Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 249 792

W naszym archiwum jest obecnie 249 792 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1 talar 1.12.1810, podpis: Potocki, Pick A12 III 268 zł 19-06-1999
1 talar 1.12.1810, podpis: Sobolewski, Pick A12 III 214 zł 19-06-1999
2 talary 1.12.1810, podpis: Zamoyski, Pick A13 II 899 zł 19-06-1999
1 złoty, podpis: Łubieński, Pick A22, pięknie zachowany II+ 1 284 zł 19-06-1999
1 złoty, podpis: Głuszyński, Pick A22 IV 257 zł 19-06-1999
obligacja tymczasowa Rządu Narodowego na sumę 5.000 złotych-, Moczydłowski S.12, pieczęć owalna i numeracja odręczna; na odwrocie pieczęć duża okrągła I 247 zł 19-06-1999
1 rubel srebrem 1866, podpisy: Kruze i Rostafiński, Pick A50 IV 878 zł 19-06-1999
100 marek polskich 9.12.1916, \Generał, Pick 15,"II-,1 II- 172 zł 19-06-1999
20 złotych 28.02.1919, A.30 040294, Pick 55 III 1 124 zł 19-06-1999
100 złotych 28.02.1919, Pick 57 II 60 zł 19-06-1999
500 złotych 28.02.1919, Pick 58 I/II 48 zł 19-06-1999
10 złotych 15.07.1924, Pick 62 III/IV 664 zł 19-06-1999
20 złotych 20.06.1931, Pick 73, perforowany napis FAŁSZYWY i atramentem notatki urzędowe, fałszerstwo z epoki III 70 zł 19-06-1999
50 złotych 11.11.1936, AM 1209893, Pick 78, dwustronny druk banknotu nie wprowadzonego do obiegu III- 1 177 zł 19-06-1999
1 złoty 1.10.1938, Pick 50 I 172 zł 19-06-1999
100 złotych 9.11.1934, na stronie głównej nadruki, Pick 90, ogromna rzadkość w bankowym stanie zachowania I 664 zł 19-06-1999
100 złotych 1.07.1948, Ser.AA 0000000, Pick-, druk w kolorze niebieskim I 963 zł 19-06-1999
20 złotych 16.06.1983 z popiersiem Jana Pawła II i 200 złotych 28.05.1986 z popiersiem kardynała Wyszyńskiego- propagandowe pseudobanknoty emitowane przez Solidarność, razem 2 sztuki I 161 zł 19-06-1999
10 i 50 fenigów 9.12.1916, na dole suche pieczęcie, Ros.704 i 705, razem 2 sztuki I 225 zł 19-06-1999
10.000 marek 20.03.1923, Ros. 716, bardzo rzadki w bankowym stanie zachowania I 1 006 zł 19-06-1999
100.000.000 marek 22.09.1923, Ros. 726a III+ 182 zł 19-06-1999
10 guldenów 10.02.1924, Ros. 753 III 600 zł 19-06-1999
100 guldenów 1.08.1931, Ros. 761 I 685 zł 19-06-1999
20 guldenów 2.01.1932, Ros. 762 II- 439 zł 19-06-1999
50 guldenów 5.02.1937, Ros. 763 II/III 664 zł 19-06-1999

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583