Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 251 790

W naszym archiwum jest obecnie 251 790 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
10 złotych 1932, Warszawa, głowa kobiety w czepcu, moneta ze znakiem mennicy, rysa na czepcu, moneta delikatnie czyszczona, jednak ładnie zachowane detale, Parchimowicz 120a III+ 75 zł 15-03-2018
10 złotych 1932, Anglia, głowa kobiety w czepcu, bez znaku menniczego, subtelna patyna, niewielkie rysy przy głowie Orła, Parchimowicz 120b II 75 zł 15-03-2018
10 złotych 1933, Warszawa, Jan III Sobieski - 250. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej, moneta w bardzo ładnym stanie zachowania, subtelna patyma, minimalna ryska przy dziobie Orła, Parchimowicz 121 III+ 250 zł 15-03-2018
10 złotych 1934, Warszawa, Józef Piłsudski, moneta delikatnie przeczyszczona, rzadki rocznik, Parchimowicz 124a III+ 210 zł 15-03-2018
10 złotych 1939, Warszawa, Józef Piłsudski, ładnie zachowany, Parchimowicz 124f II+ 230 zł 15-03-2018
5 złotych 1928, Warszawa, Nike (ze znakiem Mennicy Warszawskiej), rysy w tle awersu i rewersu, subtelna patyna, Parchimowicz 114a III+ 900 zł 15-03-2018
5 złotych 1933, Warszawa, głowa kobiety w czepcu, ładnie zachowane, Parchimowicz 116c II 115 zł 15-03-2018
2 złote 1925, Londyn, popiersie kobiety z kłosami, odmiana z kropką po dacie, rysy na awersie, Parchimowicz 109d III- 115 zł 15-03-2018
talar 1638 SD, Drezno, srebro 28.65 g, Dav. 7612, Clauss/Kahnt 168, Schnee 876 III 720 zł 15-03-2018
talar (rijksdaalder) 1608, srebro 28.67 g, Delm. 940, Purmer WF26, Dav. 4842 III 460 zł 15-03-2018
talar 1794, Dubrownik, RHACVS w napisie na awersie, srebro 28.85, Dav. 1641 III 350 zł 15-03-2018
stater 230 ne (rok 527), Aw: Popiersie Sauromatesa w prawo, ΒΑCΙΛΕΩC CΑΥΡΟΜΑΤΟΥ; Rw: Popiersie Aleksandra Sewera w prawo, niżej data ΖΚΦ, srebro 7.57 g, patyna, Stanisławski 603, Anokhin 666, MacDonald 586/1 III 540 zł 15-03-2018
stater bilonowy 324 ne (rok 620), Aw: Popiersie Reskuporidesa w prawo, ΒΑCΙΛΕYC ΡΙCΚΟΥΠΟΡ; Rw: Popiersie cesarza w prawo, po bokach data Κ-Η, brąz 7.42 g, Stanisławski 790, Anokhin 739, MacDonald 679/1 III 80 zł 15-03-2018
stater bilonowy nieczytelna data (rok 1??), Aw: Popiersie Reskuporidesa w prawo, ... ΡΙCΚΟ...; Rw: Popiersie cesarza w prawo, po prawej data ..Y, brąz 6.32 g III/IV 65 zł 15-03-2018
denar 226, Rzym, Aw: popiersie cesarzowej w diademie, napis IVLIA MA MAEA AVG, Rw: Vesta stojąca w lewo, w prawym ręku trzyma palladium, w lewym berło, srebro 3.04 g, RIC 360, C. 81 II-/III+ 210 zł 15-03-2018
denar 212, Rzym, Aw: głowa cesarza w prawo, ANTONINVS PIVS AVG BRIT, Rw: Salus siedzący w lewo, karmiący węża owiniętego wokoło ołtarza, w lewej dłoni trzyma róg obfitośći P M TR P XV COS III P P, srebro 3.55 g.. III+ 135 zł 15-03-2018
denar 204, Rzym, Aw: popiersie w prawo, ANTONINVS AVG PIVS; Rw:: Dea Caelestis na lwie biegnącym w prawo, trzymająca piorun i berło, przeskakująca przez rzekę wypływającą z pod kamienia, INDVLCENTIA AVGG, w odc.. III+ 175 zł 15-03-2018
denar 134-136, Rzym, Aw: popiersie cesarzowej w prawo, SABINA AVGVSTA , Rw: Concordia stojąca w lewo, trzymająca paterę i podwójny róg obfitości, CONCORDIA AVG, srebro 3.00 g, RIC 390 III 135 zł 15-03-2018
denar 213-217, Rzym, Aw: głowa cesarzaw prawo, ANTONINVS PIVS AVG GERM; Rw: Liberalitas stojąca w lewo, trzymająca abacus i róg obfitości, LIBERAL AVG VIIII, srebro 2.89 g, RIC 302 III+ 165 zł 15-03-2018
denar 176-180, Rzym, Aw: popiersie cesarza w prawo, M ANTONINVS AVG, Rw: Annona stojąca w lewo, pomiędzy modiusem a okrętem, COS III PP, srebro 3.46 g, ładnie zachowany, RIC 423 II- 220 zł 15-03-2018
denar , Rzym, Aw: Głowa cesarza w prawo, IMP CAES DOMITIANVS AVG P M; Rw: Wieniec na krzesłach kurulnych, srebro 3.34 g III+ 170 zł 15-03-2018
denar 203, Rzym, Aw: popiersie w prawo i napis IVLIA AVGVSTA, Rw: stojąca Pietas w lewo, unosi ręce ku niebiosom, u jej stóp ołtarz, wokoło napis PIETAS PVBLICA, srebro 3.27 g, bardzo ładna, RIC 574 II- 120 zł 15-03-2018
denar ok 222, Antiochia, Aw: popiersie w prawo, IMP SEV ALEXAND AVG, Rw: Wiktoria krocząca w prawo, trzymająca wieniec i gałązkę palmową, VICTORIA AVG, srebro 3.31 g, RIC 302 II- 125 zł 15-03-2018
denar pośmiertny 176-180, Rzym, Aw: popiersie cesarzowej w prawo, DIVA FAVSTINA PIA; Rw: ołtarz z zamkniętymi drzwiami, CONSECRATIO, srebro 3.13 g, niewielkie pęknięcia krążka, RIC 746 II- 160 zł 15-03-2018
denar 125-128, Rzym, Aw: popiersie Hadriana w prawo, HADRIANVS AVGVSTVS, Rw: Roma stojąca w prawo, lewa stopa na hełmie, trzymająca włócznię i parazonium, COS III, srebro 3.32 g, RIC 160 III+ 230 zł 15-03-2018

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583