Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 273 308

W naszym archiwum jest obecnie 273 308 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
5 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr 0000000 I 389 zł 19-11-1993
5 marek polskich 9.12.1916, \Generał, wzór awersu z czarnym nadrukiem MUSTERi perforowanym napisem DRUCKPROBE I 221 zł 19-11-1993
10 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.3294868 II 17 zł 19-11-1993
10 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.0000000 I 462 zł 19-11-1993
10 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.0000000 I 399 zł 19-11-1993
20 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.6660004 II 24 zł 19-11-1993
20 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.0000000 I 420 zł 19-11-1993
100 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.3151530 II 26 zł 19-11-1993
100 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.000000 I 389 zł 19-11-1993
1.000 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.345347 III+ 105 zł 19-11-1993
1.000 marek polskich 9.12.1916, \Generał, nr A.000000 zestaw wzorów awersu i rewersuz czerwonym nadrukiem MUSTER i perforowanym napisem DRUCKPROBE I 536 zł 19-11-1993
1/2 marki polskiej 9.12.1916, \Generał, z pieczątką propagandową GOTT STRAFE ENGLAND,"III,1 III 28 zł 19-11-1993
odbitka fotograficzna awersu projektu banknotu 1.000 markowego z 9.12.1916,podpisy: Konowski i Metrowicz I 9 zł 19-11-1993
projekt awersu i rewersu banknotu 5 rublowego 1917, Kow.-, Pick - I 536 zł 19-11-1993
null image
3 asygnaty Skarbu Polskiego 1.11.1918 wartości 100 (1 szt.) i wartości 100 marekpolskich (2 szt.-różne) III 160 zł 19-11-1993
500 marek polskich 15.01.1919 nr 213529, Kow.68, Pick 17 II 221 zł 19-11-1993
500 marek polskich 15.01.1919 nr 000000, czerwony nadruk WZÓR na awersiei rewersie, Kow.68, Pick 17 I 462 zł 19-11-1993
zestaw 4 banknotów 100 marek polskich 15.02.1919 a/ Ser.AI Nr 325860, b/ IIISer.A No 537521, c/ Ser.N Nr 004420, d/ Ser.BF No 353888, Kow.69, Pick 18 II 64 zł 19-11-1993
100 marek polskich 15.02.1918, III Ser.A No 753422 z czerwonym nadrukiemWZÓR na awersie i rewersie, Kow.69, Pick 18 I 51 zł 19-11-1993
zestaw 2 banknotów 1 marka polska 17.05.1919 Nr ICP 284, 724 i PH 718081,Kow.70, Pick 19 I 21 zł 19-11-1993
1 marka polska 17.05.1919 z pieczątką: GOTT STRAFE ENGLAND I 45 zł 19-11-1993
1 marka polska 17.05.1919 IAL 152, 351, z czerwonym nadrukiem WZÓR naawersie i rewersie Kow.70, Pick 19 I 90 zł 19-11-1993
5 marek polskich 17.05.1919 IP Nr 369765, Kow.71, Pick 20 I 13 zł 19-11-1993
5 marek polskich 17.05.1919 IC Nr 108153, z czerwonym nadrukiem WZÓR naawersie i rewersie, Kow.71, Pick 20 I 111 zł 19-11-1993
zestaw 2 banknotów 20 marek polskich 17.05.1919 a/ IG 294416, bl K486, 677,Kow.72, Pick 21 II 32 zł 19-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583