Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 270 725

W naszym archiwum jest obecnie 270 725 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
Józef Brudziński- medal autorstwa Cz. Makowskiego wybity w 1917 r., z okazji śmierci rektora, Aw: Popier- sie w lewo i napis, Rw: Godło Uniwersytetu Warszawskiego i napis w otoku PIERWSZY REKTOR WZNO- WIONEGO U.. II 132 zł 18-05-2002
Jacek Malczewski- medal autorstwa J. Raszki 1924 r., Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Chimera nad prze- chyloną do tyłu postacią mężczyzny i napis W 70. ROCZNICĘ URODZIN MISTRZOWI POLSKA 1924, Strzałk. 515, b.. I 110 zł 18-05-2002
medal kościół św. Stanisława w Bay City, Aw: Popiersie duchownego na wprost i napis PAMIĄTKA ZŁOTEGO JUBILEUSZU 1874-1925, Rw: Widok kościoła i napis w otoku, Strzałk. -, brąz 39 mm I- 80 zł 18-05-2002
100-lecie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego- medal autorstwa Braci Łopieńskich 1925 r., Aw: Widok siedziby Towarzystaw i napis, Rw: Rolnik orzący pługiem zaprzężonym w woły, u góry T.K.Z. 1825-1925 Strzałk. 52.. II+ 176 zł 18-05-2002
Pomorska Izba Rolnicza - medal nagrodowy autorstwa St. Rufina Koźbielewskiego, Aw: Panorama miasta; u góry napis poziomy i orzeł w tarczy, Rw: Napis poziomy w kartuszu ZA DŁVGOLETNIĄ WIERNĄ SŁVŻBĘ W ROLNICTWIE,.. II+ 149 zł 18-05-2002
Centralne Towarzystwo Rolnicze w Warszawie- medal nagrodowy autorstwa St. Rufina Koźbielewskiego, Aw: Na tle zboża i narzędzi rolniczych napis ZA PRACĘ I ZASŁUGI W DZIEDZINIE ROLNICTWA, Rw: Rolnik siejący zboże.. II 80 zł 18-05-2002
gen. Józef Bem- medal autorstwa St. Popławskiego 1928 r., Aw: Popiersie w mundurze na wprost i napis w otoku, Rw: Orzeł ze sztandarami na lufach armatnich, u góry data, Strzałk. 618, brąz 55 mm II 80 zł 18-05-2002
otwarcie Gabinetu Num. Mennicy 1928 r.- medal autorstwa Wł. Terleckiego i St. Rufina Koźbielewskiego, Aw: Orzeł państwowy w wieńcu, napis w otoku i data 11.XI.1928, Rw: Orzeł z grosza krakowskiego Kazimierza Wi.. II 88 zł 18-05-2002
Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu 1929 r.- medal autorstwa M. Kotarbińskiego, Aw: Orzeł i duży napis w otoku POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA POZNAŃ 1929, Rw: Głowa prezydenta Mościckiego i duży napis w otoku ZA .. II+ 176 zł 18-05-2002
Kongres Eucharystyczny w Poznaniu 1930 r.- medal autorstwa J. Wysockiego, Aw: Fasada katedry poznań- skiej i napis w otoku, Rw: Chrystus podjący komunię młodzieńcowi i napis w otoku, Strzałk. 657, brąz, 55 mm II- 171 zł 18-05-2002
Kazimierz Żórawski, prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1931- medal autorstwa J. Aumillera, Aw: Głowa w lewo i napis w otoku, Rw: Budynek T.N.W. i napis poziomy DLA VPAMIĘTNIENIA ODBV- DOWY PAŁACV STASZI.. II- 132 zł 18-05-2002
obraz M B Częstochowskiej 1932 r.- medal autorstwa J. Chylińskiego, Aw: Scena ofiarowania obrazu zakonnikom i napis w otoku NA PAMIĄTKĘ 550-TEJ ROCZNICY ZŁOŻENIA OBRAZU M.B.C. W KOŚCIELE NA JAS- NEJ GÓRZE 1932,.. II+ 330 zł 18-05-2002
Wystawa Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Warszawie 1936 r., Aw: Stylizowany orzeł i napis w otoku, poziomo WARSZAWA 1936, Rw: W wieńcu napis ZA ZASŁUGI W ROZWOJU PRZEMYSŁU, Strzałk. 797, brąz 63 mm II 110 zł 18-05-2002
700-lecie Elbląga - jednostronny medal biskwitowy 1937 r.; Stylizowany widok miasta i portu, wokół napis SIEBEN- HUNDERT JAHRFEIER DER HANSESTADT ELBING- GAUTREFFEN d. NSDAP, brązowy biskwit 42 mm I 120 zł 18-05-2002
gen. Władysław Anders 1977 r.- medal autorstwa A.K. Bobrowskiego, Aw: Popiersie generała trzy czwarte w prawo i napis w otoku GENERAŁ BRONI WŁADYSŁAW ANDERS 1892-1970, Rw: Orzeł państwowy na tle buławy i buńczu.. I 264 zł 18-05-2002
Józef Piłsudski- autorstwa J. Aumillera 1926 r.; Popiersie w mundurze bez dystynkcji w lewo i napis MARSZA- ŁEK J. PIŁSVDSKI, Strzałk.-Plakiety 5, brąz 90 x 60 mm II+ 242 zł 18-05-2002
Ignacy Paderewski- autorstwa J. Aumillera 1926 r.; Popiersie w prawo i napis u dołu IGNACY PADEREWSKI, Strzałk.-Plakiety 7, brąz 90 x 60 mm I 616 zł 18-05-2002
Władysław Reymont- autorstwa J. Aumillera 1926 r.; Popiersie na wprost i napis u dołu WŁ. ST. REYMONT, Strzałk.-Plakiety 8, brąz 90 x 60 mm II 220 zł 18-05-2002
Władysław Reymont- autorstwa J. Aumillera 1926 r., j.w. inny egzemplarz, Strzałk.-Plakiety 8, brąz 90 x 60 mm II 220 zł 18-05-2002
Stanisław Staszic- autorstwa J. Aumillera 1926 r.; Popiersie w lewo i napis u dołu STANISŁAW STASZIC, Strzałk.-Plakiety 9, brąz 90 x 60 mm II 242 zł 18-05-2002
Głowa Chrystusa- autorstwa J. Aumillera 1926 r.; Głowa Chrystusa w koronie cierniowej na wprost, Strzałk.-Plakiety 11, brąz 90 x 60 mm II 462 zł 18-05-2002
Serce Chrystusa- autorstwa St. Rufina Koźbielewskiego 1926 r.; Półpostać Chrystusa z gorejącym sercem, Strzałk.-Plakiety 12, brąz 90 x 60 mm II 308 zł 18-05-2002
Serce Chrystusa- autorstwa St. Rufina Koźbielewskiego 1926 r.; j.w. inny egzemplarz, Strzałk.-Plakiety 12, brąz 90 x 60 mm II 264 zł 18-05-2002
Matka Boska Ostrobramska- autorstwa St. Rufina Koźbielewskiego 1926 r.; Płaskorzeźba obrazu ostrobram- skiego, Strzałk.-Plakiety 14, brąz złocony 90 x 60 mm, oryginalne pudełko I- 1 012 zł 18-05-2002
Józef Hoene-Wroński - autorstwa J. Aumillera 1928 r.; Popiersie na wprost i napis u dołu HOENE-WROŃSKI, Strzałk.-Plakiety 24, brąz 90 x 60 mm I- 264 zł 18-05-2002

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583