Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 266 832

W naszym archiwum jest obecnie 266 832 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
dwuzłotówka 1792, Warszawa, odmiana z literami M-V, Plage 345, justowana II 375 zł 28-10-2000
dwuzłotówka 1792, Warszawa, odmiana z literami E-B, Plage 344, justowana III+ 172 zł 28-10-2000
dwuzłotówka 1794, Warszawa, Plage 347, piękny egzemplarz, minimalnie justowany I 878 zł 28-10-2000
dwuzłotówka 1795/4, Warszawa, Plage 349, piękny egzemplarz, minimalnie justowany I 749 zł 28-10-2000
złotówka 1787, Warszawa, Plage 295, bardzo ładna I- 535 zł 28-10-2000
złotówka 1787, Warszawa, drugi egzemplarz, justowana II- 172 zł 28-10-2000
złotówka 1789, Warszawa, Plage 297, minimalnie justowana II 225 zł 28-10-2000
złotówka 1790, Warszawa, Plage 298, minimalnie justowana II 289 zł 28-10-2000
złotówka 1791, Warszawa, Plage 299, minimalnie justowana, bardzo ładna moneta I- 279 zł 28-10-2000
złotówka 1791, Warszawa, drugi egzemplarz III+ 161 zł 28-10-2000
złotówka 1792, Warszawa, Plage 300, piękny egzemplarz, minimalnie justowany I 471 zł 28-10-2000
złotówka 1793, Warszawa, Plage 301, minimalnie justowana, bardzo ładna moneta I- 386 zł 28-10-2000
2 grosze srebrne 1767, Warszawa, Plage 245, bardzo ładne II 161 zł 28-10-2000
2 grosze srebrne 1767, Warszawa, drugi egzemplarz III+ 97 zł 28-10-2000
null image
2 grosze srebrne 1769, Warszawa, Plage 251 III+ 97 zł 28-10-2000
null image
10 groszy miedzianych 1788, Warszawa, Plage 233 II- 354 zł 28-10-2000
10 groszy miedzianych 1789, Warszawa, Plage 234, ładnie zachowane II 332 zł 28-10-2000
10 groszy miedzianych 1791, Warszawa, Plage 236 II- 225 zł 28-10-2000
10 groszy miedzianych 1792, Warszawa, odmiana z literami MV, Plage 238, rzadkie III 268 zł 28-10-2000
10 groszy miedzianych 1792, Warszawa, odmiana z literami MW, Plage 237 III+ 107 zł 28-10-2000
10 groszy miedzianych 1793/2, Warszawa, Plage 241, ostatnia cyfra w dacie wygląda jak 5, w rzeczywistości jest to cyfra 3 przerobiona z cyfry 2 III 91 zł 28-10-2000
grosz srebrny 1767, Warszawa, Plage 216 III 129 zł 28-10-2000
grosz srebrny 1778, Warszawa, Plage 227, rzadki III+ 503 zł 28-10-2000
grosz srebrny 1782, Warszawa, Plage 231 II- 493 zł 28-10-2000
szóstak 1764, Gdańsk, Plage 501, Bahr. 8665, rzadki i ładny egzemplarz II 963 zł 28-10-2000

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583