Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 250 245

W naszym archiwum jest obecnie 250 245 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
trojak 1591, Poznań, szeroka głowa króla, płaska korona z rozetką w środku, z napisem SIGI 3, na rewersie POLONIAE, Iger P.91.4.b III+ 100 zł 12-10-2017
trojak 1594, Ryga, na awersie LI, Iger R.94.1.e/a, K.-G. 23 III+ 105 zł 12-10-2017
trojak 1597, Ryga, rysa za głową króla, Iger R.97.1.b, K.-G. 5 III+ 60 zł 29-03-2018
trojak 1601, Poznań, litera P przy Orle, Iger P.01.2.a III+ 100 zł 12-10-2017
1 1/2 rubla = 10 złotych 1833 Н-Г, Petersburg, nisko krzyżyk nad koroną, Berezowski 10 zł, Bitkin 1083, Plage 313 III+ 700 zł 12-10-2017
1 1/2 rubla = 10 złotych 1836 M-W, Warszawa, duże cyfry daty, patyna, Berezowski 12.50 zł, Bitkin 1132, Plage 326 III+ 700 zł 12-10-2017
rubel 1844 MW, Warszawa, z ogonem Orła ułożonym wachlarzowato, Berezowski 7.50 zł, Bitkin 423, Plage 433 III+ 310 zł 12-10-2017
rubel 1878 СПБ - НФ, Petersburg, Adrianov 1878, Bitkin 92 III+ 420 zł 12-10-2017
3 krajcary 1620 BH, Oleśnica, litery B-H po bokach Orła, F.u.S. 2232, E-.M. 488 III+ 85 zł 12-10-2017
6 krajcarów 1674 SP, Oleśnica, F.u.S. 2295, E.-M. 67 III+ 260 zł 12-10-2017
3 krajcary 1605, Strasbourg, Saurma 1962, Boudeau 1323 III+ 100 zł 12-10-2017
grosz 1613, moneta głucha, Saurma 3111 III+ 40 zł 12-10-2017
1 złoty 1.03.1940, seria A, numeracja 0186607, rzadkie, Lucow 766 (R2), Miłczak 91, Ros. 571 III+ 75 zł 19-10-2017
denar 105 pne, Rzym, Aw: Głowa Junony Sospity nakryta kozią skórą z rogami w prawo, z lewej I S M R, Rw: Byk skaczący w prawo, nad nim H, pod nim L THORIVS, w odcinku BALBUS, srebro 3.84 g, Crawford 316/1 III+ 450 zł 12-10-2017
trojak 1597, Olkusz, korona z wąskim rondem, Iger O.97.2.g III+ 115 zł 12-10-2017
trojak 1599, Poznań, wariant z kropkami po bokach daty, ciemna patyna, Iger P.99.1.b III+ 100 zł 12-10-2017
trojak 1594, Ryga, końcówka napisu LI, Iger R.94.1.c, K.-G. 13 III+ 145 zł 12-10-2017
2 złote 28.02.1919, seria 11.A, numeracja 032908, złamane w pionie, zagięte rogi, lekko odswieżone, rzadkie, Lucow 567 (R4) - ale nie notuje tej serii, Miłczak 48b III+ 1 050 zł 19-10-2017
dwuzłówka 1787 EB, Warszawa, rysa na awersie, Plage 339 III+ 500 zł 19-10-2017
dwuzłówka 1790 EB, Warszawa, Plage 342 III+ 540 zł 19-10-2017
dwuzłówka 1791 EB, Warszawa, Plage 343 III+ 540 zł 19-10-2017
ort 1615, Gdańsk, popiersie z szeroką kryzą, Kop. 7489 (R1), Shatalin G15b-5 (R) III+ 600 zł 19-10-2017
denar, Aw: Biskup z księgą i rycerz z włócznią; Rw: Krzyż z kulkami w kątach, S ADLBIBA, srebro 0.37 g, patyna, Frynas P.6.3, Kop. 43, Such. XI/XII w. XIII/2, Gum-H. 79, Gum-P. 56, Str. 38* III+ 1 100 zł 19-10-2017
szeląg ok. 1426-1436, Toruń, Tarcza Ziem Pruskich na tle długiego krzyża, MAGS T:PA VLVS PRIM / Tarcza zakonna na tle długiego krzyża, MONE TADN ORVM PRVC, srebro 1.70 g, Neumann'87 17, Voss. §75 III+ 210 zł 19-10-2017
2 marki 1902 F, Stuttgart, AKS 145, Jaeger 174 III+ 65 zł 19-10-2017

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583