Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 255 721

W naszym archiwum jest obecnie 255 721 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
brakteat; Książe w lewo na murze z dwoma wieżami, Str.188, Gum 245 II 311 zł 18-11-1995
Małopolska 1270-1280, brakteat: Łeb byka, Brzegi 117 III 80 zł 18-11-1995
półgrosz, Aw: Król na tronie z berłem wchodzącym w napis otokowy : NONETA KAZIMIRI, Rw: Orzeł i napis:K REGIS POLONIE, Str.XXV.2.W III 386 zł 18-11-1995
denar, Kraków, Aw: Orzeł, w otoku napis, Rw: Głowa w koronie, w otoku napis, Kop.27.1,VIII -rr-, Gum.354 III 113 zł 18-11-1995
puła (denar ruski), Lwów, Aw: Duża litera K pod koroną, Rw: Korona, poniżej litera L i nieczytelne znaki, Gum.365,Kop.27.4.IV -rrr-, miedź 1,06 g., pierwsza polska moneta miedziana; duża rzadkość IV 685 zł 18-11-1995
dukat, Węgry, Aw: Postać św. Jana, napis: S.IOHA-NNES B, Rw: Lilia florencka, napis: LODOV-ICI REX, Fr.2,Gum.394, 3.54 g. II 899 zł 18-11-1995
puła (denar ruski), Aw: Korona, Rw: Duża litera L bez korony, Kop.28.3.I -rr-, Gum.376, 1,02 g. III 749 zł 18-11-1995
puła (denar ruski), j.w., Kop.28.3.I -rr-, Gum.376, 0.72 g. IV 332 zł 18-11-1995
denar, Wschowa, Aw: Orzeł, Rw: Podwójny krzyż w tarczy, powyżej litera W, Kop.31,2.H.a -rr-, Gum.410 III 88 zł 18-11-1995
denar, Aw: Rozwidlona korona, Rw: Orzeł, Kop.31,1,1,2 -r-, Gum.411 III 67 zł 18-11-1995
półgrosz, Kraków, Aw: Korona i napis, Rw: Orzeł i napis, Kop.31,1,lK.h, Gum.415, rzadki w tym stanie zachowania II 50 zł 18-11-1995
null image
półgrosz, Aw: Korona, poniżej litera X, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Kop.31,1,1,K.K. -r-, Gum.415 II- 70 zł 18-11-1995
półgrosz, Wschowa, Aw: Korona, poniżej F i podwójny krzyż, w otoku napis, Rw: Orzeł i napis, Kop.31,1,2.1,w.c. -rr-,Gum.417, rzadki III 59 zł 18-11-1995
kwartnik ruski, Lwów, Aw: Lew, w otoku napis: MONETA RVSSIE, Rw: Orzeł, w otoku napis: WLADISLAVS REX,Kop.31,4.1 -rr-, Gum.421 III+ 220 zł 18-11-1995
kwartnik ruski, Lwów, j.w., Kop.31,4.I -rr-, Gum.421 III 172 zł 18-11-1995
denar, Wschowa, Aw: Orzeł, Rw: Podwójny krzyż w tarczy, powyżej kropka, Kopicki nie notuje tej odmiany, Gum.410 III 161 zł 18-11-1995
dukat, Szeben, Aw: Postać św. Ładysława i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Fr.8, Gum.447, 3.55 g. III 600 zł 18-11-1995
szeląg, Gdańsk, Aw: Herb Gdańska w tarczy i napis, Rw: Orzeł w tarczy, w otoku napis, Kop.33.3.1 -r-, Gum.459 III 91 zł 18-11-1995
null image
szeląg, Gdańsk, Aw: Herb Gdańska w tarczy, w otoku napis, Rw: Orzeł w tarczy, w otoku napis, Kop.33.3.I -r-,Gum.459 III 75 zł 18-11-1995
null image
półgrosz, Kraków, Aw: Orzeł i napis, Rw: Korona, poniżej litera O i napis, Kop.34.I.a -r-, Gum.467 II 33 zł 18-11-1995
null image
denar, Kraków, Aw: Korona, poniżej litera O, Rw: Orzeł, Kop.34J, Gum.466 III+ 20 zł 18-11-1995
null image
półgrosz, Wilno, Aw: Pogoń i napis literami renesansowymi, Rw: Orzeł i napis, Kop.35.2.I.d, Gum.472, monetaz pełnym połyskiem menniczym I 150 zł 18-11-1995
null image
półgrosz, Wilno, Aw: Pogoń i napis literami gotyckimi, Rw: Orzeł i napis, Kop.32.2.I.a, Gum.472, wyśmienity stanzachowania II+ 59 zł 18-11-1995
Karl Knutsson Bonde (1448-1470), örtung, Abo, Aw: Litera A pod koroną w tarczy, w otoku napis:KAR-OLV-SRE-XSE, Rw: Trzy korony w tarczy, w otoku napis: MON-ETA-ABO-ENS III+ 439 zł 18-11-1995
księstwo opolskie, halerz brakteatowy: Pół krzyża i pół orła, Fbg 485 II 59 zł 18-11-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583