Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 244 370

W naszym archiwum jest obecnie 244 370 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
lata 1595-1787, Zestaw 15 monet z okresu od Zygmunta III do Stanisława Augusta, bardzo słabe stany zachowania IV/V 100 zł 03-02-2004
null image
1 tymf, 1 ort i 10 szóstaków lata 1652-1667, zestaw 12 monet, bardzo słabe egzemplarze IV/V 119 zł 03-02-2004
null image
Zestaw 10 monet brązowych greckich i rzymskich, bardzo słabe egzemplarze IV/V 81 zł 03-02-2004
null image
Zestaw 10 monet rzymskich i 1 grecka, bardzo słabe egzemplarze IV/V 81 zł 03-02-2004
null image
Zestaw 10 monet rzymskich i greckich, bardzo słabe egzemplarze IV/V 80 zł 03-02-2004
zestaw 8 monet IV/V 36 zł 29-11-2004
null image
Rzym i Bizancjum- zestaw 8 monet okres IV-VII wiek IV/V 70 zł 09-04-2004
zestaw 4 sztuk pięciozłotówek; 1817, 1829, 1829 i 1834 IV/V 250 zł 09-06-2004
zestaw 5 sztuk dwuzłotówek 1816, 1817, 1818, 1819 i 1830 IV/V 150 zł 09-06-2004
zestaw 6 monet porozbiorowych: 2 złote 1835, 1838, 1 złoty 1838, 10 groszy 1840 (2x), 5 groszy 1840 IV/V 60 zł 09-06-2004
zestaw 10 monet miedzianych porozbiorowych: 3 grosze 1840 (2x), 1 grosz 1794 (2x), 1817, 1822, 1825, 1829 i 1839 IV/V 160 zł 09-06-2004
zestaw 15 szóstaków Jana Kazimierza, różne lata IV/V 150 zł 09-06-2004
1 floren 1859/M, Mediolan, czyszczony IV/V 50 zł 28-07-2006
1/2 dolara 1901, Filadelfia IV/V 40 zł 04-02-2005
1/2 dolara 1902, Filadelfia IV/V 40 zł 04-02-2005
1/2 dolara 1908/D, Denver IV/V 40 zł 06-12-2006
2 złote 1816, 1 złoty 1822, 30 kop=2 zł 1839, Warszawa, razem 3 monety IV/V 21 zł 12-09-2005
zestaw, 5 złotych 1929, 1 złoty 1825, 1 złoty 1834, 10 groszy 182? oraz 4 monety miedziane IV/V 163 zł 28-07-2006
zestaw, dwuzłotówka 1794, złotówka 1791, półzłotek 1786, 3 sztuki trojaków i 4 sztuki groszy IV/V 175 zł 28-07-2006
zestaw szóstaków, , 15 sztuk mennica krakowska, 2 sztuki mennica Bydgoska i 1 sztuka mennica lwowska IV/V 203 zł 28-07-2006
1/2 dolara 1855 / O, Nowy Orlean IV/V 80 zł 06-12-2006
10 marek polskich 9.12.1916, Miłczak 13 IV/V 45 zł 16-08-2007
500 marek 31.10.1922, Miłczak G2 IV/V 100 zł 24-09-2004
50 marek polskich 9.12.1916, 'jenerał'- , Miłczak 5 IV/V 40 zł 15-07-2005
100 marek polskich 9.12.1916, 'jenerał'- , Miłczak 6a IV/V 80 zł 16-08-2007

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583