Aukcja 76 / 27

USD/PLN: 3.820 | EUR/PLN: 4.520 | data: 15-05-2021
Przejdź do pozycji:  
« poprzednia :: wróć :: następna »

Pieniądz, ok. 1392–1394/1395, mennica Troki lub Łuck

Numer: 27
Opis: Litwa / Aleksander Witold (namiestnik 1392–1401, książę 1401–1430). Pieniądz, ok. 1392–1394/1395, mennica Troki lub Łuck; Aw: Grot włóczni, z prawej strony tulejki krzyż; Rw: Napis ПЕЧАТ ułożony w okrąg; Huletski-Lit. 22, Huletski-Petrunin 6077A (R5), Ivanauskas 6V6-6 (RR), Kop. 3116 (R5), Tyszkiewicz-Lit. 1 (R6); srebro, 14.8 mm, 0.74 g; patyna, bardzo rzadki.
Monety tego typu są jednymi z najrzadszych numizmatów z początków Wielkiego Księstwa Litewskiego. Grot włóczni z krzyżem, obecny na awersie, jest symbolem Aleksandra-Witolda: włócznię odziedziczył jako symbol z pieczęci ojca, zaś krzyż dodał, by podkreślić przyjęcie chrztu i zmianę wiary. Obecny na rewersie tekst ПЕЧАТ prawdopodobnie można interpretować jako „aktualna moneta”, na wzór inskrypcji MONETA NOVA obecnych na pieniądzu zachodniej Europy. Znaleziska monet tego typu koncentrują się na terenie dawnego księstwa Trok, co pozwala umiejscowić ich bicie w Kownie, zaś datowanie najprawdopodobniej obejmuje czas od otrzymania Trok przez Witolda w 1392 roku do zimy 1394/1395, kiedy to zaczął używać tytułu Wielkiego Księcia Litewskiego.
Stan: III+, Good Very Fine
Data sprzedaży: 15-05-2021
Cena szacunkowa: 800 zł
Cena wywoławcza: 640 zł
Cena wylicytowana: 900 zł

licytuj na żywo / live bidding

Ilość odsłon: 847