Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 250 310

W naszym archiwum jest obecnie 250 310 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
tymf 1753, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2155, Kop.329.L2a, rzadkospotykany typ monety z wąskim popiersiem III+ 172 zł 23-11-1996
tymf 1753, Lipsk, j.w., Gum.2155, Kop.329.I.2a, drobne różnice w popiersiu i kształcie tarczy, mniejsze litery III 160 zł 23-11-1996
tymf 1753, Lipsk, j.w., Gum.2155, Kop.329.I.2a, różnice w kształcie popiersia i tarczy; większe litery III+ 332 zł 23-11-1996
ort 1754, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2158, Merseb. 1781, popiersiez małą głową III+ 129 zł 23-11-1996
ort 1754, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2158, Merseb.1718, większepopiersie i inna tarcza herbowa II+ 172 zł 23-11-1996
ort 1754, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2158, Merseb.1781. duże popiersiei inna tarcza herbowa III+ 129 zł 23-11-1996
ort 1754, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2158, Merseb.1781. duże popiersiez dużą głową i inna tarcza herbowa III+ 120 zł 23-11-1996
null image
ort 1755, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2161, Merseb.1782, duże popiersie II+ 225 zł 23-11-1996
null image
ort 1755, Lipsk, j.w., Gum.2161. Merseb.1782, różnice w kształcie tarczy herbowej i gałązkach laurowych II- 182 zł 23-11-1996
null image
ort 1755, Lipsk, j.w., Gum.2161. Merseb.1782, różnice w kształcie tarczy herbowej i gałązek laurowych III+ 129 zł 23-11-1996
null image
ort 1756, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2162, Merseb. 1785 II+ 193 zł 23-11-1996
null image
ort 1760, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.2222, Merseb. 1759 III 225 zł 23-11-1996
null image
1/6 talara 1763, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum.2275, Merseb.1759 III 65 zł 23-11-1996
null image
szóstak 1762, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.2215, Merseb. 1799 III+ 172 zł 23-11-1996
null image
trojak 1758, Gdańsk, Aw: Monogram królewski, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.2209, Merseb. 1803 III+ 120 zł 23-11-1996
null image
trojak 1758, Gdańsk, j.w., Gum.2209, Merseb.1803 III+ 129 zł 23-11-1996
null image
trojak 1763, Toruń, Aw: Monogram królewski, Rw: Herb Torunia i napis, Gum.2232, Merseb. 1821 III 247 zł 23-11-1996
null image
półtorak 1755, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Orzeł i napis, Gum.2142, Merseb. 1789, moneta bardzorzadka III 535 zł 23-11-1996
null image
grosz wikariacki 1740, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Dwugłowy orzeł i napis, Kop.300.I -r-, Merseb.1694 II 161 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1754, Gubin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.321.lGu.4a, Merseb. 1793, ładny stanzachowania, patyna III+ 107 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1761, Gdańsk, Aw: Monogram królewski, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.2203, Merseb.1807, patyna II- 107 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1761. Toruń, Aw: Monogram królewski, Rw: Herb Torunia i napis, Gum.2230, Merseb.1822 III+ 27 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1762, Toruń, Aw: Monogram królewski, Rw: Herb Torunia i napis, Gum.2230, Merseb.1820, patyna II 54 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1762, Toruń, j.w., Gum.2230, Merseb.1820, odmiana z rozetkami po bokach herbu zamiast liter D-B III 65 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1763, Toruń, Aw: Monogram królewski, Rw: Herb Torunia i napis, Gum.2230, Merseb.1822, patyna III+ 27 zł 23-11-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583