Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 253 851

W naszym archiwum jest obecnie 253 851 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
grosz 1538, Królewiec, j.w., Kop.I.9 II- 27 zł 20-05-1995
null image
grosz 1539, Królewiec, j.w., Kop 1.10 III+ 24 zł 20-05-1995
grosz 1541, Królewiec, j.w., Kop.II.l II+ 30 zł 20-05-1995
null image
grosz 1544, Królewiec, j.w., Kop.III.l III+ 24 zł 20-05-1995
null image
grosz 1545, Królewiec, j.w., Kop.III.1 II 28 zł 20-05-1995
null image
grosz 1545, Królewiec, j.w., Kop.III.l II 28 zł 20-05-1995
null image
grosz 1546, Królewiec, j.w., Kop.III.3 II+ 30 zł 20-05-1995
null image
grosz 1548, Królewiec, j.w., Kop.III.5 -R-, rocznik rzadziej spotykany w handlu II- 70 zł 20-05-1995
null image
grosz 1550, Królewiec, j.w., Kop.III.l -R-, rocznik rzadziej spotykany w handlu III+ 43 zł 20-05-1995
null image
zestaw groszy 1534, 1538, Królewiec, j.w., Kop.1.6 i Kop.1.9 II 48 zł 20-05-1995
null image
zestaw groszy 1537, 1541, Królewiec, j.w., Kop.1.8 i Kop.II.l III+ 40 zł 20-05-1995
talar 1603, Aw: Popiersie Jerzego Fryderyka i napis, Rw: Napis w siedmiu poziomych rzędach i wokół,Bahr.- Marienburg 1313, Dav.6224, moneta wybita z okazji śmierci Jerzego Wilhelma III 2 782 zł 20-05-1995
null image
szeląg 1572, Dahlen, Aw: Nominał i napis, Rw: Gryf i napis, Kop.II -R- III+ 40 zł 20-05-1995
null image
szeląg 1576, Mitawa, Aw: Tarcza herbowa Kettlerów z monogramem SA i napis, Rw: Lew i napis, Kop.1.2 -RR-,moneta rzadko spotykana w handlu III+ 56 zł 20-05-1995
szeląg 1602, Mitawa, Aw: Monogram i napis, Rw: Lew i napis, Kop.III.l -RRR-, moneta bardzo rzadko spotykanaw handlu w pięknym stanie zachowania II- 86 zł 20-05-1995
talar 1645, Mitawa, Aw: Popiersie Jakuba Kettlera i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.61,II.2 -RRR-, Dav.4349 III 2 140 zł 20-05-1995
półtorak 1687, Mitawa, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Jabłko i napis, Kop.295.1,1 -RR-, moneta rzadko spotykanaw handlu III 204 zł 20-05-1995
półtorak 1696, Mitawa, j.w., Kop.295.I.l -RRR-, moneta bardzo rzadko występująca w handlu III+ 176 zł 20-05-1995
talar 1780, Mitawa, Aw: Popiersie Piotra Birona i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop.472.I -R-, Dav.l624 III- 320 zł 20-05-1995
null image
szeląg 1503, Szczecin , Aw: Gryf i tytulatura Bogusława X, Rw: Tarcza rugijska i napis, Kop.6.Isz.5 -R- III+ 35 zł 20-05-1995
null image
szeląg b.d., Dąbie, Aw: j.w., Rw: Tarcza rugijska i napis, Kop.2.lD.l -R- III 35 zł 20-05-1995
null image
podwójny szeląg 1621, Nowopole (Franzburg), Aw: Tarcza herbowa i tytulatura Filipa Juliusza, Rw: Monogrami napis, Kop.41,111.11 III 35 zł 20-05-1995
null image
grosz 1612, Szczecin, Aw: Gryf i tytulatura Filipa II, Rw: Jabłko i napis, Kop.57.1.1 -R-, monety tego władcy należą dorzadko spotykanych w handlu III 35 zł 20-05-1995
podwójny szeląg 1620, Darłowo, Aw: Gryf i tytulatura Ulryka, Rw: Monogram i napis, Kop. 105.1.3 -R-, na awersiekontrasygnatura G3- 3 półszelągi miasta Gryfów III- 236 zł 20-05-1995
null image
podwójny szeląg b.d., Szczecin, Aw: Gryf i tytulatura Bogusława XIV, Rw: Monogram i napis, Kop. 119.1,1 -R- III 35 zł 20-05-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583