Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 251 790

W naszym archiwum jest obecnie 251 790 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
talar (2. Glockentaler) 1643 HS, Zellerfeld, odmiana z napisem ...ANNO na rewersie; Welter 807, Dav. 6366; srebro 28.98 g, patyna III+ 1 792 zł 27-02-2016
3 ruble 1830 СПБ, Petersburg; Fr. 160, Bitkin 75 (R); platyna 10.37 g III+ 5 824 zł 21-04-2018
Towarzystwo Akcyjne Fabryki Portland - Cementu \WYSOKA, akcja na 250 rubli III+ 352 zł 11-06-2011
Pius V 1566-1572, AR teston, Ancona, Aw: Herb papieski i napis, Rw: Siedzący św. Piotr i napis, Ber.1105 III+ 300 zł 21-05-1994
Jan Jerzy 1656-1680, talar wikariacki 1657, Drezno, Aw: Książe na koniu i napis, Rw: Napis w dwunastuwierszach, Dav.7630 (awers), Dav.7628 (rewers) III+ 407 zł 19-11-1994
medalik sygnowany DEN JEUFF (Denon i Jeuffroy) wybity w 1804/1805, Aw: Głowa Napoleona I w prawo i napis,Rw: Dwaj antyczni wojownicy niosący cesarza na tarczy i napis, srebro 13.2 g., 1,33 g., drobne rysy w tle III+ 80 zł 18-11-1995
talar 1765, Aw: Widok miasta, Rw: Orzeł cesarski, Dav. 2494 III+ 493 zł 19-06-1999
ort 1753, Szczecin, Schr. 1018, rzadki. III+ 418 zł 06-11-1999
dienga, 1741, Aw: Orzeł dwugłowy, Rw: Napis i data, Uzdenikow 2515, Brekke 2 III+ 60 zł 09-06-2001
Chełm Lubelski, 1 złoty Spółdzielni 2 p. artylerii ciężkiej, okrągły otwór, Bart. 152 (R7a), aluminium III+ 165 zł 06-12-2003
Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim- medal autorstwa J. Minheymera 1858 r, Aw: Ceres z rogiem obfi- tości, wokół zwierzęta domowe i napis w otoku, Rw: Trzy połączone wieńce i napis w otoku KRAIOWEMU ROLNI.. III+ 682 zł 29-05-2004
Stanisław August Poniatowski, uchwalenie Konstytucji 3 Maja -medal autorstwa Holtzheya 1791 r., Aw: Popiersie króla w prawo z orderem na ramieniu i napis w otoku STANISLAUS AUGUST D G REX POLON M D L PATRIAE PA.. III+ 4 704 zł 08-11-2014
rubel koronacyjny 1883 III+ 100 zł 01-01-2000
rubel 1724, Moskwa, Aw: Popiersie cara i napis wokoło, Rw: Monogram w kształcie krzyża i napis wokoło, Uzdenikow 617 III+ 660 zł 27-10-2001
24 krajcary 1621, Legnica, F.u.S. 1689 III+ 240 zł 04-12-2004
Odznaka Pamiątkowa sekcji kolarskiej Klubu Sportowego Goplanii Inowrocław, srebro 10.23 g, 37.7 x 25 mm III+ 381 zł 08-06-2013
talar 1631, z tytulaturą Ferdynanda II; Aw: Św. Jan z Barankiem Bożym, u dołu znaki mincerzy Heinricha Köhlera i Lorenza Möllera; Rw: Orzeł cesarski; Dav. 5449, Behrens 161b; srebro 28.56 g, minimalne pęknięcie.. III+ 952 zł 27-02-2016
rubel 1868, Aw: Orzeł dwugłowy, w otoku napis, Rw: W wieńcu nominał i data, Uzdenikow 1815, Mich.279 III+ 140 zł 24-05-1997
szeląg 1518, Szczecin, Dannenberg 406, ładna patyna. III+ 204 zł 21-11-1998
Jan Wilhelm 1565-1573 - talar 1568, Aw: Półpostać, Rw: Tarcza herbowa, Dav. 9762, Schnee 165 III+ 2 033 zł 19-06-1999
rubel 1742, Petersburg, Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Dwugłowy Orzeł i napis, Uzdenikow 0770 III+ 550 zł 09-06-2001
rubel 1724, Moskwa, Aw: Popiersie cara i napis wokoło, Rw: Monogram w kształcie krzyża i napis wokoło, Uzdenikow 617 III+ 572 zł 27-10-2001
5 groszy miedziane 13.08.1794, Miłczak A8, Lucow 38 (R1) III+ 814 zł 13-11-2010
null image
rubel 1871, j.w., Uzdenikow 1836, Mich.342 III+ 75 zł 24-05-1997
rubel 1745, Petersburg, Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Orzeł dwugłowy, napis i data, Uzdenikow 0795 III+ 495 zł 09-06-2001

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583