Aukcja nr 72

USD/PLN: 3.770 | EUR/PLN: 4.260 | data: 11-05-2019
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
423 POLSKA / II Rzeczpospolita Polska 1918-1939
medal jednostronny, 1919, projektu Stanisława Romana Lewandowskiego; Św. Jerzy walczący ze smokiem, w otoku na dole napis ANI OGNISTE SMOKI NAS USTRASZĄ; Strzałkowsk..
II
EF
1 000 zł
1 000 zł
424 POLSKA / II Rzeczpospolita Polska 1918-1939
medal poświęcony Jerzemu Bajanowi, 1934, Warszawa, projektu Rudolfa Mękickiego; Aw: Śmigło, niżej +JERZEMU+ / +BAJANOWI+ / +ZWYCIĘZCY+ / W MIĘDZYNARODOWYM / +TURNIEJ..
I-
UNC-
600 zł
0 zł
425 POLSKA / II Rzeczpospolita Polska 1918-1939
medal z okazji nadania honorowego obywatelstwa Lwowa prezydentowi Ignacemu Mościckiemu, 1936, Warszawa, projektu Rudolfa Miękickiego; Aw: PREZYDENTOWI / RZECZYPOSPOL..
I
UNC
500 zł
1 200 zł
426 POLSKA / II Rzeczpospolita Polska 1918-1939
medal na rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, 1936, projektu Stanisława Ostrowskiego; Aw: Głowa marszałka poziomo, w odcinku 1935-12-V-1936, w otoku W ROCZNICĘ ŻAŁO..
II+
EF+
750 zł
2 800 zł