Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 253 851

W naszym archiwum jest obecnie 253 851 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar 173-174, Rzym, Aw: głowa cesarza w prawo, M ANTONINVS AVG TR P XXVII, Rw: Merkury stojący przodem, z głową skierowaną w lewo, trzyma paterę oraz kaduceusz, RELIG AVG IMP VI COS III, srebro 3.11 g, RIC 285 II- 155 zł 15-03-2018
denar 205, Rzym, Aw: głowa cesarza w prawo, ANTONINVS PIVS AVG, Salus siedzący w lewo, karmiący węża wijącego się wokół ołtarza, lewa ręka spoczywa na oparciu krzesła, PONTIF TR P VIII COS II, srebro 2.96 g, pę.. III 95 zł 15-03-2018
denar 222, Rzym, Aw: popiersie cesarzowej w prawo, IVLIA MAMAEA AVG; Rw: Junona stojąca w lewo, trzymająca berło i karmiąca pawia z patery, IVNO CONSERVATRIX, srebro 2.43 g, ładnie zachowany, RIC 343 II 370 zł 15-03-2018
denar 229, Rzym, Aw: popiersie cesarza w prawo, IMP SEV ALEXAND AVG, Rw: Annona stojąca w lewo, prawa noga na prorze, trzyma dwa kłosy zboża oraz róg obfitości, P M TR P VIII COS III P P, srebro 3.07 g, RIC 94 III+ 95 zł 15-03-2018
denar 141, Rzym, Aw: popiersie cesarzowej w prawo, DIVA FAVSTINA, Rw: Providentia stojąca z welonem na głowie, w ręku trzyma glob, AETERNITAS, srebro 3.30 g, ładnie zachowane, RIC 351 II 170 zł 15-03-2018
denar 224, Rzym, Aw: głowa cesarza w prawo, IMP C MAVR SEV ALEXAND AVG, Rw: Mars stojący w lewo, trzymający gałązkę oliwną oraz długą włócznię, P M TR P III COS P P, srebro 3.00 g, wyszczerbienia krążka, resztk.. II- 210 zł 15-03-2018
denar 164-169, Rzym, Aw: głowa cesarzowej w prawo, LVCILLA AVGVSTA, Rw: Puducitia siedząca na tronie w lewo, trzymająca prawą rękę na piersi, PVDICITIA, srebro 2.94 g, RIC 781 III 80 zł 15-03-2018
denar 232, Rzym, Aw: głowa cesarza w prawo, IMP ALEXANDER PIVS AVG, Rw: Sol w koronie radialnej idący w lewo, trzymający bat, P M TR P XI COS III P P, srebro 2.32 g, bardzo ładnie zachowana moneta, RIC 114 III+ 125 zł 15-03-2018
denar 204, Rzym, Aw: popiersie w prawo i napis SEVERVS PIVS AVG, Rw: krocząca w lewo Wiktoria z wieńcem palmowym, VICT PART MAX, srebro 3.36 g, niewielkie pęknięcia krążka, RIC 295 II/II- 140 zł 15-03-2018
denar 211, Rzym, Aw: głowa cesarza w prawo, SEVERVS PIVS AVG BRIT, Rw: Neptun stojący w lewo, prawa stopa na globie, w prawym ręku trójząb, P M TR P XIX COS III P P, srebro 3.55 g, RIC 244 II- 155 zł 15-03-2018
antoninian 238-239, Antiochia, Aw: Głowa cesarza w prawo i napis IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: Providentia stojąca w lewo, trzymająca berło oraz różdżkę nad globem, wokoło PROVIDENTIA AVG, srebro 3.65 g, RIC .. III+ 80 zł 15-03-2018
antoninian 243-244, Rzym, Aw: popiersie w prawo, IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: Mars kroczący w prawo, trzymający włócznię i tarczę, wokoło napis MARS PROPVGNAT, srebro 2.73 g, RIC 146 III/III+ 75 zł 15-03-2018
