Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 258 032

W naszym archiwum jest obecnie 258 032 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
trojak 1601, Wschowa, litera F przed Orłem, Iger W.01.1.b III+ 105 zł 03-10-2019
złotówka (tymf) 1665, Bydgoszcz, SERVATA SALVS, data na rewersie, Kop. 1788, Szłapinskij 125 III+ 115 zł 03-10-2019
pens - denar bez daty (1310-1314), Londyn, Aw: Głowa w koronie na wprost, + EDWAR RANGL DNS HYB, Rw: Krzyz grecki, w kątach po trzy kulki, CIVI-TAS-LON-DON, srebro, 19.5 mm, 1.35 g, patyna, N. 1061, S. 1456 III+ 450 zł 03-10-2019
pens - denar bez daty (1300-1302), Londyn, Aw: Głowa w koronie na wprost, + EDWAR R ANGL DN HYB, Rw: Krzyż, w kątach po trzy kulki, CIVI-TAS-LON-DON, srebro, 19.7 mm, 1.36 g, patyna, N. 1037, S. 1409B III+ 280 zł 03-10-2019
pens - denar 1247-1272, Londyn, mincerz Hunfrei (?), Aw: Głowa w koronie na wprost, HENRICVS REX..., Rw: Dwunitkowy krzyż, w kątach po trzy kulki, HEI-RIO-NLV-///, srebro, 19.5 mm, 1.43 g, patyna, S. 1364 III+ 230 zł 03-10-2019
pens - denar 1216-1272, Dublin, Aw: Ukoronowana głowa władcy w trójkącie, w prawej ręce laska krzyżowa, z prawej strony pięciopłatkowa rozeta, HERI-CVS R-EX X III, Rw: Dwunitkowy krzyż, w każdym kącie trzy kulk.. III+ 420 zł 03-10-2019
3 pensy 1573, Aw: Popiersie władczyni w lewo, z prawej róża Tudorów, legenda, Rw: Krzyż, na którym tarcza herbowa, nad nią data 1573, legenda, S. 2566 III+ 270 zł 03-10-2019
follis 596/597 (14 rok panowania), Theopolis (Antiochia), Aw: Popiersie władcy na wprost, D N MAЧTI - CN P AЧG, Rw: Litera M, pod nią litera Γ (znak oficyny), po bokach ANNO i X IIII, w odcinku THEЧP', brąz, 2.. III+ 85 zł 03-10-2019
denar 1050-1055, Praga, Aw: Popiersie władcy na wprost, BRACIZLΛVS DVX; Rw: Popiersie z krzyżem w prawo, WEИCEZLΛVS SCS, srebro, 15.7 mm, 0.96 g, gięty, patyna, Šmerda 153, Cach 322 III+ 270 zł 03-10-2019
obol, Aw: Proton dzika w prawo, Rw: W kwadracie incusum głowa lwa w lewo, srebro 11.0 mm, 0.77 g, bardzo wyraźnie wybita, ale czyszczona moneta, SNG Cop. 48 III+ 95 zł 03-10-2019
15 krajcarów 1662, Brzeg, złotawa, miejscowo ciemna patyna, E.-M. 14, F.u.S 1853 III+ 185 zł 03-10-2019
trojak 1536, Gdańsk, popiersie króla z wąską głową, końcówka na awersie TO PRVSSI, ciemna patyna na monecie, Iger G.36.2.j (R1), CNG 70.I.d III+ 580 zł 12-12-2019
złotówka (4 grosze) 1791 E.B., Warszawa, Berezowski 1.25 zł, Parchimowicz SAP 22.e, Plage 299, Tyszkiewicz 0.75 mk III+ 220 zł 03-10-2019
Brązowy Krzyż Zasługi po 1944 roku, Moskwa, brąz, 38.9 x 45 mm, 25.49 g, Krotke Pl. Br. 1 III+ 125 zł 03-10-2019
20 groszy, mosiądz, 21.4 mm, 2.58 g, Bartoszewicki 93.3 (R8a), Jakubowski 102.4 (R8a) III+ 100 zł 03-10-2019
rubel 1909 ЭБ, Petersburg, rzadki rocznik, Bitkin 63 (R), Kazakov 362 III+ 1 450 zł 03-10-2019
talar 1646, Frankfurt, srebro 28.66 g, lekko justowany, patyna, Dav. 5295 III+ 1 900 zł 03-10-2019
szóstak 1702 EP-H, Lipsk, data na końcu napisu otokowego na rewersie, Kahnt 331, Kop. 2011 (R1), Merseb. 1652 III+ 580 zł 03-10-2019
dwugrosz zaślubinowy 1738, Drezno, Aw: Dziewięciowierszowy napis; Rw: Dwa serca na ołtarzu, powyżej korona trzymana przez rękę z niebios, czyszczone, Kahnt 627, Kop. 11521 (R3), Merseburger 1827 III+ 410 zł 03-10-2019
półgrosz (1/48 talara) 1750 FWôF, Drezno, Kahnt 601, Schön 122, Kohl 504 III+ 50 zł 03-10-2019
półgrosz miedziany 1767 G, Kraków, korona bliżej monogramu, Plage 12, Plage-miedź 11 III+ 34 zł 03-10-2019
25 złotych polskich 8.06.1794, seria B 29242, złamane w poziomie i w rogu, wada drukarska w postaci plamki, bardzo ładna prezencja, Lucow 25 (R1), Miłczak A3 III+ 980 zł 10-10-2019
25 złotych polskich 8.06.1794, seria D 13090, złamane w poziomie, zaplamiony róg, Lucow 27 (R1) - ale nie notuje egzemplarzy bez firmowego znaku wodnego, Miłczak A3 III+ 920 zł 14-11-2019
1 korona 1914, Kraków, seria V, numeracja 6453, złamane, zabrudzenia, bardzo wyraźna sucha pieczęć, Lucow 480 (R3), Jabł. 677 III+ 120 zł 17-10-2019
2 marki polskie 9.12.1916, jenerał, seria A 7577793, złamane w pionie, sklejone naddarcie, po konserwacji, Lucow 257 (R5), Miłczak 3a, Ros. 441 III+ 200 zł 28-11-2019

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583