Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 255 721

W naszym archiwum jest obecnie 255 721 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
trojak 1581, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Gum.755, Kurp.295 Rl III+ 54 zł 18-11-1995
null image
trojak 1582, Wilno, j.w., Gum.756, Kurp.301 Rl III 40 zł 18-11-1995
null image
trojak 1583, Olkusz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Gum.707, Kurp. 160 R, drobne rysy na awersie III 56 zł 18-11-1995
trojak 1583, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Gum.758, Kurp.305 R III+ 56 zł 18-11-1995
trojak 1583, Ryga, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Gum.813, Kurp.443 Rl III+ 43 zł 18-11-1995
trojak 1584, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Gum.711, Kurp. 178 R2 III+ 134 zł 18-11-1995
null image
trojak 1585, Olkusz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Gum.713, Kurp. 183 Rl III 56 zł 18-11-1995
trojak 1585, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Gum.763, Kurp.313 Rl III+ 70 zł 18-11-1995
trojak 1585, Ryga, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Gum.814, Kurp.448 R III+ 172 zł 18-11-1995
trojak 1586, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Gum.718, Kurp.202 R2, dobry stan zachowania II 268 zł 18-11-1995
trojak 1586, Ryga, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Gum.814, Kurp.455 R III+ 56 zł 18-11-1995
grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, Aw: Półpostać Chrystusa i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.775, Kurp.346 R2 III 289 zł 18-11-1995
grosz 1578, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.789, Kurp.378 Rl II- 247 zł 18-11-1995
grosz 1579, Olkusz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, Gum.683 R, Kurp.66 R5, T.18, typ monety rzadkospotykany w handlu III- 354 zł 18-11-1995
grosz 1579, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.790, Kurp.380 Rl III 86 zł 18-11-1995
szeląg 1579, Gdańsk, Aw: Orzeł Prus Królewskich i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.788, Kurp.373 R III 52 zł 18-11-1995
szeląg 1580, Olkusz, Aw: Monogram i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum.661 R, Kurp. 15 R5 (podobny), T.20,moneta niezmiernie rzadka w tym stanie zachowania II- 354 zł 18-11-1995
szeląg 1585, Malbork, Aw: Monogram i napis, Rw: Orzeł Prus Królewskich i napis, Gum.739, Kurp.338 R2 II+ 289 zł 18-11-1995
portugał (10 dukatów) b.d., Kraków, Aw: Popiersie króla z odkrytą głową i napis wokół, Rw: Dziewięciopolowa tarczaherbowa i napis wokoło, Fr.77(8), H-Cz.1663 R5, Kurp.1754 R7, T.700, 34.98 g., na awersie niezna.. III 43 870 zł 18-11-1995
dukat 1611, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Pięciopolowa tarcza herbowa i napis, Fr.82(13), Gum. 1241 RR, H-Cz.-,Kurp.1704 R8 (podobny). Moneta ta ogromnej rzadkości była w zbiorach Potockich, Sobańskiego, C.. III 13 375 zł 18-11-1995
dukat 1612, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Fr.10, Gum.1382, Kurp.2301 R2, naprawiany III- 771 zł 18-11-1995
dukat 1614, Gdańsk, j.w., Fr.10, Gum.1382, Kurp.2302 R5, lekko gięty III 1 498 zł 18-11-1995
dukat 1631, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Fr.10, Gum.1414, Kurp.2319 R3, lekko gięty,ładna stara patyna II+ 2 087 zł 18-11-1995
4 talary 1621, Bydgoszcz, Aw: Popiersie w ozdobnej zbroi i napis, Rw: Dziewięciopolowa tarcza herbowa i napis,H-Cz.1415 R5, (6 talarów), Kurp.1684 R8,102.70 g., jedna z najbardziej efektownych monet polskich, w.. III- 7 597 zł 18-11-1995
talar 1628, Bydgoszcz, Aw: Półpostać i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Dav.4316, Gum.1216, Kurp.1608 R III+ 1 070 zł 18-11-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583