Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 281 369

W naszym archiwum jest obecnie 281 369 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
medal nagrodowy Towarzystwa Gospodarczego sygnowany C. RADNITZKY, Aw: Płody rolne i napis: DOBRZEZASŁUŻONEMU, Rw: Scena orki wiosennej, poniżej napis: SZCZĘŚĆ BOŻE, srebro (punca na rancie) 59 mm,75.69 g., niez.. II 240 zł 24-05-1997
medal niesygnowany wybity we Francji w zakładach Penin Poncet w Lyonie dla uczczenia zjazdu rodziny Radziwiłłóww Nieświeżu 12-25.VIII.1910, Aw: Widok zamku w Nieświeżu i napis poniżej, Rw: Orzeł z tarczą herbow.. II 300 zł 24-05-1997
medal niesygnowany projektu Tadeusza Błotnickiego wykonany w Wiedniu w 250 rocznicę założenia UniwersytetuJana Kazimierza we Lwowie, Aw: Popiersie króla i napisy, Rw: Okolicznościowy napis w dwunastu wierszach,.. I 236 zł 24-05-1997
null image
medal z uszkiem projektu Stanisława Witkowskiego wykonany w Zakładzie Jana Knedlera z inicjatywy Warszaws-kiego Towarzystwa Numizmatycznego w 125 rocznicę Konstytucji 3-Maja, Aw: Tarcza herbowa Królestwa Polski.. II 40 zł 24-05-1997
null image
medal kwadratowy projektu Tadeusza Błotnickiego w setną rocznicę śmierci Kościuszki, Aw: Głowa w prawo, u górynapis: KOŚCIUSZKO, epolety i daty 1817-1917, Rw: Napis w trzech rzędach: W STULETNIA ROCZNICĘ ŚMIERC.. I/II 247 zł 24-05-1997
null image
odznaka honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża Armii Polskiej we Francji, sygnowana ANT. MADEYSKI, wybita1919 r. w czasie ewakuacji armii i przeznaczona dla osób zasłużonych w organizacji służb sanitarnych wojska.. I 129 zł 24-05-1997
null image
medal sygnowany CM (Czesław Makowski) wybity w 1919 r., poświęcony Romanowi Dmowskiemu, Aw: PopiersieDmowskiego i napis, Rw: Napis otoczony geometrycznym ornamentem, Strzałk.453 RR, brąz 50 mm, 43.83 g., rzadki.. II 129 zł 24-05-1997
null image
medal sygnowany J. AUMILLER, wybity w setną rocznice śmierci Stanisława Staszica, Aw: Popiersie Staszica i napis,Rw: Napis w czterech wierszach pomiędzy gałązkami, Strzałk.565 R, brąz 55 mm, 70.99 g. II 70 zł 24-05-1997
medal wykonany przez S.R. Koźbielewskiego upamiętniający powstanie budynku Poselstwa Polskiego w Ankarzew Turcji, Aw: Orzeł państwowy w wieńcu i napis, Rw: Widok budynku Poselstwa i napis turecki, Strzałk.571 R.. I 343 zł 24-05-1997
null image
medal wykonany przez S.R. Koźbielewskiego poświęcony papieżowi Piusowi XI, Aw: Popiersie papieża na tle kościołai Placu Zamkowego, wokół napis łaciński, Rw: Mapa Polski i napis pamiątkowy po łacinie, Strzałk.68.. II 80 zł 24-05-1997
null image
medal sygnowany P. WOJTOWICZ wybity w 1931 r. i poświęcony Franciszkowi Biesiadeckiemu, Aw: Popiersiei napis w otoku, Rw: Napis w ośmiu rzędach, Strzałk.695 R, brąz 55 mm, 77.30 g. I 86 zł 24-05-1997
null image
medal pamiątkowy sygnowany J. AUMILLER, wybity w 1937 r., Aw: Popiersie prezydenta Ignacego Mościckiegoi napis, Rw: Orzeł państwowy i napisy pamiątkowe, Strzalk.832, srebro (niepuncowane) 50 mm, 68.56 g. I- 240 zł 24-05-1997
null image
