Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 247 771

W naszym archiwum jest obecnie 247 771 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
ort 16(22), Bydgoszcz, nieczytelna data, wytrawiony IV+ 56 zł 16-08-2007
półtalar 1809/C, Praga, Aw: Popiersie w wieńcu i napis, Rw: Orzeł dwugłowy i napis, rzadki rocznik, Herinek 395 IV+ 350 zł 07-09-2007
5 franków An 5A (1796/97), Paryż, rzadkie, Gadoury 563 IV+ 150 zł 30-11-2007
1 złoty 1832 / KG, Warszawa, odmiana z mniejszą głową cara, lekka patyna, Plage 77 IV+ 79 zł 22-11-2007
rubel 1893, Petersburg, patyna, Bitkin 77 IV+ 123 zł 22-11-2007
5 złotych 1932 zzm, Warszawa, Głowa kobiety, Parchimowicz 116.a IV+ 183 zł 17-12-2007
talar 1762, ślad po zawieszcze, Probszt 2293 IV+ 132 zł 11-02-2008
rubel 1813 / PS, Petersburg IV+ 156 zł 11-02-2008
denar 73 ne, Rzym, Aw: Popiersie cesarza w prawo, Rw: Cesarz siedzący w prawo, trzymający berło i wieniec, patyna, Sear 2447 IV+ 110 zł 12-02-2008
5 złotych 1817 / I-B, Warszawa IV+ 311 zł 14-02-2008
5 złotych 1829 / F-H, Warszawa IV+ 110 zł 14-02-2008
5 złotych 1830 / K-G, Warszawa IV+ 154 zł 14-02-2008
2 złote 1830 / F.H., Warszawa IV+ 204 zł 14-02-2008
denar, Aw: Popiersie cesarza w prawo, Rw: Ośmiokolumnowa świątynia Augusta, po bokach posągi Augusta i Liwii, patyna, Sear 4107 IV+ 18 zł 20-02-2008
1/2 cekina 1223 AH (1808), złoto 1.59 g, moneta przedziurawiona i nadcięta, Fr. 10 IV+ 72 zł 26-02-2008
1 ałtyn 1223 AH (1808), złoto 2.32 g, moneta przedziurawiona , KM 616 IV+ 71 zł 26-02-2008
szóstak 1665, Kraków, patyna IV+ 25 zł 04-03-2008
2/3 talara (gulden) 1764, Dav. 361 IV+ 109 zł 05-03-2008
rubel 1801 / SM-AI, Petersburg, ślady patyny IV+ 307 zł 05-03-2008
rubel 1801 / SM-FC, Petersburg, czyszczony na awersie, nieco rzadszy IV+ 566 zł 05-03-2008
rubel 1829 / NG, Petersburg IV+ 134 zł 05-03-2008
rubel 1830 / NG, Petersburg IV+ 124 zł 05-03-2008
25 kopiejek 1895, Petersburg IV+ 57 zł 05-03-2008
grosz 1775/E.B., Warszawa, z kolekcji antykwariusza Gustawa Soubise-Bisiera, zachowane notatki z opisem monety, Plage 110 IV+ 100 zł 14-03-2008
grosz 1789/E.B., Warszawa, z kolekcji antykwariusza Gustawa Soubise-Bisiera, zachowane notatki z opisem monety, Plage 131 IV+ 100 zł 14-03-2008

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583