Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 247 355

W naszym archiwum jest obecnie 247 355 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1/6 talara (złotówka) 1811, Warszawa IV+ 265 zł 12-11-2010
lot: 2x 3 grosze 1812 i 1813/IB, Warszawa, razem 2 sztuki IV+ 60 zł 12-11-2010
3 grosze 1814/IB, Warszawa IV+ 41 zł 12-11-2010
lot: 2x 1 grosz 1812 i 1814/IB, Warszawa, razem 2 sztuki IV+ 31 zł 12-11-2010
6 groszy 1794, Warszawa, ciemna patyna IV+ 164 zł 14-03-2011
trojak 1789, Warszawa, Plage 279, Iger WA.89.1.a IV+ 17 zł 23-08-2011
rubel 1817, Petersburg IV+ 200 zł 09-07-2012
1 grosz 1768/F.S., Warszawa IV+ 100 zł 17-02-2012
1 rupia (Kyat) 1852, srebro '917' 11.29 g, patyna, KM 10 IV+ 50 zł 28-10-2011
denar suberatus 36-37, Rzym, Aw: Głowa cesarza w prawo, ... AVG F AVGVSTVS, Rw: Kobieta siedząca w prawo, trzymająca włócznię i gałązkę, PONTIF MAXIM, wyłuszczenia i korozja, ciemna patyna, RIC 30, BMC 48 IV+ 250 zł 06-11-2011
1.000 marek 4.04.1918, seria A, numeracja 7-cyfrowa, podpisy w kolorze zielonym, Miłczak K8b, Ros 471b IV+ 610 zł 26-10-2011
4 złote 1794, seria 1U, bez załamań, mała dziurka po lewej, poplamiony, Miłczak A11a IV+ 150 zł 02-12-2011
10.000 marek polskich 11.03.1922, seria B, kilka razy złożony, pomarszczony papier, Miłczak 32 IV+ 37 zł 20-12-2011
5 milionów marek polskich 20.11.1923, seria A, kilkakrotnie złożony, pomarszczony papier, Miłczak 38 IV+ 351 zł 20-12-2011
1.000 złotych 15.01.1946, seria F, Miłczak 122b IV+ 40 zł 15-12-2011
100 rubli 17.04.1916, Poznań, numeracja 459634, Miłczak P7a, Ros 463a IV+ 105 zł 06-09-2012
2 złote 1925 bez kropki po dacie, Filadelfia, Kobieta z kłosami, rzadkie, Parchim 109.e IV+ 405 zł 19-10-2010
2 złote 1924, Paryż, Kobieta z kłosami, Parchim. 109.a IV+ 126 zł 05-11-2010
1 dolar 1904/S, San Francisco, rzadszy rocznik IV+ 200 zł 02-03-2012
1 dolar 1934/S, San Francisco, rzadki IV+ 150 zł 02-03-2012
ort 1622, Królewiec, rysa na rewersie, Olding 41.a, Neumann 10.101 IV+ 36 zł 06-12-2010
1/2 ecu 1659 / T, Nantes, patyna, Gadoury 112, Drs. 327 IV+ 150 zł 23-12-2010
28 stuberów bez daty, Emden, patyna IV+ 38 zł 06-12-2010
denar, Rzym, Aw: Popiersie w prawo, IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG, Rw: Aequitas stojąca z wagą i rogiem obfitości, P M TR P COS III, patyna, RIC 80 IV+ 53 zł 06-12-2010
5 złotych 1928 bez znaku, Bruksela, Nike, na rewersie widoczna rysa, Parchim. 114.b IV+ 355 zł 13-12-2010

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583