Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 245 745

W naszym archiwum jest obecnie 245 745 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, Kamień, Aw: Krzyż w rozecie, Rw: Szeroki krzyż w polu pięć kółek, Kop.60.1 -RR-, Dbg.74, 0,52 g. III 124 zł 19-11-1994
kwartnik, Pyrzyce, Aw: Rozeta w tarczy, w otoku napis, Rw: Gryf w lewo, Kop.64.I -RR-, Dbg.232, 0,49 g. III- 43 zł 19-11-1994
kwartnik, Stargard, Aw: Krzyż, w polu cztery gwiazdki, Rw: Gryf w lewo, Kop.68.1 -R-, Dbg.245, 0,38 g. III- 35 zł 19-11-1994
kwartnik, Szczecin, Aw: Głowa gryfa w lewo, w otoku napis: STETIN Mo, Rw: Gryf w lewo, poniżej litera O,Kop.75.I.a -RR-, Dbg.255, o,58 g. III 107 zł 19-11-1994
halerz, Kożuchów XV w., Aw: Duża litera M, Rw: Wieża, Kop.131,11. -RR-, Fbg 267 III 113 zł 19-11-1994
null image
Księstwo Jaworsko-Świdnickie, halerz brakteatowy, Świdnica ok. 1341 r., głowa dzika w prawo (brak litery S),Kop.140.II. -RR-, Fbg 356, 0,13 g. III 113 zł 19-11-1994
null image
Księstwo Opolskie, halerz brakteatowy, Opole ok. 1420 r.. Pół krzyża i pół orła, Kop.150.II -RR-, Fbg 485,0,37 g. II 54 zł 19-11-1994
Księstwo Raciborskie, halerz, Racibórz ok. 1417 r., Aw: Hełm, w otoku napis: MONETA, Rw: Orzeł i napisw otoku: RATIBORIE, Kop.151,111 -RRR-, Fbg 522, bardzo rzadki, 0,38 g. III+ 482 zł 19-11-1994
brakteat; Sześcioramienna gwiazda, Fbg 1061, 0,20 g. III 65 zł 19-11-1994
brakteat; 2 orły heraldyczne, Fbg 817, 0,44 g. III 49 zł 19-11-1994
brakteat; Krzyż w półksiężycu, Fbg 1084, efektowny egzemplarz, 0,65 g. II 182 zł 19-11-1994
Ładysław V 1453-1457, dukat, Aw: Stojący św. Ładysław i napis: S. LADISLAVS DVX, Rw: Tarczaczteropolowa i napis: LADISLAVS D G HVNGARIE, Rethy 170, Pohl H2-4, 3,5 g. III 535 zł 19-11-1994
null image
brakteat; Korona z krzyżem w środku, Gum.110, 0,23 g. III 70 zł 19-11-1994
brakteat; Krzyż prosty stojący na łuku, Gum.37 {odmiana bez gwiazdek), 0,22 g. III 86 zł 19-11-1994
brakteat, Toruń; Stojący rycerz z proporcem, krzyżem i tarczą krzyżacką, Kop.159.II -R-, Bahr.1 (uważany zapierwszą monetę krzyżacką), 0,22 g. III 321 zł 19-11-1994
trojak 1536, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Napis poziomy, Kop.1.2 -RR-, Gum.569 -R- III+ 257 zł 19-11-1994
trojak 1538, Gdańsk, j.w., Kop.II.2-RR-, Gum.571 III+ 354 zł 19-11-1994
trojak 1539, Gdańsk, j.w., Kop.II.2-RR-, Gum.572 II- 471 zł 19-11-1994
null image
grosz 1527, Kraków, Aw: Korona i napis, Rw: Orzeł i napis, Kop.1,2b, Gum.482 III+ 45 zł 19-11-1994
grosz 1527, Kraków, j.w., III+ 35 zł 19-11-1994
grosz 1528, Toruń, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, Kop.I. 1 -R-, Gum.525 II- 150 zł 19-11-1994
null image
grosz 1529, Toruń, j.w., Kop.1.2, Gum. 525 III 35 zł 19-11-1994
grosz 1532, Toruń, j.w., Kop.II.3, Gum. 528 III+ 59 zł 19-11-1994
grosz 1532, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.I.3a, Gum. 559 II- 91 zł 19-11-1994
null image
grosz 1533, Toruń, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, Kop.11,4, Gum. 529 III+ 59 zł 19-11-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583