Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 255 721

W naszym archiwum jest obecnie 255 721 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
grosz 1535, Elbląg, końcówka napisu na awersie PRV, ciemna patyna, Kop. 7082, Pfau 124, PN2-Dut. 134, Slg. Marienburg 9243 III+ 320 zł 22-11-2018
trojak 1595, Ryga, na awersie LI, bardzo ładny, Iger R.95.1.b/a, K.-G. 17 II/II+ 135 zł 22-11-2018
dwuzłotówka 1766, Warszawa, odmiana z kropką po dacie, z literami FS (mincerza Fryderyka Wilhelma Sylma), Plage 307 III+ 540 zł 22-11-2018
trojak 1794, Wiedeń, Herinek 1224, Iger Au.94.1.a, Novotný 117, Plage 12 (R) III+/II- 310 zł 22-11-2018
5 złotych 1831 KG, Warszawa, na rewersie ułamek 211/625 z kreską ułamkową w stopie menniczej, niewielkie justowanie, Bitkin 2 (R), Plage 272 III+ 1 050 zł 22-11-2018
2 złote 1831, Warszawa, odmiana z kropką po POL i Pogonią z pochwą na miecz, patyna, ładnie zachowane, Bitkin 4, Plage 273 II- 900 zł 22-11-2018
10 złotych 1934 S, Warszawa, Józef Piłsudski - Orzeł Strzelecki, Parchimowicz 123 II- 210 zł 22-11-2018
10 złotych 1933, Warszawa, Romuald Traugutt - 70. rocznica Powstania Styczniowego, ładnie zachowane, Parchimowicz 122 II 380 zł 22-11-2018
10 złotych 1932, Anglia, głowa kobiety w czepcu, bez znaku mennicy, bardzo ładny połysk meniczy, Parchimowicz 120b II/II+ 65 zł 22-11-2018
5 złotych 1930, Warszawa, sztandar - 100-lecie Powstania Listopadowego, wybite płytkim stemplem, ładne, Parchimowicz 115a II- 470 zł 22-11-2018
2 złote 1925, Londyn, popiersie kobiety z kłosami, odmiana z kropką po dacie, Parchimowicz 109d III+ 210 zł 22-11-2018
2 złote 1932, Warszawa, głowa kobiety w czepcu, bardzo ładne, Parchimowicz 110a I- 120 zł 22-11-2018
2 złote 1932, Warszawa, głowa kobiety w czepcu, piękne, Parchimowicz 110a I/I- 230 zł 22-11-2018
5 groszy 1934, Warszawa, rzadkie, Parchimowicz 103f III/III+ 250 zł 22-11-2018
5 złotych 1958, Warszawa, Rybak, wąska cyfra 8 w dacie, aluminium, rzadki rocznik, Parchimowicz 220a III+ 155 zł 22-11-2018
2 złote 1970, Warszawa, wyśmienite, Parchimowicz 216d I 155 zł 22-11-2018
3 krajcary 1670 SHS, Wrocław, dwukropek po SI, szarfy pod koroną, moneta z pięknym blaskiem menniczym, F.u.S. 470, E.-M. 1018 I- 160 zł 22-11-2018
talar 1768 EDC, Drezno, Dav. 2678, Kahnt 1021, Schnee 1055 III 1 500 zł 22-11-2018
talar 1696, Hall, subtelna patyna, ładnie zachowany, Dav. 3245, M.-T. 755 II- 1 200 zł 22-11-2018
talar 1789, Bruksela, odmiana bez oznaczenia mennicy, Herinek 193 III/III- 160 zł 22-11-2018
2/3 talara (gulden) 1689 SD, moneta po lekkiej naprawie III 220 zł 22-11-2018
talar 1794 A, Berlin, Dav. 2599, Olding 3, Schrötter 38a III/III- 390 zł 22-11-2018
talar koronacyjny (Vereinstaler) 1861 A, Berlin, czyszczony, AKS 116, Dav. 778, Thun 265 III+ 145 zł 22-11-2018
talar 1799 IEC, Drezno, srebro , złotawa patyna, Dav. 2701, Schnee 1092, Kahnt 1089 II- 430 zł 22-11-2018
talar 1809 SGH, Drezno, srebro , rysy w tle awersu, Thun 292, Dav. 854, AKS 12, Kahnt 1204 III+ 360 zł 22-11-2018

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583