw: Krzyż, w polach ODDO i napis: DIT R.VA REX, Rw: Kapliczka; po bokach dwa kółka i napis: ATEAHLH, Hatz typ V.1A
II
EF
100 zł
150 zł
68 NIEMCY / Goslar
denar, Aw: Mały krzyż; wokół napis: DINI.., Rw: Kapliczka i napis..IMP, Dbg 1330
II
EF
100 zł
80 zł
69 NIEMCY / Goslar
denar nieokreślony, Aw: Krzyż sześcioramienny, Rw: Krzyż
III+
VF+
100 zł
80 zł
70 NIDERLANDY
Deventer- Henryk II 1002-1014, denar, Aw: Głowa z długi włosami w lewo i napis:.H..E..C.., Rw: Krzyż równoramienny, na końcach litery BONA, w otoku napis: HTB.., Dbg ..
III
VF
100 zł
150 zł
71 NIDERLANDY
Deventer- biskup Bernold 1027-1054, denar, Aw: Głowa na wprost i napis:..EPS., Rw: Krzyż, w polach czteru kulki i napis:..S.., Dbg 571
III+
VF+
150 zł
120 zł
72 NIDERLANDY
Fryzja- margrabia Bruno III (Leeuwarden), denar, Aw: Głowa króla z berłem i napis: HENRICVS REX, Rw: Napis poziomy: BRVN; w otoku: VERI.LV.., Dbg 502
II
EF
250 zł
340 zł
73 NIDERLANDY
Utrecht- biskup Bernold 1027-1054, denar, Aw: Biskup z pastorałem na wprost i napis: .IXO.., Rw: Mury miejskie; nad nimi: ECT; w otku HENPI., Dbg 542
II-
EF-
200 zł
160 zł