Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 270 255

W naszym archiwum jest obecnie 270 255 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
3 marki 1924, Hamburg, J. 312. III+ 26 zł 23-11-1991
null image
3 marki 1931, Berlin, (Stein), J. 348. II- 120 zł 23-11-1991
null image
3 marki 1932, Berlin, J. 349. III+ 276 zł 23-11-1991
12 szylingów 1873, Kongsberg. II+ 56 zł 23-11-1991
rubel 1726, Moskwa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, H. 11, Dav. 1664. III 88 zł 23-11-1991
rubel 1728, Moskwa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Monogram i napis, H.26, Dav. 1668, (bardzo rzadki w tym stanie zachowania). II 296 zł 23-11-1991
rubel 1733, Moskwa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, H. 33, Dav. 1671. III+ 96 zł 23-11-1991
rubel 1737, Moskwa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, H. 41, Dav. 1673. III 80 zł 23-11-1991
griwiennik 1746, Moskwa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Nominał pod koroną, H. 71. III+ 15 zł 23-11-1991
null image
rubel 1754, St. Petersburg, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, H.84, Dav. 1679. III 60 zł 23-11-1991
rubel 1756, Moskwa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, (złoto), H.89. Fr. 100. III 164 zł 23-11-1991
null image
rubel 1768, St. Petersburg, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, H.160, Dav. 1684, (litery A Ш). III 48 zł 23-11-1991
null image
rubel 1777, St. Petersburg, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, H. 161, Dav. 1685. III 32 zł 23-11-1991
dienga 1776, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 372. III 24 zł 23-11-1991
null image
dienga 1769, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 358. III- 20 zł 23-11-1991
null image
kopiejka 1769, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 392. III 20 zł 23-11-1991
kopiejka 1774, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 402. III 20 zł 23-11-1991
null image
kopiejka 1775, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 404. III- 16 zł 23-11-1991
null image
kopiejka 1776, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis., B. 406. III 20 zł 23-11-1991
null image
2 kopiejki 1769, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. -. III 24 zł 23-11-1991
null image
2 kopiejki 1770, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 428. III 20 zł 23-11-1991
null image
2 kopiejki 1771, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 430. III- 16 zł 23-11-1991
null image
2 kopiejki 1773, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 434. III 20 zł 23-11-1991
2 kopiejki 1775, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 438. III 20 zł 23-11-1991
null image
2 kopiejki 1776, KM, Aw: Monogram, Rw: Sobole z tarczą i napis, B. 440. III 20 zł 23-11-1991

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583