Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 251 771

W naszym archiwum jest obecnie 251 771 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
założenie Akademii Medyczno-Chirurgicznej w Warszawie w 1857 r.- medal autorstwa J. Minheymera, Aw: Popiersie Aleksandra II w prawo i napis w otoku, pod szyją sygn., Rw: W wieńcu laurowym napis poziomy D.O.M.S... II 1 000 zł 24-05-2003
Tadeusz Reytan- medal autorstwa F. Belowa ofiarowany posłom polskim na sejm berliński 1860 r, Aw: Półpostać Reytana trzy czwarte w prawo i napis w otoku TYLKO PO MOIM TRUPIE Z TĄD WYIDZIECIE, u dołu jednoŚciĄ s.. II+ 473 zł 24-05-2003
Powstanie Styczniowe 1863 r.- medal autorstwa F. Landry’ego, Aw: Stojący szlachcic i chłop-kosynier poda- ją sobie dłonie, napis w otoku RÓWNOŚĆ WOLNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ, Rw: Trójpolowa tarcza herbowa i napis w ot.. I- 231 zł 24-05-2003
medal chrzcielny nieznanego autora, Aw: Scena chrztu Chrystusa w Jordanie i napis u góry, Rw: U góry w kartuszu napis NA PAMIĄTKĘ CHRZTU, u dołu krzyż, kotwica i serce, wygrawerowany napis \dla Bronisława Miros.. I 209 zł 24-05-2003
Jan III Sobieski- medal autorstwa J. Tautenhayna wybity w 1883 r. z okazji 200-lecia Odsieczy Wiedeńskiej, Aw: Popiersie króla w zbroi, koronie i płaszczu w prawo i napis w otoku, Rw: W wieńcu laurowym napis po.. II 616 zł 24-05-2003
Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Warszawie- medal autorstwa F. Witkowskiego 1885 r., Aw: Kowal i wieśniaczka na tle narzędzi pracy i napis w otoku PAMIĄTKA WYSTAWY ROLNICZO- PRZEMYSŁOWEJ W WARSZAWIE 1885, Rw: Her.. III 80 zł 24-05-2003
medal na rocznicę urodzin sygn. S. T., Aw: Scena narodzin Chrystusa, z lewej sygnatura, u góry napis GLORIA IN EXCELSIS DEO, Rw: W wieńcu kwiatowo- liściastym napis NA PAMIĄTKĘ URODZIN, srebro 44 mm, patyna I 209 zł 24-05-2003
500-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego- medal autorstwa W. Trojanowskiego 1900 r., Aw: siedzące postacie władców; Kazimierza Wielkiego, Jadwigi i Władysława Jagiełly na tle gotyckiej dekoracji, wokół napis, Rw:.. I 198 zł 24-05-2003
medal chrzcielny autorstwa J. Majnerta, Aw: Scena chrztu Chrystusa na tle krajobrazu, Rw: Oko Opatrzności, u dołu gałązka i napis NA PAMIĄTKĘ CHRZTU, wygrawerowane \Józefowi Gosławskiemu 14/4.1901, srebro 49 mm I- 171 zł 24-05-2003
Eliza Orzeszkowa- medal autorstwa J. Raszki wybity z okazji 40-lecia pracy literackiej pisarki 1906 r., Aw: Głowa w prawo i napis w otoku, na szyi sygn., Rw: Skrzydlata muza przed tłumem bohaterów z dzieł pisar.. I 105 zł 24-05-2003
250-lecie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie- medal autorstwa Tadeusza Błotnickiego 1911, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku, Rw: Napis poziomy w dwunastu wierszach, Strzałk. 190 R, bity w Wiedniu, brąz .. II- 132 zł 24-05-2003
Aleksander Wielopolski- medal autorstwa J. Chylińskiego wybity w 1912 roku z okazji 50-lecia reform, Aw: Popiersie margrabiego w prawo i napis w otoku, Rw: W kwadracie napis poziomy i daty 1862 i 1912, Strzałk... II 132 zł 24-05-2003
