Aukcja nr 72

USD/PLN: 3.770 | EUR/PLN: 4.260 | data: 11-05-2019
Jesteś w: A72  MEDALE  POLSKA
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
414 POLSKA / Powstanie Listopadowe 1830-1831
medal Bohaterskiej Polsce, 1831, projektu Jean Jacques Barré’a; Aw: Dwie postacie kobiece w strojach antycznych symbolizujące Polskę i Belgię, z prawej sygnatura BAR..
I
UNC
700 zł
1 000 zł
415 POLSKA / Polska pod zaborami
Polska, medal pamiątkowy dedykowany Robertowi Fergussonowi, 1832, projektu Władysława Oleszczyńskiego; Aw: Głowa w prawo, niżej sygnatura WL•OLESZCZYNSKI•F., w otoku..
II
EF
450 zł
440 zł
416 POLSKA / Polska pod zaborami
medal poświęcony Joachimowi Lelewelowi, Paryż, 1861, projektu Jeana Würdena; Aw: Głowa w prawo, niżej sygnatura WURDEN F., JOACHIMUS LELEWEL - NATUS VARSOVIAE AD. 17..
I-
UNC-
1 000 zł
1 300 zł
417 POLSKA / Polska pod zaborami
medal pamiątkowy dla Dudleya C. Stuarta, 1859, projektu Antoine’a Bovy’ego; Aw: Popiersie w prawo, niżej sygnatura A.BOVY, wkoło DVDLEY C. STVART CAVSÆ POLONÆ INDEFE..
II+
EF+
1 000 zł
1 200 zł
418 POLSKA / Polska pod zaborami
medal z okazji 200. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, 1883, Kraków, wybity na zlecenie M. Kurnatowskiego w zakładzie Juliusza Kossaka w Krakowie; Aw: Popiersie króla Ja..
I
UNC
600 zł
750 zł
419 POLSKA / Polska pod zaborami
medal z okazji 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja, 1891, Norymberga; Aw: W wieńcu W STULETNIĄ ROCZNICĘ / KONSTYTUCYI / 3 MAJA 1791. / MDCCCXCI., w otoku NI..
I-
UNC-
1 250 zł
1 250 zł
420 POLSKA / Polska pod zaborami
medal z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie, 1894, projektu Cypriana Godebskiego i Henri Nocq’a; Aw: Uskrzydlony geniusz nakładający wieńce personifikacjom..
II+
EF+
500 zł
900 zł
421 POLSKA / Polska pod zaborami
medal z Jadwigą Łuszczewską ps. literacki Deotyma, 1897; Aw: Popiersie poetki w prawo i napis DEOTYMA - JADWIGA ŁUSZCZEWSKA, Rw: W wieńcu laurowym poziomy napis napi..
I-
UNC-
1 500 zł
2 200 zł
422 POLSKA / Polska pod zaborami
medal na 40. lecie pracy numizmatycznej Stanisława Kosieradzkiego, 1914, projektu Czesława Makowskiego; Aw: Popiersie w lewo, w dolnej części monogram CM i 1911, STA..
II/III
EF/VF
500 zł
2 400 zł
423 POLSKA / II Rzeczpospolita Polska 1918-1939
medal jednostronny, 1919, projektu Stanisława Romana Lewandowskiego; Św. Jerzy walczący ze smokiem, w otoku na dole napis ANI OGNISTE SMOKI NAS USTRASZĄ; Strzałkowsk..
II
EF
1 000 zł
1 000 zł
424 POLSKA / II Rzeczpospolita Polska 1918-1939
medal poświęcony Jerzemu Bajanowi, 1934, Warszawa, projektu Rudolfa Mękickiego; Aw: Śmigło, niżej +JERZEMU+ / +BAJANOWI+ / +ZWYCIĘZCY+ / W MIĘDZYNARODOWYM / +TURNIEJ..
I-
UNC-
600 zł
0 zł
425 POLSKA / II Rzeczpospolita Polska 1918-1939
medal z okazji nadania honorowego obywatelstwa Lwowa prezydentowi Ignacemu Mościckiemu, 1936, Warszawa, projektu Rudolfa Miękickiego; Aw: PREZYDENTOWI / RZECZYPOSPOL..
I
UNC
500 zł
1 200 zł
426 POLSKA / II Rzeczpospolita Polska 1918-1939
medal na rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, 1936, projektu Stanisława Ostrowskiego; Aw: Głowa marszałka poziomo, w odcinku 1935-12-V-1936, w otoku W ROCZNICĘ ŻAŁO..
II+
EF+
750 zł
2 800 zł