antoninian 241-243, Rzym, Aw: głowa cesarza w koronie radialnej, w prawo, IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: Apollo siedzący na tronie w lewo, trzyma gałązkę oliwną, łokieć lewej ręki spoczywa na lirze, P M TR P I.. III 80 zł 15-03-2018
antoninian 238-239, Rzym, Aw: głowa cesarza w koronie radialnej, w prawo, IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG, Rw: Pax stojąca frontalnie, z głową w lewo, trzyma gałązkę oliwną w prawej a berło w lewej dłoni, PAX AVGV.. II- 135 zł 15-03-2018
antoninian 245, Rzym, Aw: popiersie cesarza w prawo, IMP M IVL PHILIPPVS AVG, Rw: Liberalitas na wprost trzymająca abakus i róg obfitości, LIBERALITAS AVGG II, srebro 2.93 g, niewielkie wyszczerbienie krążka, R.. III- 75 zł 15-03-2018
antoninian 249-251, Rzym, Aw: popiersie cesarza w koronie radialnej w prawo, IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG, Rw: Cesarz na koniu w lewo, trzymający berło w lewej dłoni, prawą unosząc ku górze, wokoło napis ADVEN.. III+ 130 zł 15-03-2018
antoninian 244-247, Rzym, Aw: popiersie cesarza w prawo, IMP M IVL PHILIPPVS AVG; Rw: Aequitas stojąca w lewo, trzymająca wagę i róg obfitości, AEQVITAS AVGG, srebro 4.27 g, RIC 27b II- 155 zł 15-03-2018
antoninian 249-251, Rzym, Aw: popiersie cesarzowej w prawo, HER ETRVSCILLA AVG, Rw: Junona stojąca w lewo, trzyma paterę oraz berło, obok nóg stojący paw, IVNO REGINA, srebro 3.16 g, RIC 57 III+ 160 zł 15-03-2018
follis 361-363, Saloniki, Aw: popiersie w prawo i napis D N FL CL IVLIANVS P F AVGRw: stojący w prawo byk, powyżej dwie gwiazdy, SECVRITAS REI PVB, w odcinku TESB, brąz 7.61 g, rzadki, RIC 224 III- 90 zł 15-03-2018
follis 556-557, Cyzicus, Aw: popiersie cesarza trzymającego jabłko królewskie na wprost, DN IVSTINIANVS P P AVG, Rw: Litera M, po lewej ANNO, po prawej XXX, w odcinku KYZ, brąz 17.23 g, Sear 207 III 70 zł 15-03-2018
follis 549-550, Konstantynopol, Aw: Popiersie cesarza trzymającego jabłko królewskie na wprost; Rw: Litera M, ANNO XIII, oficyna B, w odcinku CON, brąz 18.93 g, Sear 163 III/III- 75 zł 15-03-2018
aspron trachy, Konstantynopol, Aw: Chrystus na tronie na wprost, w polu po bokach IC-XC, Rw: cesarz stojący na wprost koronowany przez Niepokalaną Dziewicę, wokoło napis, brąz 3.50 g, Sear 1966 III+ 60 zł 15-03-2018
KOPIA TALARA, Kopia ekstremalnie rzadkiego talara medalowego Zygmunta Starego, Aw: popiersie króla Zygmunta I w prawo, dookoła wieniec laurowy i 5 tarcz herbowych, w otoku data 1533, Rw: otoczone wieńcem lauro.. III 1 050 zł 15-03-2018
pieniądz 1392-1394, Łuck, Aw: lew kroczący w prawo z głową do tyłu, Rw: krzyż, srebro 0.45 g, Huletski 2560 A (R IV) III+ 480 zł 15-03-2018
denar przed 1401, Aw: Kolumny Gedymina, Rw: grot włóczni, krzyżyk z prawej strony, srebro 0.33 g, Ivanauskas 11V10-1, Huletski 2620 B III 48 zł 15-03-2018

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583