Józef Piłsudski- medal autorstwa Lewandowskiego 1914 r., Aw: Popiersie Piłsudskiego w prawo i napis poziomy w polu JÓZEF PIŁSUDSKI WÓDZ LEGIONÓW POLSKICH 1914, Rw: Stojący żołnierz ze skrzydłami husarskimi i ta.. I 440 zł 24-05-2003
Rosjanie Braciom Polakom- medal autorstwa Żakara 1914 r., Aw: Stojący Rosjanin opiera rękę na ramieniu siedzącego Polaka, napis w otoku W BRATERSKIEJ ŁĄCZNOŚCI SIŁA 1914, poziomo to samo w języku rosyjskim, Rw:.. III+ 121 zł 24-05-2003
medal jednostronny autorstwa Franciszka Mazura wybity ku czci legionistów poległych pod Limanową, Tarnowem i Gorlicami 1915 r.; Kawalerzysta przed mogiłą żołnierską, napis w otoku, Strzałk.-, brąz 60 mm II+ 396 zł 24-05-2003
Tadeusz Kościuszko- medal K. Chudzińskiego wybity w 1917 r. z okazji setnej rocznicy śmierci, Aw: Chłop i szlachcic składają hołd wizerunkowi Kościuszki, napis w otoku, Rw: Cztery postacie symbolizujące żołnier.. I 160 zł 24-05-2003
Tadeusz Kościuszko- medal autorstwa Jana Wysockiego wybity z okazji setnej rocznicy śmierci, Aw: Popiersie w mundurze według portretu Gassiego i napis w otoku, Rw: Widok Wawelu i kopca Kościuszki, napis w otoku.. I 154 zł 24-05-2003
Jacek Malczewski- medal autorstwa J. Raszki wybity z okazji 70 rocznicy urodzin artysty 1924 r., Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku, na ramieniu sygnatura, Rw: Scena z obrazu artysty i napis poziomy W 70 ROC.. I 242 zł 24-05-2003
Zdzisław Tarnowski- medal autorstwa Konstantego Laszczki 1926 r., Aw: Popiersie w lewo, sygn. z prawej K. Laszczka, Rw: Napis poziomy ZDZISŁAW TARNOWSKI 1926 i napis w otoku TOWARZY- SZOM PRZYWÓDCA NIESTRUDZONY.. II 352 zł 24-05-2003
koronacja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie- medal autorstwa J. Aumillera 1927 r., Aw: Popiersie papieża Piusa XI w lewo i napis w otoku, Rw: Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej i napis POD TWOJA OBRO.. II 160 zł 24-05-2003
IV Zawody Sportowe Policji 1929 r.- medal autorstwa S. R. Koźbielewskiego, Aw: W wieńcu napis pozio- my w dziewięciu wierszach, Rw: Stylizowany Orzeł w koronie siedzący na rózgach liktorskich i toporze, litery .. II 154 zł 24-05-2003
Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu 1929 r- medal autorstwa Stefana Rufina Koźbielewskiego, Aw: Kompozycja z symboli przemysłu i rolnictwa, u góry Orzeł państwowy i napis w otoku, Rw: Mapa Polski i napis w ot.. II+ 80 zł 24-05-2003
zestaw medali wybitych z okazji pierwszych podróży statku M/S Piłsudski, Aw: Statek na morzu i napis w otoku, Rw: Zarys kontynentów z zaznaczeniem trasy pierwszej podróży do Ameryki, u dołu znak GAL, Aw: j.w., .. III 209 zł 24-05-2003
Andrzej Bobola - medal z okazji ogólnopolskiej pielgrzymki na kanonizację 1938 r., Aw: Popiersie papieża Piusa XI w prawo i napis w otoku, sygn. S. J., Rw: Popiersie Świętego trzy czwarte w prawo i napis podwój.. I 176 zł 24-05-2003
Andrzej Bobola - medal wybity z okazji ogólnopolskiej pielgrzymki na kanonizację 1938 r, Aw: Popiersie na wprost na tle promieni i napis u dołu, Rw: Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej i napis, Strzałk.-, owalny.. I 231 zł 24-05-2003

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583