Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 270 255

W naszym archiwum jest obecnie 270 255 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
5 kopiejek 1773, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 472. III- 24 zł 23-11-1991
null image
5 kopiejek 1778, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 482. III- 24 zł 23-11-1991
5 kopiejek 1779, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 484. III- 24 zł 23-11-1991
null image
10 kopiejek 1769, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 503. III- 32 zł 23-11-1991
null image
10 kopiejek 1772, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 510. III- 32 zł 23-11-1991
null image
10 kopiejek 1776, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 519. III 40 zł 23-11-1991
10 kopiejek 1781, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 531. -R-. III 48 zł 23-11-1991
5 kopiejek 1805, Ekaterinburg, Aw: Orzeł, Rw: Nominał, B. 120. III+ 20 zł 23-11-1991
null image
5 rubli 1818, St. Petersburg, Aw: Orzeł, Rw: Napis, Fr. 133. III 133 zł 23-11-1991
null image
rubel 1834, St. Petersburg, Aw: Głowa i napis, Rw: Kolumna i napis, H.335. -RR-. III 120 zł 23-11-1991
null image
rubel 1844, St. Petersburg, Aw: Orzeł i napis, Rw: Nominał, H. 333. III+ 15 zł 23-11-1991
null image
rubel 1848, St. Petersburg, Aw: Orzeł i napis, Rw: Nominał, H. 333. II+ 24 zł 23-11-1991
null image
rubel 1851, St. Petersburg, Aw: Orzeł i napis, Rw: Nominał, H. 333. II+ 24 zł 23-11-1991
null image
5 rubli 1845, St. Petersburg, Aw: Orzeł, Rw: Nominał, Fr. l38. II 148 zł 23-11-1991
null image
połtina 1859, St. Petersburg, Aw: Orzeł, Rw: Nominał, H. 400. II 16 zł 23-11-1991
3 ruble 1871, St. Petersburg, Aw: Orzeł, Rw: Nominał, Fr. 147. III 113 zł 23-11-1991
null image
5 rubli 1877, St. Petersburg, Aw: Orzeł, Rw: Nominał, Fr. 146. II 169 zł 23-11-1991
25 kopiejek 1894, St. Petersburg, Aw: Głowa i napis, Rw: Orzeł, H. 418. II 16 zł 23-11-1991
10 rubli 1893, St. Petersburg, Aw: Głowa i napis, Rw: Orzeł, Fr. 150, (lekkie uszkodzenie na rancie), 1008 egz. -RR-. II- 623 zł 23-11-1991
null image
rubel 1912, St. Petersburg, (Borodino), Aw: Orzeł i napis, Rw: Napis, H.458. II 96 zł 23-11-1991
null image
rubel 1915, St. Petersburg, Aw: Głowa i napis, Rw: Orzeł, H. 453. II 72 zł 23-11-1991
37 1/2 rubla = 100 franków 1902, St. Petersburg, Aw: Głowa i napis, Rw: Orzeł i napis, Fr. 152, -RRR- 225 egz., oryginalna patyna. I- 9 078 zł 23-11-1991
null image
dolar 1883, Nowy Orlean, Aw: Aw. Głowa i napis, Rw: Orzeł i napis. I+ 15 zł 23-11-1991
null image
dolar 1896, Filadelfia, Aw: Aw. Głowa i napis, Rw: Orzeł i napis. I- 15 zł 23-11-1991
null image
dolar 1922, Filadelfia, Aw: Aw. Głowa i napis, Rw: Orzeł i napis. I- 15 zł 23-11-1991

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583