Aukcja nr 72

USD/PLN: 3.770 | EUR/PLN: 4.260 | data: 11-05-2019
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
83 SŁOWIAŃSZCZYZNA ZACHODNIA / POMORZE / POLSKA
naśladownictwo denara bawarskiego z początku XI w.; Aw: Dach kaplicy, pod nią litery CϽ, ...CENVDV...; Rw: Krzyż grecki, w każdym kącie kulka, ...DSVO...; Mateusz Bo..
III
VF
1 000 zł
1 800 zł
84 SŁOWIAŃSZCZYZNA ZACHODNIA / POMORZE / POLSKA
naśladownictwo denara Brzetysława I (1037-1055) z połowy XI w.; Aw: Półpostać w lewo, w prawej ręce trzyma krzyż, pseudolegenda; Rw: Ptak w lewo, pseudolegenda; anal..
III
VF
1 000 zł
800 zł
85 SŁOWIAŃSZCZYZNA ZACHODNIA / POMORZE / POLSKA
naśladownictwo łupawskie denara saksońskiego Bernarda I; Aw: Krzyż otoczony kulkami, obwódka, pseudolegenda; Rw: Krzyż, obwódka i pseudolegenda; podobny do Dbg 1299,..
III
VF
500 zł
700 zł
86 SŁOWIAŃSZCZYZNA ZACHODNIA / POMORZE / POLSKA
denar typu łupawskiego, XI w.; Aw: Dwa połączone prostokąty, inspirowane prawdopodobnie budowlą, pseudolegenda; Rw: Podwójny krzyż (dwa nałożone na siebie obrócone k..
III
VF
500 zł
400 zł
87 SŁOWIAŃSZCZYZNA ZACHODNIA / POMORZE / POLSKA
hybrydowe naśladownictwo denarów typu OAP / Colonia Agrippina, X/XI w.; Aw: Schematyczna kapliczka saksońska z kulką wewnątrz, pseudolegenda; Rw: NOIO / JAϿ; podobne..
III
VF
400 zł
850 zł
88 SŁOWIAŃSZCZYZNA ZACHODNIA / POMORZE / POLSKA
naśladownictwo denara typu OAP, X/XI w.; Aw: Krzyż grecki, w kątach O-D-O-D, legedna; Rw: Kapliczka, wewnątrz której niezidentyfikowane przestawienie (trójkąt), lege..
III
VF
400 zł
0 zł