Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 273 799

W naszym archiwum jest obecnie 273 799 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
3 grosze 1831/KG, Warszawa, odmiana z kropką po wyrazie POLS, Plage 282 III/III- 56 zł 21-11-2006
10 groszy 1831/KG, Warszawa, rzadkie, Plage 93 IV+ 33 zł 21-11-2006
10 groszy 1840, Warszawa II 36 zł 21-11-2006
20 kopiejek = 40 groszy 1850, Warszawa, odmiana z małymi cyframi daty, Plage 397 III 125 zł 21-11-2006
1/2 grosza 1797/B, Wrocław III+ 22 zł 21-11-2006
grosz 1797/E, Królewiec, rzadki III- 40 zł 21-11-2006
grosz 1796/B, Wrocław III- 47 zł 21-11-2006
grosz 1797/B, Wrocław, ciemna patyna IV 2 zł 21-11-2006
trojak 1797/B, Wrocław III- 27 zł 21-11-2006
1/2 krajcara 1797/B, Wrocław, emisja dla Śląska III+/III- 18 zł 21-11-2006
dienieżka 1851, Warszawa, Plage 513 III 28 zł 21-11-2006
dienieżka 1855, Warszawa, szeroka litera A w monogramie, Plage 519 III 28 zł 21-11-2006
dienieżka 1862, Warszawa, szeroka litera A w monogramie, ciemna patyna, Plage 528 III- 14 zł 21-11-2006
kopiejka 1860, Warszawa, Plage 505 III- 16 zł 21-11-2006
2 kopiejki 1863, Warszawa, Plage 494 III- 83 zł 21-11-2006
2 kopiejki 1860/B.M., Warszawa, Plage 490 III- 78 zł 21-11-2006
grosz 1816, Berlin IV 36 zł 21-11-2006
Medal Za Gorliwość (26 maja 1915), srebro, 28 mm, patyna, Czepurnow 1043 III 72 zł 17-11-2006
Medal Za Zasługi Bojowe (wariant 2-gi), srebro, 32 mm, medal bez numeru i wstążki III+ 20 zł 17-11-2006
Srebrny Medal Za Wytrwałość w Pracy, srebro, 28 mm, medal bez wstążki II- 73 zł 17-11-2006
Medal Jubileuszowy 1898 'Signum Laudis', brąz, 34 mm, wstążka II 52 zł 17-11-2006
Medal 50 lecia Mongolskiej Rewolucji Ludowej 1921-1971, brąz złocony, 36x36 mm, emalia, medal ze szpangą I 53 zł 17-11-2006
medal za zasługi (FORTITUNDINI), srebro 31 mm, punca na rancie, zawieszka I- 60 zł 17-11-2006
Medal Macierzyństwa 2 klasa, brąz złocony, 29 mm, szpanga emaliowana I 23 zł 17-11-2006
Medal Macierzyństwa 1 klasa, srebro, 29 mm, szpanga emaliowana I 22 zł 17-11-2006

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583