medal wybity w 1968 r., w Szwajcarii upamiętniający istnienie Muzeum w Rapperswilu, Aw: Stylizowany orzełw koronie i napis: POLSKA TO WIELKA RZECZ RAPPERSWIL, Rw: Napis w sześciu rzędach: POLENS UNSTERBLICHER G.. I 32 zł 24-05-1997
null image
medal chrzcielny Mennicy Warszawskiej, Aw: Scena chrztu Chrystusa, Rw: Napis w ozdobnym kartuszu : PAMIĄTKA CHRZTU ŚW., poniżej cytat z Pisma Świętego i gałązki palmowe, srebro 39.5 mm, 44.56 g. I/II 64 zł 24-05-1997
null image
medal sygnowany JA (Anna Jarnuszkiewicz) wybity w 1971 r. upamiętniający odbudowę Zamku Królewskiego, Aw:Widok płonącej wieży Zamku na tle daty 1939, Rw: Na tle orła napis: ODBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO1971, sreb.. I 172 zł 24-05-1997
Jerzy Wilhelm- medal Samuela Kollera na śmierć ostatniego Piasta, Aw: Półpostać w zbroi, płaszczu i peruce, w otoku:GEORG WILHELM DG.., Rw: Napis w dziesięciu wierszach: PIASTAE..(Ostatni królewskiego rodu pias.. III+ 1 873 zł 24-05-1997
medalik z uszkiem niesygnowany wybity w 1816 r. dla uczczenia Święta Pokoju w Oławie, Aw: Popiersie generałaBlüchera i napis, Rw: Napis w wieńcu, FbSg.3700, srebro 15.5 mm, 1.39 g. III 54 zł 24-05-1997
medal lany i cyzelowany autorstwa Hansa Reinhardta wykonany w 1537 r., Aw: Popiersie cesarza w uroczystym strojuz jabłkiem i berłem w rękach i napis wokół, Rw: Ukoronowany dwugłowy orzeł z tarczą herbową na pie.. II 1 200 zł 24-05-1997
medal wybity w 1686 r. z okazji zawarcia pokoju w Budzie (Ofen) sygnowany LGL (Lazarno Gottlieb Laufer-Norymberga), Aw: Widok Ofen i napis, Rw: Napis w jedenastu rzędach, Slg Julius 268, srebro ze starym złocen.. III+ 343 zł 24-05-1997
medal sygnowany AMSV (Anna Maria St-Urbain) wybity w 1755 r., z okazji wzniesienia w Nancy pomnika LudwikaXV, Aw: Popiersie Stanisława Leszczyńskiego i napis, Rw: Pomnik Ludwika XV, u stóp pomnika postacie dwóc.. I- 161 zł 24-05-1997
medal dla uczestników zawodów między olimpijskich w Atenach wybity w 1906 r., sygnowany W. PITTNER I M.AYTPA™, Aw: Siedząca postać kobieca na tle płomieni i Feniks, z boku napis, Rw: Napis w wieńcu, Slg Eberh.1.. II+ 578 zł 24-05-1997
medal religijny sygnowany SD (Sebastian Dadler), Aw: Dziecię Jezus z jabłkiem królewskim, wokół promienie i napis,Rw: Siedzący na grobowcu Chrystus z krzyżem na plecach i gałązką w ręku, wokół napis, Więcek 86,.. III 400 zł 24-05-1997
medal sygnowany BREHMER wybity w 1855 r. na zlecenie króla Jerzego V Hanowerskiego poświęcony KarolowiFryderykowi Gaussowi, wielkiemu matematykowi zwanemu księciem matematyków, Aw: Głowa Gaussa i napiswokół, Rw.. I 268 zł 24-05-1997
null image
medal pamiątkowy nagrodowy sygnowany OERTEL BERLIN, wybity w 1888 r. z okazji wystawy w Olsztynie, Aw:Postać św. Jakuba patrona miasta i napis wokół, Rw: Siedząca postać kobieca oparta o tarczę trzymająca wieni.. I- 96 zł 24-05-1997
null image
medal nagrodowy sygnowany H. HELD, Aw: Głowa Wilhelma II i napis wokół: WILHELM II DEUTSCHER KAISERKONIG V PREUSSEN, Rw: Wieniec laurowy i wygrawerowany wewnątrz napis: Ohlau 27.1.1904, srebro 40 mm,34.50 g. II 72 zł 24-05-1997

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583