Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 237 741

W naszym archiwum jest obecnie 237 741 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
ort 1617, Gdańsk III- 80 zł 01-01-2000
ort 1623, Bydgoszcz II/III 80 zł 01-01-2000
ort 1624, Bydgoszcz III 50 zł 01-01-2000
ort 1623/23, Gdańsk, Kurp.2558 R1, Gum.1391 II/III 400 zł 01-01-2000
ort 1623, Gdańsk, b. ładny egzemplarz II 350 zł 01-01-2000
ort 1623, Gdańsk III+ 230 zł 01-01-2000
ort 1625, Gdańsk III 140 zł 01-01-2000
ort 1618, Gdańsk II- 270 zł 01-01-2000
ort 1617, Gdańsk II 320 zł 01-01-2000
ort 1615, Gdańsk III+ 250 zł 01-01-2000
ort 1612, Gdańsk III 450 zł 01-01-2000
trojak 1589, Ryga III+ 60 zł 01-01-2000
trojak 1590, Ryga III 65 zł 01-01-2000
trojak 1591, Ryga III+ 50 zł 01-01-2000
trojak 1594, Ryga III+ 55 zł 01-01-2000
trojak 1596, Ryga III- 35 zł 01-01-2000
trojak 1598, Ryga III 40 zł 01-01-2000
trojak 1624, Kraków II 35 zł 01-01-2000
trojak 1598, Kraków II- 70 zł 01-01-2000
trojak 1590, Poznań, litery I-D III 45 zł 01-01-2000
trojak 1592, Poznań III+ 50 zł 01-01-2000
TROJAK 1596, Poznań III+ 60 zł 01-01-2000
trojak 1589, Poznań III 45 zł 01-01-2000
trojak 1591, Poznań III+ 50 zł 01-01-2000
trojak 1594, Poznań, haki znak Teodora Buscha i litery I-F Jana Firleja III 40 zł 01-01-2000

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583