Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 247 765

W naszym archiwum jest obecnie 247 765 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
trojak 1600, Kraków, drugi egzemplarz. II 214 zł 21-11-1998
trojak 1600, Ryga, Kurp. 2526 R2, rzadki. II- 172 zł 21-11-1998
trojak 1601, Wschowa, literka F na końcu napisu, Kurp. 1292 R, Wal. LI 1. III 81 zł 21-11-1998
null image
trojak 1601, Wschowa, literka F obok Orła, Kurp. 1212 R, Wal L 4. III 54 zł 21-11-1998
trojak 1601, Kraków, popiersie króla w lewo, Kurp. 1256 R4, Wal. XCI 5. II- 182 zł 21-11-1998
trojak 1601 Kraków, literka K pomiędzy cyframi daty, Kurp. 1254 R2, Wal. XCII 1. I/II 225 zł 21-11-1998
trojak 1602, Kraków, literka K pomiędzy cyframi daty i cyfra 2 odwrócona, Kurp. 1320 R2, Wal. XCII 4. I- 268 zł 21-11-1998
trojak 1602, Kraków, drugi egzemplarz, minimalnie uszkodzony krążek. II- 125 zł 21-11-1998
trojak 1602, Wilno, literka V pod herbem Łabędż, Kurp. 2168 R8, T. 20, bardzo rzadki. III 814 zł 21-11-1998
trojak 1606, Kraków, literka K pomiędzy cyframi daty, Kurp. 1348 R5, Wal. XCII 12, bardzo rzadki. II 493 zł 21-11-1998
null image
trojak 1618, Kraków, Kurp. 1365, Wal. XCVII 3, rzadki w tym stania zachowania. I/II 118 zł 21-11-1998
fałszerstwo prawdopodobnie XIX-wieczne trojaka koronnego z datą /15/96, awers typowy dla trojaka malborskiego, rewers dla trojaka olkuskiego, srebro wysokiej próby. III 70 zł 21-11-1998
fałszerstwo z epoki trojaka koronnego z datą 1597 i herbem Chalecki, srebro niskiej próby. III/IV 40 zł 21-11-1998
fałszerstwo z epoki trojaka koronnego z datą 1598 i herbem Lewart, podobny Wal. typ C, srebro niskiej próby. III/IV 40 zł 21-11-1998
fałszerstwo z epoki trojaka koronnego z datą /15/9-9 i herbem Lewart, podobny Wal. XCVIII, srebro niskiej próby, patyna. III 70 zł 21-11-1998
fałszerstwo z epoki trojaka koronnego z datą /15/9-9 i herbem Lewart Wal. XCVIII 7 ale nieco inny napis, srebro niskiej próby. III- 43 zł 21-11-1998
fałszerstwo z epoki trojaka koronnego z datą /15/9-9, i herbem Lewart, podobny Wal. XCVIII. srebro niskiej próby. III/IV 43 zł 21-11-1998
fałszerstwo z epoki trojaka koronnego z datą 1601 i herbem Lewart, srebro niskiej próby. IV+ 40 zł 21-11-1998
fałszerstwo z epoki trojaka koronnego z datą 1602 i herbem Lewart, Wal. C 23, srebro niskiej próby. III- 43 zł 21-11-1998
fałszerstwo z epoki trojaka koronnego z datą 1603, Wal. CI 1, srebro niskiej próby. IV 40 zł 21-11-1998
fałszerstwo z epoki trojaka koronnego z datą /16/0-3 i znakami mennicy malborskiej, srebro wysokiej próby. III 364 zł 21-11-1998
fałszerstwo z epoki trojaka koronnego z datą 10-05 naśladującego styl trojaków krakowskich, srebro wysokiej próby, stara patyna. II/III 70 zł 21-11-1998
null image
trzykrucierzówka 1617, Kraków ?, Kurp. 525 R2, Gum. 983. III+ 65 zł 21-11-1998
półtorak 1614, Bydgoszcz, na rewersie Orzeł, niżej cyfra Z4, Kurp. 416 R3, Gum. 957, rzadki. III+ 129 zł 21-11-1998
półtorak 1619, Wilno, herb Wadwicz pod tarczą herbową, Kurp. 2107 R5, Gum. 1326, T. 15, bardzo rzadka moneta. III+ 557 zł 21-11-1998

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583